Sunday, March 3, 2013

Uitspraak Barchem4

Afgelopen dinsdag 26 februari werd na meer dan drie jaar het vonnis bekend gemaakt over de Barchem-zaak. In deze zaak stonden vier mensen terecht voor de vermeende vrijlating van 5000 nertsen in het Nederlandse Barchem.

De aangeklaagden werden allen veroordeeld, omdat zij schade zouden hebben toegebracht aan delen van de omheining van de nertsenfokkerij, wat leidde tot economische schade voor de fokker en omdat ze 5000 nertsen uit hun kooien zouden hebben losgelaten.

De aangeklaagden werden allen veroordeeld tot:
. Een gevangenisstraf van 120 dagen, met aftrek van het voorarrest en de overgebleven dagen omgezet als voorwaardelijke straf met een proeftijd van twee jaar.
. Een taakstraf van 180 uur voor drie verdachten en 240 uur voor één verdachte.

De verdediging
De advocaten van de verdachten hadden volledige vrijspraak geëist omdat de politie en opsporingsdiensten tijdens het onderzoek naar de verdachten onduidelijke en illegale onderzoeksmethoden hebben gebruikt. De verdachten werden onder andere enkele maanden fysiek gevolgd, telefoons werden afgeluisterd en navigatie-volgsystemen onder auto's geplaatst, zonder dat er voldoende aanleiding was tot zulke zware opsporingsmethoden. Ook werd de beperkte inzage in het dossier voor de verdediging en het gebruik van voornamelijk anonieme getuigen (allen werkzaam voor de politie en opsporingsdiensten) ter discussie gesteld. De officieren van justitie waren er echter van overtuigd dat de gebruikte mate van surveillance was gerechtvaardigd. Zij vonden dat zij voldoende redenen hadden te geloven dat de betrokken personen, samen met anderen, een criminele organisatie vormen die zich toelegt op aan dierenrechten gerelateerde misdaden in Nederland.

Het vonnis
Het verzoek van de advocaten om de gebruikte methoden als niet legitiem te beoordelen en daarom iedereen vrij te spreken, werd door de rechtbank geweigerd en de gebruikte onderzoeksmethoden werden acceptabel bevonden. De rechter achtte het gebruik van anonieme getuigen nodig omdat de vier verdachten een bedreiging zouden vormen voor de veiligheid van de politiemensen. De rechtbank was zelfs van mening dat het anonimiseren van de betrokkenen hen inderdaad had behoed voor acties tegen hen persoonlijk. Dit is een absurde en nergens op gebaseerde overweging die slechts gebruikt wordt om de buitenproportionele opsporingsmethoden te verantwoorden. Het vonnis stelt ook dat de aangeklaagden uitsluitend handelden vanuit hun overtuiging over het welzijn van dieren, zonder daarbij de financiële en emotionele consequenties voor de fokker, zijn familie en alle werknemers in de bontindustrie in acht te nemen. "Deze actie is voor de eigenaar en zijn familie een beangstigende ervaring geweest die zij niet snel zullen vergeten". De nertsenfokker eiste in de zaak een schadevergoeding van 101.104 euro voor vernielingen aan zijn fokkerij en het foksysteem. Deze eis is echter afgewezen als strafrechtelijke zaak en kan door de fokker als civiele zaak worden voortgezet.

Ondanks dat de autoriteiten gebruik gemaakt hebben van illegale opsporingsmethoden en de verdediging slechts beperkt inzage kreeg in het dossier, zijn de vier verdachten dus schuldig bevonden. Over de opgelegde straf stelde de rechtbank dat de 'lage' straf verantwoord werd door het feit dat het zeer lang geduurd heeft voordat de zaak is voorgekomen. Desondanks acht zij de misdaad ernstig genoeg om bovenop de gevangenisstraf een taakstraf op te leggen. Op dit moment is het nog niet duidelijk of de veroordeelden in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak.

Dankbetuiging
We willen graag iedereen bedanken, alle groepen, campagnes en individuen, die de Barchem-4 verdachten tot nu toe hebben gesteund met woorden en acties. Zonder jullie hulp en solidariteit zou een effectieve en actieve ondersteuning nooit mogelijk geweest zijn. We vragen iedereen om de Barchem-zaak in de gaten te houden om onze kameraden in de toekomst verder te helpen. Meer nieuws over de zaak zal spoedig volgen.

- SVAT en Barchem 4 Support Group

svat.nl
barchem4

No comments: