Sunday, June 8, 2014

[Doorbraak Info] Roep om einde van de monarchie in Spanje

Strijdbare anti-racistische geluiden op de stoep van de Amsterdamse burgemeester

Afgelopen zondag vond in Amsterdam de aftrap plaats van een maand lang
activiteiten in het kader van de herdenking van de Nederlandse slavernij, die
wettelijk gezien in 1863 werd afgeschaft, maar in feite pas tien jaar later
werd opgeheven. Ruim tweehonderd deelnemers liepen mee in een indrukwekkende
herinneringstocht langs monumentale grachtenpanden, die vroeger in bezit waren
van slavenhandelaren. Bij de ambtswoning van burgemeester Eberhard van der
Laan aan de Herengracht 502 vielen strijdbare toespraken, muziek en poëzie te
horen. Daar werden ook kransen gelegd bij een herdenkingssteen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/strijdbare-anti-racistische-geluiden-op-stoep-bij-de-amsterdamse-burgemeester/#more-20144


---
Vluchthaven-vluchtelingen trotseren ultimatum van schijnheilige burgemeester

Afgelopen zaterdag lieten de 125 vluchtelingen die in de Vluchthaven wonen,
weten dat ze niet zullen vertrekken, ondanks het ultimatum van 1 juni dat de
gemeente hen had opgelegd. Ze weigeren om zich op straat te laten zetten.
Burgemeester Eberhard van der Laan is pissig over die onverzettelijke houding
van de vluchtelingen. Ze zouden volgens hem "de afspraken" niet nakomen. Maar
de vluchtelingen zeggen, samen met enkele rechters en allerlei nationale en
internationale belangenorganisaties, dat ze recht hebben op onderdak. De
gemeente stapt nu naar de rechter om alsnog ontruiming af te dwingen. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/vluchthaven-vluchtelingen-trotseren-ultimatum-van-schijnheilige-burgemeester/


---
13 juni, Leiden: brainstormbijeenkomst over woonstrijd

Op 13 juni organiseren Doorbraak en Leidse woonactivisten in samenwerking met
de Bond Precaire Woonvormen (BPW) een brainstormbijeenkomst over strijd voor
beter en betaalbaar wonen. Doel van de bijeenkomst is om op termijn
activiteiten te gaan opzetten waarmee precaire huurders en anderen in penibele
woonomstandigheden elkaar kunnen ondersteunen en samen een vuist kunnen maken
tegen het afbraakbeleid op de woningmarkt. Bijeenkomst. Vrijdag 13 juni, vanaf
19:30 uur. Doorbraak, Middelstegracht 38, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/13-juni-leiden-brainstormbijeenkomst-woonstrijd/


---
Nieuws elders

Woede bij werkgevers over WRR-rapport over ongelijkheid
http://www.doorbraak.eu/woede-bij-werkgevers-wrr-rapport-ongelijkheid/

China 1989: véél meer dan een studentenprotest
http://www.doorbraak.eu/china-1989-veel-meer-dan-een-studentenprotest/

The King is dead!
http://www.doorbraak.eu/king-dead/

Weg met bullshit-banen: stel zorgarbeid centraal
http://www.doorbraak.eu/weg-met-bullshit-banen-stel-zorgarbeid-centraal/

Slavenverzet – de angst van de plantersklasse
http://www.doorbraak.eu/slavenverzet-de-angst-van-de-plantersklasse/

Afterthoughts on Piketty's Capital
http://www.doorbraak.eu/afterthoughts-pikettys-capital/

Speech van Kno'Ledge Cesare bij de Keti Koti-herdenkingsloop
http://www.doorbraak.eu/speech-van-knoledge-cesare-bij-de-keti-koti-herdenkingsloop/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu


No comments: