Friday, May 6, 2011

DEMO tegen politiegeweld gaat gewoon door!

De raadsvragen omtrent het omstreden politieoptreden tijdens de 1 mei-demo in Utrecht gaan niet mondeling in de raadsvergadering behandelt worden. Er is gekozen om de raadsvragen schriftelijk af te handelen. Dit betekent dat het onderwerp dus NIET ter tafel zal komen tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 mei. Vanwege het grote animo en de behoefte om uiting te geven aan het ongenoegen gaat de DEMO gewoon door!


Raadsvragen niet mondeling maar schriftelijk:
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/05/75814.shtml


Na de oproep van Our Rights-Now! bleek al snel duidelijk hoe groot het ongenoegen leeft onder demonstranten en sympathisanten. De oproep werd naast twitter, diverse blog's en facebook direct verspreid door meerdere groepen en websites, zoals hieronder te zien:

 http://www.vrijebond.nl/12-mei-demo-in-utredcht-tegen-politiegeweld/#more-1284

 http://rechtenloos.nl/2011/05/04/donderdag-12-mei-demo-tegen-politiegeweld/

 http://www.anarchiel.com/stortplaats/toon/donderdag_12_mei_demo_tegen_politiegeweld

 http://promootjeprotest.nl/2011/05/donderdag-12-mei-demo-tegen-politiegeweld/

 http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/05/04/politiegeweld-utrecht-krijgt-tegengas-demonstratie-12-mei-en-meer/

 http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/05/03/na-politiegeweld-utrecht-tegenoffensief-nodig/

 http://www.doorbraak.eu/?p=6023

Los van het feit dat het van belang is om te weten dat het onderwerp dus niet mondeling in de raadsvergadering aan de orde zal komen vind Our Right-Now! het nog steeds van groot belang een stem te laten horen. Het is tenslotte Burgemeester Wolfsen die verantwoordelijk word gehouden voor dit uiterst excessieve, gewelddadige en buitenproportioneel politieoptreden. Omdat het ongenoegen dusdanig groot is en het draagvlak voor een DEMO nog steeds groeit moeten we hier simpelweg wel uiting aan geven.

Het feit dat de raadsvragen nu niet mondeling maar schriftelijk buiten de raadsvergadering om behandeld zullen worden is geen enkele reden om het protest af te lassen. Het is een schande dat wanneer honderden in opstand zijn voor hun recht op demonstratie, hun recht op vrije uiting en hun recht om hier op niet ingeperkte wijze gehoor aan te kunnen geven het betreffende probleem niet mondeling in de raadsvergadering aan de orde komt, maar schriftelijk achter de schermen word afgehandeld.

De dringende urgentie n.a.v. van de gevolgen van het door burgemeester Wolfsen gekozen politieoptreden vraagt om directe aandacht en open communicatie in de vorm van een mondeling dialoog met alle mensen die vragen hebben. Het kan niet zo zijn dat wanneer honderden buiten op de stoep voor het stadhuis staan het onderwerp schriftelijk buiten de vergadering en alle aandacht om word afgehandeld. Dit impliceert namelijk nog eens hoe het ambtenarenapparaat de probleemstelling simpelweg bagatelliseert en het niet de verdiende aandacht geeft die het kennelijk vraagt. Juist vanwege het signaal wat afgegeven word door honderden mensen waarvan burgerrechten grof zijn ingeperkt of zelfs zijn ontnomen. Dit nog eens los van het onacceptabele geweld wat is aangedaan aan al deze mensen.

Daarom roept Our Rights-Now! nogmaals op om de DEMO op DONDERDAG 12 MEI gewoon door te laten gaan!

Het animo is simpelweg te groot, het draagvlak onomkeerbaar. Onze aanwezigheid zal de druk op burgemeester Wolfsen doen opvoeren. Hiermee word gewezen op de ernst van de situatie n.a.v. het politieoptreden en de dringende urgentie om deze omstreden ontwikkeling onder de aandacht te brengen. Tenslotte zal de beste man op deze donderdag 12 mei tijdens de raadsvergadering aanwezig zijn.

We laten ons niet langer meer intimideren! We laten ons demonstratie-recht niet langer meer inperken! We laten geen enkele grens stellen aan de grote van onze spandoeken! We laten ons niet langer meer gewelddadig behandelen! We laten ons niet meer langer buitensluiten!

STOP DE REPRESSIE - STOP DE CRIMINALISERING - STOP HET POLITIEGEWELD


-WANNEER? DONDERDAG 12 MEI 2011
-WAAR? STADHUIS UTRECHT, KORTE MINREBROEDERSTRAAT 2 UTRECHT
-HOELAAT? 18 UUR VERZAMELEN

Een vergunning hebben we voor deze bijeenkomst niet meer nodig en zal niet worden aangevraagd!

Komt alle in grote getale naar Utrecht!

Link naar de eerste oproep:
 http://www.indymedia.nl/nl/2011/05/75758.shtml


Our Rights-Now!

No comments: