Friday, June 1, 2012

Villa Friekens must stay - campaign

aangekondigde ontruiming Villa Friekens

Villa Friekens; ons verhaal.....


Op 24 april ontvingen wij, de bewoners van Villa Friekens, gelegen aan de Kadoelenweg 360 een brief van de officier van justitie met een aankondiging van de ontruiming van Villa Friekens op 20 juni. Deze brief kwam geheel onverwachts aangezien er geen directe aanleiding is voor de aangekondigde ontruiming, behalve handhaving van de wet: art.130aWvS. Er is geen sprake van overlast en ook zijn er geen concrete plannen bekend. Het komt er dus op neer dat er ontruimd gaat worden voor leegstand.

Voor ons is een ontruiming op een zo korte termijn praktisch onthaalbaar. Tien jaar lang hebben wij geïnvesteerd om deze vrijplaats te realiseren en vorm te geven. Na ontruiming is er geen perspectief op een alternatief. Het gevolg is dus dat er een grote groep mensen dakloos wordt en dat er een belangrijke vrijplaats in Amsterdam verdwijnt.

Het pand is in mei 2002 gekraakt. Na een enigszins moeizame start, de eerste twee jaar, zijn er afspraken gemaakt met de gemeente en de buren. Sindsdien zijn er geen noemenswaardige problemen met de buurt, de politie en de gemeente geweest en verloopt de samenwerking uitermate soepel. Het pand heeft zich in de afgelopen tien jaar kunnen ontwikkelen tot een woon-werkpand waar startende ondernemers, studenten en kunstenaars zich hebben gevestigd. Vele non-commerciële projecten zijn hier gerealiseerd. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse festival: een evenement met internationale faam dat een podium biedt aan beginnende bands, dj's en theatergroepen.

De gemeente Amsterdam heeft als beleid alternatieve broedplaatsen te ontwikkelen en te steunen, zij heeft hier echter geen of onvoldoende financiële middelen voor. Villa Friekens heeft eigen initiatief getoond door wel te voorzien in de behoefte aan creatieve ruimte. Door ruimte te bieden aan ieders creativiteit, zien wij onszelf als representatief voor dit beleid en daarmee als een verrijking voor het culturele gezicht van Amsterdam. Momenteel bieden wij ruimte aan een houtwerkplaats, een circus/trapeze- ruimte, een keramiek workshop, een oefenruimte voor bands en nog veel meer andere initiatieven.

Zeker in een tijd van de huidige economische crisis is het voor allen die gebruik maken van de ruimte die wij bieden onmogelijk om een alternatief te vinden. Er is een chronisch gebrek aan betaalbare ruimte om jezelf te ontplooien. Wij voorzien in die behoefte.

De bewoners hebben gekozen voor een alternatieve leefwijze die steeds minder ruimte krijgt. Wij willen graag de keuze vrijheid hebben en behouden om deze leefwijze voort te zetten. De afgelopen tien jaar hebben wij laten zien dat wij met respect voor de omgeving onafhankelijk hebben kunnen wonen en werken. Amsterdam is een stad die altijd ruimte heeft geboden aan vrije geesten die niet de hele tijd in het gelid willen lopen. En mede daarom is Amsterdam uitgegroeid tot een creatieve en eigenzinnige stad waar we juist zo trots op zijn. Absurd is dat een plek als Villa Friekens zou moeten wijken enkel voor eigendomsrecht!

Met deze willen wij een beroep doen op jullie maatschappelijke betrokkenheid. Deze ontruiming is voor ons praktisch onhaalbaar, strookt niet met het broedplaatsenbeleid van de gemeente Amsterdam en is zinloos omdat creatieve initiatieven moeten wijken voor leegstand. Daarom vragen we jullie steun om de aangekondigde ontruiming te verhinderen. Vecht met ons mee en help ons deze prachtige plek te behouden, voor de mensen die er wonen en werken en voor Amsterdam!

Bewoners van Villa Friekens
info@villafriekens.nl

p.s. zie ook onze oproep voor het tekenen van petities en steunbetuiging
https://www.indymedia.nl/node/5258

No comments: