Saturday, March 9, 2013

Vrouwendag 2013

ZELF OPKOMEN VOOR ONZE RECHTEN,TEGEN CRISISPOLITIEK. De crisispolitiek wereldwijd grijpt diep in op het leven van vrouwen en biedt kinderen geen toekomst.In Nederland en in andere landen over de hele wereld komen vrouwen in verzet. 8 maart 2013 laten we ons als vrouwen zich zien en horen op straat,gezamenlijk,tegen de onbeschaamde afwenteling van de crisislasten op onze schouders, tegen armoede en afbraak van sociale voorzieningen. De miljarden aan bezuinigingen gaan vele tien duizenden banen kosten. Vrouwen in de zorgsector gaan voorop in de strijd tegen regeringsplannen en voor een menswaardig bestaan. Zoals in de Thuiszorg waar de regering nuttig en noodzakelijk betaald werk wil vervangen door onbetaalde arbeid. We vieren 8 maart in Amsterdam om de wederzijdse ondersteuning
en de onderlinge solidariteit in de strijd van alle vrouwen vooruit te brengen.

No comments: