Wednesday, December 2, 2009

Movie from yesterday action."KRAAK HET PALEIS!" deel 2:"Demonstratie" en deel 3:"Nederland politiestaat"1 dec Am*Dam KRAAK HET PALEIS! stop het kraakverbod


Binnen nu en enkele maanden zal koningin Beatrix haar handtekening zetten onder de wet die kraken verbiedt. Om te voorkomen dat wij dakloos worden, zullen we haar net gerestaureerde optrekje op de Dam in Amsterdam kraken. Het paleis is groot genoeg, dus kom mee kraken als je ook je woning uit moet!


1 dec 09: KRAAK HET PALEIS!

Binnen nu en enkele maanden zal koningin Beatrix haar handtekening zetten onder de wet die kraken verbiedt. Om te voorkomen dat wij dakloos worden, zullen we haar net gerestaureerde optrekje op de Dam in Amsterdam kraken. Het paleis is groot genoeg, dus kom mee kraken als je ook je woning uit moet!
Het kraakverbod is het gevolg van een jarenlange lobby van rijke woningbouwverenigingen en vastgoedbazen. Hun vriendjes in het parlement hebben nu een meerderheid, wat het kraakverbod mogelijk maakt. Op 1 december zal de Eerste Kamer besluiten of het wetsvoorstel direct doorgestuurd wordt naar Beatrix, of dat er nog wat aanpassingen nodig zijn. Wij grijpen die dag aan om ons verzet te beginnen.
Krakers hebben al sinds de jaren ‘70 leegstaande panden afgepakt van rijke pandjesbazen om zo iets aan de woningnood te doen. Ook werden met kraakacties sociale huurwoningen verdedigd en monumenten behouden van de sloop. Op deze manier hebben krakers talloze plannetjes van de vastgoedbazen om nog rijker te worden gedwarsboomd. De afgelopen jaren is gebleken dat de regering en de rijke elite twee handen op een buik zijn. Niet alleen het kraakverbod is daar een voorbeeld van. Het zal niet lang meer duren, en ook de huursubsidie gaat op de schop. Er wordt bezuinigd op onderwijs, het ziekenfonds is afgeschaft, de AOW leeftijd gaat omhoog. De regering heeft hiermee haar ware gezicht laten zien. Ze staat niet aan de kant van de woningzoekenden, huurders, scholieren, zieken of arbeiders, maar aan de kant van de allerrijksten. Aan de regering vragen of het allemaal wat socialer mag, is net zoiets als aan je baas vragen om loonsverhoging. Ga daarom niet zinloos naar de stembus, maar neem het heft in eigen hand.

VECHT VOOR JE WOONRECHT! STOP HET KRAAKVERBOD!

Dinsdag 1 december
20:00 uur
De Dam, Amsterdam

Neem fakkels en breekijzers mee!

COMMUNIQUE nr 1 (voor de actie)

NOOT VOOR DE BURGELIJKE PERS: Volgens uw eigen moreel, zullen jullie, als je de vvd laat zeggen waarom ze tegen kraken zijn, uit onderstaand persbericht moeten halen waarom wij voor kraken zijn. (HINT: het juiste antwoord staat NIET in de eerste alinea)

Binnen nu en enkele maanden zal koningin Beatrix haar handtekening zetten onder de wet die kraken verbiedt. Om te voorkomen dat wij dakloos worden, zullen we komende dinsdag om 20.00 uur voor het Paleis op de Dam in Amsterdam verzamelen om haar net gerestaureerde optrekje te kraken.

De afgelopen jaren is gebleken dat de regering en de rijke elite twee handen op een buik zijn. Niet alleen het kraakverbod is daar een voorbeeld van. Het zal niet lang meer duren voordat ook de huursubsidie op de schop gaat. Er wordt bezuinigd op onderwijs, het ziekenfonds is afgeschaft, de AOW leeftijd gaat omhoog. De regering heeft hiermee haar ware gezicht laten zien. Ze staat niet aan de kant van de woningzoekenden, huurders, scholieren, zieken of arbeiders, maar aan de kant van de allerrijksten. Aan de regering vragen of het allemaal wat socialer mag, is net zoiets als aan je baas vragen om loonsverhoging. We gaan daarom niet zinloos naar de stembus, maar nemen het heft in eigen hand.

Kapitalisme
Kapitalisme is gebaseerd op winst en concurrentie. De kapitalistische economie wordt gedreven door winststreven. Bedrijven zijn daardoor geneigd om dure woningen te bouwen, omdat de winstmarge dan ook hoger is. De leegstand van kantoorpanden hangt ook met het winststreven samen. Kantoorpanden brengen hoge huren op en zijn onderhoudsarm. Dat er tegelijkertijd een grote woningnood is voor jongeren en mensen met een laag inkomen, laat precies de zwakke schakel van de kapitalistische markt zien. Er wordt blijkbaar niet gebouwd voor de behoefte van mensen, maar voor winst. Als leegstaande kantoorpanden (op de lange termijn) meer winst opleveren dan bewoonde huurwoningen, dan zal het bouwbedrijf kantoorpanden gaan bouwen.

Concurrentie zorgt ervoor dat bedrijven elkaar na moeten doen. Een bedrijf kan er niet voor kiezen om sociale huur te bouwen, als niet alle andere bedrijven dat ook gaan doen. Sociale huur bouwen levert namelijk minder winst op. Het gevolg van minder winst is minder geld hebben voor een nieuwe investering. Als andere bedrijven wel dat geld hebben, zullen zij dus het nieuwe grote project kunnen bouwen. Hiermee krijgen ze weer meer winst, waarmee ze weer meer kunnen investeren. Zo worden ze steeds groter. Het bedrijf dat in zijn eentje besluit sociale huur te bouwen, kan nooit zo snel groeien. Bij een beperkte hoeveelheid opdrachten zullen ze daarom snel failliet gaan.

Bezit en rijkdom ontstaan nooit door iemands eigen verdienste. Huizen worden gebouwd door bouwvakkers. De waarde van het huis wordt vrijwel volledig bepaald door het werk wat de bouwvakkers erin steken. De bouwvakkers krijgen een uurloon voor hun werk. Maar het loon wat ze krijgen en de kosten van het materiaal, is veel minder dan de prijs van het uiteindelijke huis. Hoewel alleen de bouwvakkers ervoor zorgen dat het huis er komt, gaat de winst naar de baas van het bouwbedrijf. De rechtvaardiging hiervoor zou moeten zijn dat de baas, of de projectontwikkelaar, de investering heeft gedaan om het materiaal te kopen en de gereedschappen. Met andere woorden, omdat hij al rijk was en zo de investering kon doen, kon hij nog rijker worden.

Om deze reden erkennen we het privébezit van huizen niet. Privébezit is de diefstal van waarde die aan de arbeiders toebehoort. Kraken van huizen is daarom niets anders dan het terug pakken van gestolen waarde.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat politici niet luisteren naar redelijke argumenten, maar slechts gevoelig zijn voor het behouden, verliezen of vergroten van hun macht. Ook kan hun toekomst van belang zijn, ze maken bijvoorbeeld geen ruzie met de directeuren van ABN-AMRO of SHELL, want voor of na en vaak ook tijdens hun politieke carrière werken politici bij dit soort bedrijven. We verwachten precies om die reden dat machthebbers, of ze zichzelf nu links of rechts noemen, geen oplossingen gaan bieden voor de problemen van mensen met weinig geld. De elite in het bedrijfsleven en in de politiek is een en dezelfde kliek. Verkiezingen zijn een schijnvertoning om burgers het gevoel te geven inspraak te hebben. De enige oplossing voor de verdere afbraak van de verzorgingsstaat is de volledige afbraak van zowel het kapitalisme als de staat.

GEEN BAZEN OF POLITICI, MAAR ZELFBESTUUR, DUS ANARCHIE!

No comments: