Tuesday, December 1, 2009

Filpje:"Koningin over het kraken." van de"Kraak het Paleis actie"


COMMUNIQUE 2 "Kraak het Paleis actie"
Afgelopen avond hebben meer dan 200 krakers in Amsterdam laten zien dat het kraakverbod nog niet een voldongen feit is. De tijd van gezellige gesprekjes met de media is voorbij, we zullen niet langer overleggen met de gemeente, laat staan de politie. Vanaf de ingang van het kraakverbod zal kraken alleen mogelijk zijn met voortdurend verzet tegen de staatsrepressie.

De burgelijke media liep de afgelopen weken kwijlend achter een lokale VVD-er aan, zonder in staat te zijn om onze motivatie voor kraken uit onze communiques te halen. Met onze actie hebben we aan de burgelijke media laten zien hoe weinig zelfdenkend ze zijn. Dachten ze echt dat we het Paleis zouden kraken en het van te voren aankondigen? We hebben laten zien dat de VVD iedere gelegenheid aangrijpt om de kraakbeweging te criminaliseren. De belachelijk massale inzet van politie, ME, politiehelicopters, politiepaarden, politiehonden en ander staatsgeweld, laat het ware gezicht zien van de machthebbers. Met geweld beschermen machthebbers hun positie. De gewapende arm van de machthebbers waren uit op confrontatie. Achter het Paleis viel de ME de demonstratie zonder aanleiding aan, met als gevolg een gewonde vrouw, die op dit moment nog in het ziekenhuis is. Staatgeweld zal ons niet tegenhouden te vechten voor onze idealen. De kaakbeweging is soms vredelievend, soms militant, maar altijd sociaal.

Krakers hebben al sinds de jaren ‘70 leegstaande panden afgepakt van rijke pandjesbazen om zo iets aan de woningnood te doen. Ook werden met kraakacties sociale huurwoningen verdedigd en monumenten behouden van de sloop. Op deze manier hebben krakers talloze plannetjes van de vastgoedbazen om nog rijker te worden gedwarsboomd. De afgelopen jaren is gebleken dat de regering en de rijke elite twee handen op een buik zijn. Niet alleen het kraakverbod is daar een voorbeeld van. Het zal niet lang meer duren, en ook de huursubsidie gaat op de schop. Er wordt bezuinigd op onderwijs, het ziekenfonds is afgeschaft, de AOW leeftijd gaat omhoog. De regering heeft hiermee haar ware gezicht laten zien. Ze staat niet aan de kant van de woningzoekenden, huurders, scholieren, zieken of arbeiders, maar aan de kant van de allerrijksten. Aan de regering vragen of het allemaal wat socialer mag, is net zoiets als aan je baas vragen om loonsverhoging. Ga daarom niet zinloos naar de stembus, maar neem het heft in eigen hand.

Vecht voor je woonrecht!
Geen bazen of politici, maar zelfbestuur, dus anarchie!

- E-Mail: kraakhetpaleis@gmail.com