Thursday, April 8, 2010

Bos Schinveld definitief gered!


GroenFront!

Gisteren (woensdag 7 april) heeft de Raad van State een knoop doorgehakt over de bomenkap in Schinveld. Het eerdere besluit van de regering is hiermee vernietigd en de overgebleven 14 ha bos is hiermee definitief gered.

In de zomer van 2005 heeft de Minister van VROM de gemeente buitenspel gezet met een zogeheten NIMBY-procedure. Het ministerie van VROM kon hiermee het ministerie van Defensie de kapvergunning geven die de gemeente Onderbanken niet willen geven. Uiteindelijk is in januari 2006 het actiekamp ontruimd en 6 ha bos gekapt. In totaal wilde Defensie 20 ha bos kappen. De overige 14 ha bos staat nog steeds fier overeind en is met deze uitspraak definitief gered. Terugkijkend op de afgelopen 5 jaar is dus iets minder dan 1/3 van het bos verloren, maar iets meer dan 2/3 is gered. (1 ha bos is ongeveer te vergelijken met 2 voetbalvelden).


Het gelijk  van Schinveld
Het gelijk van Schinveld

Eerste overwinning - juli 2007
In juli 2007 heeft de Raad van State al geoordeeld dat het besluit om het bos te kappen niet voldoende onderbouwd was en daarom niet genomen had mogen worden. Een NIMBY-procedure is namelijk een zwaar middel en mag pas als laatste ingezet worden. De regering had dus moeten aantonen dat er geen andere mogelijkheden meer over waren. Ook mag je de bevolking niet onnodig veel extra overlast bezorgen. Het ministerie van VROM dacht dat de overlast niet veel erger zou worden. Maar volgens de wet hadden ze dit moeten onderbouwen met feiten en niet alleen maar mogen vermoedden. De Raad van Staat heeft toen in juli 2007 VROM gedwongen om alsnog met de onderbouwing te komen. Tot nu toe heeft VROM dit nog steeds niet kunnen leveren. Omdat alle redelijk termijnen al wel overschreden zijn, heeft de Raad van State nu gebruikt gemaakt van het zwaarste middel wat ze hebben, namelijk het vernietigen van een regeringsbesluit. De Raad van State gebruikt deze bevoegdheid zelden en heeft ook dit maal lang gewacht voordat ze dit ultieme middel in gingen zetten.

Voor de uitspraak van juli 2007 wilde Defensie al snel de overige 14 ha kappen. Door de maatschappelijk druk die ontstaan was tijdens het actiekamp en de ontruiming, ontstond er een meerderheid in de Tweede Kamer om te wachten tot de uitspraak van de Raad van State. Hierin is duidelijk de combinatie van directe actie samen met de juridische procedures de basis geweest voor deze definitieve overwinning.

Nu - april 2010
De uitspraak gisteren is dus het vervolg van de uitspraak in juli 2007. De Raad van State heeft afgemaakt waar ze 2 jaar geleden gebleven waren. De procespartijen die gewonnen hebben (Stop Awacs, gemeente Onderbanken, gemeente Brunssum en nog enkele inwoners op persoonlijke titel) krijgen een vergoeding voor de immateriƫle schade, een soort van smartengeld. Daarnaast is er nog een kans dat de winnaars een schadeloos stelling krijgen voor de gemaakte kosten over de laatste jaren. De Raad van State houdt deze mogelijkheid open, maar zegt nu niet geneoeg informatie te hebben over hoe deze kosten eruit zien. Later zullen ze hier nog een uitspraak over doen.

Vandaag (donderdag 8 april) is er een debat in de Tweede Kamer (17:00-19:00). Hier zal vast over de uitspraak van de Raad van State gesproken worden, maar dit staat (nog) niet op de agenda. Wel gaan ze spreken over een eventuele baanverlening.

De vliegbasis (en dus ook de landingsbaan) liggen in Duitsland. En Duitsland heeft al aangegeven tegen een verlenging te zijn. Een Nederlandse gemeente is helaas door de regering buiten spel te zetten, maar in Duitsland heeft de Nederlandse regering niets te vertellen. Het lijkt er sterk op dat dit een afleidingsmanoeuvre is van Staatssecretaris en spindocter Jack de Vries. Na de bomenkap is er 3 jaar lang gesproken over vervanging van de motoren. Hierdoor zou de overlast minder kunnen worden. Een paar jaar eerder was zo'n onderzoek ook al gedaan en toen was de uitkomst dat het te duur was.

Het trucje van Defensie lijkt te zijn om steeds met een nieuw voorstel te komen en daar een paar jaar over te praten en onderzoek naar te doen. Om vervolgens te concluderen dat het niet haalbaar is. Dit leidt de aandacht af van datgene waar het eigenlijk om gaat: die NAVO-vliegbasis moet sluiten. Dit is de goedkoopste oplossing en lost alle problemen op.

- E-Mail: schinveld(at)groenfront(punt)nl Website: http://www.groenfront.nl

No comments: