Monday, April 5, 2010

Seedy Seed Business Infotoer: start 6 april

De hele maand April toert A SEED door Nederland en België met info-activiteiten over de opslokpraktijken van zaaigoedmultinationals en een groeiende tegenbeweging van protestgroepen tot lokale alternatieven. Plaatsen die we zullen aandoen zijn: Amsterdam, Emmen, Den Bosch, Groningen, Eindhoven, Gent, Rotterdam en Wapserveen. Aan Utrecht en Nijmegen wordt nog gewerkt.

flyertje voor de  molli-avond, groter format beschikbaar indien gewenst
flyertje voor de molli-avond, groter format beschikbaar indien gewenst

The whole month of April A SEED will tour through the Netherlands and Belgium with info activities about the gobbling practices of seed multinationals and the growing counter movement of protest groups and alternative food and seed projects. Towns we will visit include: Amsterdam, Emmen, Den Bosch, Groningen, Eindhoven, Gent, Rotterdam en Wapserveen. We are still working on Utrecht and Nijmegen. Evenings are generally in Dutch, only the first one in Amsterdam will be in English.


Waar gaat het over?

De invloed van multinationals op de wereldwijde voedselproductie neemt snel toe. Ook de mondiale handel in zaaigoed laat dat duidelijk zien. Een steeds kleiner aantal gigabedrijven aangevoerd door Monsanto monopoliseert de zadenmarkt. Ondertussen wordt in Europa gewerkt aan nieuwe patenten op voedselgewassen, worden nieuwe genetisch gemanipuleerde gewassen toegelaten en staan er grote veranderingen in het landbouwbeleid op stapel. Tijdens de informatie-avonden zal A SEED de stand van zaken in Nederland en de rest van Europa uiteenzetten en ingaan op de consequenties die de huidige ontwikkelingen zullen hebben op de landbouw en voedselvoorziening. Een reactie kon natuurlijk niet uitblijven: er is een groeiende tegenbeweging van politieke actiegroepen tot constructieve initiatieven voor zelfvoorziening van voedsel als gemeenschappelijke moestuinen en voedselkoöperaties in opkomst. Ook daar zullen we een beeld van schetsen.

Deze Seedy Business infotour is onderdeel van de landbouw- en voedselcampagne van A SEED Europe. De brochure 'Wie wind zaait, zal storm oogsten ' met meer achtergronden over de ontwikkelingen in de zadensector is te downloaden van de A SEED-website. Ook is er een Engelstalige versie 'You will reap what you sow '.


Waar doen we wat?

Tuesday 6 April 2010 – Amsterdam
Groenfront Infocafe, start 20u
Da Molli - Van Ostadestraat 55 – Amsterdam
Info-night video's - language: ENGLISH

Woensdag 7 april 2010 - Emmen
Huize spoorloos
Vega info/eetcafe vanaf 18u
Wilhelminastraat 33 - Emmen
reserveren voor eten voor 16u op 06-50591313

Vrijdag 9 april 2010 – Den Bosch
AktieKantine Knoflook
Bio-vega eten om 19u
Inlichtingendienst, info- en discussieavond, aanvang 20:30u
Havendijk 3 – Den Bosch

Zondag 11 april 2010 – Groningen
Hunzerheem flat
Vega eet/info cafe + film, vanaf 18u
Populierenlaan 1 – Groningen

Vrijdag 16 april - Eindhoven
De Omslag, Werkplaats voor duurzame ontwikkeling
Info-avond: 20-22u
Hoogstraat 301 a - Eindhoven
Reserveren op 040-2910295 (vanwege beperkte ruimte)

Zaterdag 17 april 2010 – Gent, België
Alternatieve Boekenbeurs
12u30 – 14u30 workshop Loesje/A SEED : Samen Loesjes teksten schrijven over de wanpraktijken van de agromultinationals onder het motto: 'Het zijn niet alleen de groenten die die door Monsanto gemanipuleerd worden'
Verder ook een A SEED infostand
De Centrale, Kraankinderstraat 2 - Gent

Donderdag 29 april 2010 – Rotterdam
datum onder voorbehoud – exact tijdstip en locatie nog niet bekend
z.s.m. meer informatie hieronder

Zaterdag 1 mei – Wapserveen
Leefgemeenschap De Hobbitstee
Info-avond voorafgaand aan meewerkdag op zondag.
Van Zijlweg 3 – Wapserveen
- nog even onder voorbehoud -

Ergens tussen bovenstaande data proberen we nog een avond in Utrecht en in Nijmegen te organiseren. Daarover ook z.s.m. meer informatie hieronder.

Voor vragen enzo kun je ook contact opnemen via de mail. Of bellen, zie website.

- E-Mail: info@aseed.net Website: http://www.aseed.net

No comments: