Friday, March 22, 2013

[Doorbraak Info] Zwarte Piet, Cyprus en de tranen van Samsom

Uitzendbureaus: mechanismen van uitbuiting en discriminatie

Terwijl het kabinet Rutte II druk bezig is met het doorvoeren van forse
bezuinigingen op kunst en cultuur, onderwijs, openbaar vervoer en sociale
werkplaatsen, maakten Nederlandse bedrijven de afgelopen jaren miljarden
euro's winst. De rijkste tien procent van de Nederlandse bevolking bezit bijna
de helft van het particulier vermogen. Talloze staatsinstellingen,
beleidsstructuren en private ondernemingen hebben tot doel deze ongelijkheid
koste wat kost in stand te houden. Ook uitzendbureaus spelen daarin een
belangrijke rol. Daarom nemen we vanuit de campagne "Waar zit het?" deze keer
kort de uitzendbranche onder de loep. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=13314


--------------------
Zwarte Piet is zooo 1850

De Zwarte Piet-figuur is uit de tijd. De racistische karikatuur wordt straks
misschien wel als museumstuk tentoongesteld in exposities over de koloniale
negentiende eeuw. Want de zwarte huisslaaf van de witte baas Sinterklaas is
zooo 1850, het jaar waarin de onderwijzer Jan Schenkman hem tot leven bracht
in zijn boek "Sint Nicolaas en zijn knecht". De beweging die 150 jaar na de
afschaffing van de slavernij ook Zwarte Piet wil afschaffen, is aan de
winnende hand, ook al duurt de strijd nog even voort. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=13307


-----------------
Een reactie op de open brief van het No Border Netwerk over de demonstratie
van 23 maart

Vluchtelingen uit de Amsterdamse Vluchtkerk en het Haagse Vluchthuis roepen
samen met hun ondersteuners iedereen op om deel te nemen aan de demonstratie
"Geen vluchteling op straat of in de cel" op 23 maart. Doorbraak en een hele
reeks andere organisaties ondertekenden de oproeptekst. Het No Border Netwerk
plaatste bij die tekst onlangs een kritische noot in een open brief die ook op
onze website werd gezet. Naar aanleiding daarvan schreven twee
Doorbraak-activisten onderstaande reactie. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=13293


-------------------
Cyprus: volgende ronde kredietcrisis

Het is tijd voor een nieuw rondje crisis. Net in een tijd dat we nu en dan
lezen dat het dieptepunt in de economische crisis achter de rug is, dat er
tekenen van herstel zijn, dat bijvoorbeeld Griekenland het ergste wellicht
bijna achter de rug heeft, wordt de bankencrisis in Cyprus acuut. De EU
sleutelde weliswaar een steunprogramma in elkaar om banken te redden. Maar dat
programma vergrootte de paniek, en werd ook nog eens door het parlement van
Cyprus afgewezen. Nu lezen we over oplaaiende crisisdreiging in andere
Zuid-Europese staten. Niemand weet waar het heengaat, maar de paniek is terug.
Intussen heeft zowel de crisis in Cyprus als de poging tot crisisbeheersing
die er op wordt losgelaten opvallende, dreigende kanten. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=13284


--------------------
Nieuw wetsvoorstel vooral bedoeld om illegalen verder te isoleren

Door de strafbaarstelling van illegaal verblijf pontificaal op te nemen in het
regeerakkoord maakte het afbraakkabinet Rutte II bij aanvang meteen al
duidelijk dat men zich door niemand wenst te laten ringeloren. Het aan alle
kanten bekritiseerde wetsvoorstel werd op 14 januari ingediend door
staatssecretaris Fred Teeven. Als het aan het lik-op-stuk kabinet ligt, dan
moeten mensen zonder papieren tot op het bot worden gecriminaliseerd,
opgejaagd en opgesloten. Maar ze zijn hier en zullen hier blijven komen. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=13271


--------------------
Joke Kaviaar: Met tranen doof je het vuur niet, Samsom!

Je zou haast medelijden gaan hebben met de geƫmotioneerde Diederik Samsom op
het Plein in Den Haag tijdens de demonstratie van vluchtelingen afgelopen
woensdag. "Ik heb gehuild voor die 800 kinderen en hun gezinnen!", jammerde
hij. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=13254


----------------------
Wetenschappers tegen integratie en racisme

Een wetenschapper die oproept tot een offensief beleid tegen discriminatie en
uitsluiting. Een andere die pleit voor afschaffing van het begrip "ras". En
een derde die onderzoekers naar "het integratievraagstuk" verwijt
ongeloofwaardig te zijn. Allemaal te vinden op de wetenschappelijk
discussiesite socialevraagstukken.nl. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=13232


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: