Wednesday, April 28, 2010

Nieuwe Klasse! in de maak

De laatste hand wordt gelegd aan een nieuwe klasse! Mocht je belangrijke zaken aan te kondigen hebben, of politieke producten uitgebracht hebben die aandacht verdienen, dan zou je ze in kunnen sturen ( klasse@globalinfo.nl) Uiterlijk vrijdag 30 april.
De komende klasse! komt halverwege mei uit en wordt als altijd gratis in een oplage van 5000 ex. door het 'hele land' verspreid. Het komende nummer gaat onder andere over: het belang van de strijd voor privacy, de crisis als shocktherapie, Chavez' oproep om een 5e Socialistische Internationale op te richten, de klimaattop-van-onderop in Bolivia, verscheurde kiezers, Queeristan, mysterieuze schrijvers en het komende noborder-camp in Brussel.

Agendagegevens vanaf 20 mei tot september zijn welkom.
Mocht je een stapel willen ontvangen om lokaal verder te verspreiden (liefst tegen portokosten, of dat je ze af kunt halen op een van de verdeelpunten, zie website), laat het dan weten.

We zoeken ook altijd geld om de drukkosten te betalen (op gironummer 9554857 van 'Het Lab' in Amsterdam): zie voor alle details:  http://www.globalinfo.nl/klasse

No comments: