Thursday, September 8, 2011

Verdiende kritiek op NOS berichtgeving 'duurzame' vis

Recentelijk tweete The Black Fish kritisch over een artikel van de NOS van 15 augustus over het succes van 'duurzame' visserij. We noemde dit een 'promotie-praatje' voor het Marine Stewardship Council, momenteel de grootste certifeerder van 'goede' vis. Hierbij onze uitleg aan de NOS, die direct om uitleg vroeg.

Vispopulaties worden enorm overbevist en zijn sinds 1950 met ruim 80% verdwenen.
Vispopulaties worden enorm overbevist en zijn sinds 1950 met ruim 80% verdwenen.

De reden voor onze kritiek op het artikel zijn een aantal 'feiten' die in het stuk gepubliceerd zijn, met name:

"Het kopen van duurzaam gevangen vis draagt bij aan een gezond leven in zee."

"Dat is vis waarvan de vangst aan strenge regels is gebonden om overbevissing te voorkomen en het bodemleven beter te beschermen."

Laten we voorop stellen dat er momenteel geen enkel degelijk wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is dat aantoont dat de verkoop en/of consumptie van MSC gecertificeerde vis ook daadwerkelijk vissoorten beschermt en/of het wereldwijde overbevissingsprobleem tegengaat.

Er is momenteel veel kritiek op het beleid van het MSC door een groeiende groep internationale visserij wetenschappers, vanwege verschillende vispopulaties die op onverantwoorde manier bevist worden terwijl er een MSC certificaat voor afgegeven is. Er zijn talloze voorbeelden hiervan, te veel om hier op in te gaan, maar de volledige details zijn bij ons beschikbaar.

Daarnaast is het zo dat een aantal vangstmethoden (zoals de schadelijke boomkorvisserij) in sommige gevallen goedgekeurd is door het MSC als 'duurzaam'. Dit is opmerkelijk te noemen want bij deze vangstmethode worden hele ecosystemen weggevaagd door de netten die over de bodem van de zee slepen en alles op hun pad wegvagen. Alle grote internationale zeebeschermings-organisaties voeren campagnes tegen deze manier van vissen omdat het desastreuze gevolgen heeft voor de marine-ecosystemen. Door certificering van de MSC krijgen deze vangstmethoden de legitimiteit van 'duurzaam' of 'goed' terwijl ze die ze eigenlijk helemaal niet verdienen.

Een ander voorbeeld van het dubieuze beleid van MSC is dat het vorig jaar begonnen is met het certificeren van de Peruaanse ansjovis-visserij. Deze vangt bijna uitsluitend vis voor de verwerking van 'fishmeal', dat wil zeggen veevoer voor de bio-industrie. Deze methode van bevissing voor het produceren van goedkoop veevoer is uiterst controversieel en is een van de grootste erkende oorzaken van het globale overbevissingsprobleem.

Eén van de meest gerespecteerde wetenschappers op visserij-management gebied, Dr. Daniel Pauly van de universiteit van Brits-Columbia is duidelijk over het MSC: "The Marine Stewardship Council has very little to do with conservation. I see them as part of the sector. It is something the industry needs to make its products more palatable. It is reacting as a result of impulses from the industry but it doesn't have much to do with conservation anymore."

Mede om deze en andere beschikbare voorbeelden is, naar onze mening, het gebrachte feit "MSC draagt bij aan een gezond leven in zee" binnen een nieuwsbericht niet echt gepast. Het zou natuurlijk ge-quote kunnen worden, maar als feit gebracht klopt het simpelweg niet en neemt de NOS in die zin het 'promotie-praatje' van het MSC over zonder gedegen toetsing.

We hebben natuurlijk gelezen dat er een reactie van Greenpeace in het artikel staat, maar dat geeft weer alsof er uitzonderingen zijn waarbij het MSC het label "niet altijd terecht wordt toegekend". Dit gaat naar mijn mening voorbij aan het feit dat het MSC certificaat meer in de regel dan de uitzondering toegekend wordt aan visserijen die schade toebrengen aan de biodiversiteit in zee. Het merendeel van de MSC visserijen opereren op industriële wijze en vangen vis op een onduurzame manier. En nogmaals, er bestaat geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor de claim dat het consumeren van MSC vis goed zou zijn voor het beschermen van onze bedreigde wereldzeeën.

Wij zijn met een coalitie van wetenschappers en organisaties gestart met een onderzoek om in detail te kunnen treden over de verschillende 'duurzame' vis initiatieven, waaronder MSC. Als ons onderzoeksrapport gepubliceerd wordt, hopen we dat de NOS hier ook de nodige aandacht aan kan geven.

Duurzame vis rukt op in Nederland
 http://nos.nl/artikel/264435-duurzame-vis-rukt-op-in-nederland.html

Marine Stewardship Council Nederland
 http://www.msc.org/nl

- E-Mail: info@theblackfish.org Website: http://www.theblackfish.org

No comments: