Friday, June 20, 2014

[Doorbraak Info] Vier het verzet

Dwangarbeiders blootgesteld aan asbest, mosterdgas en andere gevaarlijke stoffen

Op 12 juni meldde zich bijstandsgerechtigde P. op het spreekuur van de
Amsterdamse Bijstandsbond. Hij was lange tijd in diverse projecten te werk
gesteld, waarbij hij geen loon kreeg, maar met behoud van uitkering arbeid
verrichtte. Hij werd daartoe gedwongen op straffe van korting op zijn
uitkering, dwangarbeid dus. Zelf had hij al onderzoek verricht naar de
projecten waar hij moest werken. Hij had bezwaarschriften en een klacht
ingediend, maar die hadden niet tot resultaat geleid. Hij had de interne
correspondentie tussen de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam,
stichting Herstelling en diverse andere instanties, zoals het Rijksvastgoed-
en ontwikkelingsbedrijf (RVOB), in handen gekregen. En hij vond die door hem
verzamelde informatie zo belangrijk dat hij had besloten om ermee in de
publiciteit te treden en al het mogelijke te doen om de verantwoordelijken aan
te klagen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/dwangarbeiders-blootgesteld-aan-asbest-mosterdgas-en-andere-gevaarlijke-stoffen/#more-20273


---
Vluchthuis-vluchtelingen voeren actie wegens toegenomen onveiligheid in Irak

De komende weken voeren de Iraakse vluchtelingen van de Haagse "Recht op
bestaan"-groep actie om te wijzen op de toenemende onveiligheid in Irak. Al
sinds september 2012 eisen ze onderdak en verblijfsrecht, eerst via een
tentenkampactie nabij station Den Haag Centraal en vanaf januari 2013 door via
een kraakactie de leegstaande Sacramentskerk in gebruik te nemen.  Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/vluchthuis-vluchtelingen-voeren-actie-wegens-toegenomen-onveiligheid-irak/


---
Vierduizend Turkse nationalisten probeerden Armeniërs in Almelo te intimideren

Op 2 juni kwamen naar schatting vierduizend Turkse nationalisten naar Almelo
om te protesteren tegen een nieuw monument ter nagedachtenis van de Armeense
genocide. Het monument was onthuld op 24 april, de dag dat de genocide in 1915
begon, en staat op het privéterrein van de Armeense Apostolische Kerk.
Ontkenning van de massamoord is een van de hoekstenen van de Turkse
staatsideologie. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/vierduizend-turkse-nationalisten-probeerden-armeniers-almelo-te-intimideren/


---
Advocaat Vluchthaven-bewoners: gemeente Amsterdam nog hardvochtiger dan COA

Na een half jaar opvang te hebben geboden aan een deel van de
vluchtelingengroep "Wij zijn hier" in de Vluchthaven, een oude gevangenis aan
de Havenstraat, moeten de vluchtelingen van de gemeente Amsterdam weer de
straat op. Gisteren diende daarover een kort geding, dat werd bijgewoond door
een groot deel van de 114 Vluchthaven-bewoners, andere "Wij zijn
hier"-vluchtelingen die in gekraakte panden zitten en een heleboel
sympathisanten. De rechter doet op 20 juni uitspraak. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/advocaat-vluchthaven-bewoners-gemeente-amsterdam-nog-hardvochtiger-dan-coa/


---
21/22 juni, Rotterdam: Gezi Festival

In het weekeinde van 21 en 22 juni vindt in het Bergse Bos in Rotterdam het
Gezi Festival plaats. Eind mei vorig jaar begon de Turkse opstand in het
Gezi-park en het Taksim-plein. "Nu, één jaar later", zo schrijven de
organisatoren van het festival, "hebben wij besloten om een festival te
organiseren ter ere van het eerste jubileum van de opstand in juni. Een
festival dat geheel past in de sfeer en geest van de Gezi-opstand, die zich
kenmerkt door solidariteit. Daarom wordt het festival ook georganiseerd zonder
winstoogmerk, door mensen die zich hier vrijwillig voor willen inzetten. Met
dit festival willen wij, al is het maar symbolisch, de geest en de sfeer van
de Gezi-opstand naar Nederland halen zodat we ook hier van die solidariteit
kunnen proeven. Uiteraard zullen wij tijdens dit festival ook stilstaan bij
alle mensen die het leven lieten tijdens de Gezi-opstand in Turkije. Er is een
leus die voor eeuwig staat gegraveerd in ons bewustzijn, ons geweten, onze
hartstocht, onze zintuigen, ons hele lichaam: 'Overal is Taksim, overal is
verzet'. Dit is de leus waaronder we wederom bij elkaar komen met al onze
kleuren en al onze stemmen." Doorbraak zal op het festival mogelijk een
workshop organiseren en meedoen aan de discussies. Als jouw organisatie ook
een bijdrage wil leveren, mail dan naar: gezifest@gmail.com. Maar kom sowieso
een kijkje nemen! Zaterdag 21 juni en Zondag 22 juni, Bergse Bos,
Rottebandreef
Lansingerland, Rotterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/2122-juni-rotterdam-gezi-festival/


---
25 juni, Amsterdam: bijeenkomst over aangekondigde afschaffing dwangarbeid

Op 25 juni organiseert het actiecomité DwangarbeidNee in samenwerking met de
Bijstandsbond en Doorbraak Amsterdam een voorlichtings- en
discussiebijeenkomst over de positie van bijstandsgerechtigden en andere
mensen met een minimuminkomen in Amsterdam. De door het nieuwe Amsterdamse
college van B&W aangekondigde afschaffing van dwangarbeid komt uitgebreid aan
de orde. Bijeenkomst, Woensdag 25 juni, vanaf 19:30 uur, SBOW-gebouw, Eerste
Helmersstraat 106-m, Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/25-juni-amsterdam-bijeenkomst-aangekondigde-afschaffing-dwangarbeid/


---
27 juni, Groningen: bijeenkomst "Participatiewet? Onze tegenprestatie is verzet!"

Op vrijdag 27 juni organiseert Doorbraak in samenwerking met hoogleraar
Gijsbert Vonk in Groningen een discussiebijeenkomst over de nieuwe
Participatiewet en over het protest daartegen van onderop. De bedoeling is om
te kijken of er mogelijkheden zijn om het verzet van uitkeringsgerechtigden in
Groningen te organiseren, in navolging onder meer van de campagnes tegen
dwangarbeid in Amsterdam en in Leiden. Discussiebijeenkomst, Oude Kijk in 't
Jatstraat 28, Harmoniegebouw, Onder de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014, Van 15:00
tot 18:00 uur, vrijdag 27 juni 2014. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/27-juni-groningen-bijeenkomst-participatiewet-onze-tegenprestatie-verzet/


---
3 juli, Utrecht: bijeenkomst "Don't panic, organize!"

Je laten inspireren door "succesverhalen van eigen bodem en voer voor
verandering". Dat is de insteek van de bijeenkomst die Kritische Studenten
Utrecht (KSU) onder het motto "Don't panic, organize!" op 3 juli organiseert.
De KSU verzorgt elke eerste donderdag van de maand een zogeheten
Basta!-activiteit. Bijeenkomst, Donderdag 3 juli, vanaf 19:30 uur, De
Kargadoor
Oudegracht 36, Utrecht. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/3-juli-utrecht-bijeenkomst-dont-panic-organize/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu


No comments: