Monday, September 5, 2011

Bam

ABCOUDE
Het Links Anarchistisch Front (LAF) heeft in de nacht van 3 sept. een bouwkeet van het bouwbedrijf BAM in de fik gestoken.
Het LAF eist onmiddelijke stopzetting van de bouw van de uitzetbajes te Schiphol.
Willen jullie levens slopen dan sloopt het LAF het bouwbedrijf BAM!

No comments: