Monday, September 19, 2011

Boze FNV-ers bekladden kantoor FNV-Bouw

Woerden, 20 september 2011

In de nacht van 19 op 20 september hebben boze FNV-leden leuzen aangebracht op het kantoor (Houttuinlaan 3, Woerden) van FNV-Bouw. Met de leus "Verraders" en het veranderen van "FNV Bouw" in "FNV Sloop" uitten zij hun woede over het "pensioenakkoord."

Afgelopen zaterdag werd bekend dat de leiding van FNV-Bouw instemt met het casinopensioen. Zij duperen hier niet alleen hun eigen leden mee, maar - doordat hun stem beslissend was in de Federatieraad - ook alle andere arbeiders in Nederland. Een overweldigende meerderheid van FNV-leden is echter tegen (90% van zij die gestemd hebben) dit werkgeversakkoord waarbij we langer moeten doorwerken en waarbij de risico's van de pensioenopbouw volledig bij de werknemers komen te liggen. De economische crisis wordt misbruikt om de toekomst van werkend Nederland door de plee te spoelen, terwijl zij die schuld hebben aan de crisis vrijuit gaan. Wij kunnen niet accepteren dat onze toekomst wordt vernacheld, en al helemaal niet als onze zogenaamde vertegenwoordigers daaraan meewerken.

Een beter pensioenakkoord valt alleen te bereiken door strijd, en dat is de keuze die de vakbondsleiding zou moeten maken. We beseffen dat de leiding van de bonden die hebben ingestemd met het "akkoord" niet onze echte tegenstanders zijn. Maar door hun daden plaatsen zij zich wel tussen de FNV-leden en de tegenstanders in. Die positie is onacceptabel.

De komende tijd zullen wij strijden tegen dit casinopensioen, en waar nodig ook tegen onze vakbondsleiders. Als zij het niet doen rest er niks anders dan de touwtjes zelf in handen te nemen. We roepen andere werknemers dan ook op de strijd op te voeren, of je nou de steun van je bondsleiding hebt of niet. Van posteracties tot stakingen en blokkades: we zullen alles uit de kast moeten trekken om onze oudedagsvoorziening veilig te stellen en niet geslachtofferd te worden in deze economische crisis.

Strijdvaardige groet,

Comité boze FNV-ers
 boze-fnv-ers@hotmail.com


- E-Mail: boze-fnv-ers@hotmail.com

No comments: