Sunday, April 4, 2010

3 april: opruimingsactie kernwapens Volkel


Ontwapen! / Akties tegen Kernwapens

Zaterdag 3 april manifestatie en opruimingsactie kernwapens Volkel


Er is een TIJDLIJN bijgehouden met daarin het laatste nieuws.
Er is ook aardig wat foto, video en geluidsmateriaal geproduceerd.

Engelstalig videoverslag door Schoonhoven Producties en Zora: http://www.youtube.com/watch?v=mkoanHbqbMg

'Opruimingsactie' kernwapens Volkel geeft duidelijk signaal af

Volkel, 3 april 2010 -
De manifestatie en kernwapen-opruimingsactie bij Vliegbasis Volkel hebben afgelopen middag een duidelijk signaal afgegeven voor de verwijdering van de kernwapens uit Nederland en voor volledige nucleaire ontwapening. Meer dan 30 mensen zijn gearresteerd bij pogingen de basis te betreden om richting kernwapens te gaan. In totaal namen zo'n 100 mensen deel aan de actie.

Na de manifestatie - met toespraken van onder andere advocaat Meindert Stelling (Tribunaal voor de Vrede) en Henk van der Keur (LAKA) en optredens van onder meer Manu en de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht - gaf dichteres Diana Ozon het startschot voor de opruimingsactie. Enkele tientallen mensen bestormden daarop het hek of klommen er overheen of gingen er doorheen. Meer dan 30 van hen werden gearresteerd, waarvan aan het einde van de middag nog ongeveer de helft vastzat.


Op Vliegbasis Volkel liggen sinds 1960 Amerikaanse kernwapens opgeslagen. Het gaat nu nog om 20 atoombommen, klaar voor gebruik door Nederlandse F16-piloten in NAVO-verband. Deze praktijken zijn in strijd met bindend internationaal recht, zoals vastgesteld door het Internationaal Gerechtshof. Een ieder heeft volgens de Neurenberg-principes het recht, zelfs de plicht, te proberen deze praktijken te stoppen. Met de actie van vandaag hebben de deelnemers invulling aan deze plicht gegeven.

Europese actiedag

De actie vandaag was ook een onderdeel van een Europese actiedag tegen kernwapens. Overal waar kernwapens in Europa opgesteld staan, werden geweldloze acties georganiseerd.

Op de Belgische luchtmachtbasis te Kleine Brogel trotseerden zo'n duizend 'bomspotters' vandaag het slechte weer. Honderden van hen slaagden erin om geweldloos op het militaire terrein van Kleine Brogel te komen, en daarmee een poging te doen om het internationaal recht te doen naleven.

In Groot-Brittannië organiseerde Trident Ploughshares een blokkade-actie aan de basis van Faslane, waar de Britse kernwapen-onderzeeërs gelegerd zijn. In Frankrijk werd een geweldloze actie georganiseerd aan de basis van Mont-Marsan (een opslagplaats van kernwapens). Dertien mensen drongen de basis binnen. In Frankrijk werd vandaag ook actie gevoerd in Brest bij het hoofdkwartier van de Franse nucleaire onderzeeërs en op 2 april aan het ministerie van defensie in Parijs.

In Duitsland vindt op 4 april een protestactie plaats aan de basis van Büchel, terwijl de terugtrekking van de NAVO-kernwapens één van de centrale eisen is van de Paasmarsen die overal in Duitsland plaats vinden. In Turkije vonden acties plaats in Ankara en Istanboel. In Italië tenslotte werd eerder op 21 maart een manifestatie georganiseerd aan de basis van Aviano.

Met deze acties wordt een signaal afgeven richting de Herzieningsconferentie van het Nonproliferatieverdrag (NPV), in mei in New York. De enige wenselijke uitkomst van die bijeenkomst is een afspraak tot directe totale nucleaire ontwapening.

Woordvoerster Mikkie Venema van Ontwapen: 'Met deze actie hebben we duidelijk laten zien dat het ons ernst is. De kernwapens uit Volkel moeten onmiddellijk weg. Minister Verhagen schermt voortdurend met zijn inzet voor een kernwapenvrije wereld, maar in de praktijk stelt hij zich halfslachtig en afwachtend op. Wij gaan niet zitten wachten en dat zou niemand moeten doen. De regering heeft tijd genoeg gehad, als burgers niet actie komen gebeurt er nooit wat.'


Demissionair minister Verhagen van Buitenlandse Zaken belijdt met de mond het ideaal van een kernwapenvrije wereld. Maar ondertussen wil hij de kernwapens die op Volkel liggen niet terugsturen naar de Verenigde Staten. Hij geeft weliswaar aan dat de aanwezigheid van deze kernwapens een publiek geheim is, maar ondertussen is deze nog steeds niet officiëel bevestigd. Openheid over deze zaken is een democratisch recht.
Verhagen wil geen stap zonder de NAVO doen. En de NAVO moet, ook volgens Verhagen, over kernwapens kunnen blijven beschikken. Een veel te tegenstrijdige en afwachtende houding. Er moet nu actie worden ondernomen.

Wat Ontwapen! en Akties tegen Kernwapens betreft wordt niet alleen per direct een eind gemaakt aan de rol van kernwapens binnen de NAVO- strategie, maar ook aan de NAVO als zodanig. De NAVO is en blijft niets meer dan de hoeder van kapitalistische belangen. Door middel van oorlog en dreigen met vernietigend geweld, tot aan de inzet van kernwapens toe, worden de rijkdom en macht van een kleine elite in stand gehouden en uitgebreid.Het initiatief tot de internationale actiedag werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen!, in samenwerking met Akties tegen Kernwapens, de organisatie op zich genomen. De actie is tevens een vervolg op de burgerinspectie van het NAVO-terrein Nieuw Milligen in maart 2009, waar zo?n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van datzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombuigen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt.

In mei vindt in New York de zogenaamde Review Conference van het Non-proliferatieverdrag (NPV) plaats. Daar wordt gesproken over de verdere uitvoering van dit verdrag dat rust op twee peilers: geen verdere verspreiding van kernwapens en complete nucleaire ontwapening, dus ontmanteling van alle bestaande kernwapens. Keer op keer blijkt dat met name de ?officiële? kernwapenstaten (VS, Rusland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en China) eenzijdige nadruk leggen op het tegengaan van verspreiding van kernwapens naar andere landen en nauwelijks stappen ondernemen richting ontwapening. Ook de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de belofte tot verregaande nucleaire ontwapening van president Obama, zijn verre van voldoende. Want ondertussen blijft kernwapeninzet een belangrijk onderdeel uitmaken van militaire doctrines van landen en bondgenootschappen die over deze wapens beschikken. Ook worden nog altijd nieuwe kernwapens ontwikkeld en geproduceerd. In 2008 werd 1000 miljard euro uitgegeven aan allerlei vormen van bewapening. Geld verspild, want duizenden levens verwoest in plaats van in kwaliteit verbeterd.Website: http://ontwapen.puscii.nl

No comments: