Friday, March 1, 2013

[Doorbraak Info] Precarisering en verdringing

Klassen vind je niet alleen bij de NS

In het kader van de Doorbraak-campagne "Waar zit het?" worden er in de trein
folders verspreid tegen het bestaan van een "eerste" en "tweede klasse". Lees
hier de integrale tekst: http://www.doorbraak.eu/?p=12973


-------------------------
15 maart, Nijmegen: info- en discussiebijeenkomst over precarisering

Geen vast inkomen. Onregelmatige werktijden en -plaatsen. Voortdurend van baan
moeten wisselen, en nooit zeker weten of je morgen nog wel kan werken.
Tijdelijke huurcontracten, waardoor je altijd onverwacht op straat kan komen
te staan. Onderbetaald werken onder dwang. Intimidatie thuis en op de
werkvloer. Toenemende (studie)schuld. Gebrek aan privacy, aan zekerheid, aan
veiligheid en aan toekomstperspectief. Bijeenkomst over precarisering
(Uitdagingen voor de 21ste eeuw #2) Vrijdag 15 maart 2013. Vanaf 20:00 uur. De
Klinker. Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12955


----------------------------
Verdringing brengt ieders inkomen en levensplezier in gevaar

Doorbraak heeft al veel gepubliceerd over dwangarbeid voor
uitkeringsgerechtigden. De nadruk lag daarbij meestal op het regime waaronder
gewerkt moet worden. Maar ook belangrijk is de verdringing van reguliere
betaalde banen die de dwangarbeid met zich meebrengt. Verdringing doet het
hele loongebouw ineenstorten: waarom zou een baas nog arbeiders betalen als
hij hen steeds makkelijker gratis kan ophalen bij Sociale Zaken? Dwangarbeid
treft zo niet alleen werklozen, maar uiteindelijk iedereen die via loonarbeid
of als zzp-er in het levensonderhoud moet voorzien. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12941


-----------------------------
16 maart, Leiden: anti-nationalistische documentaire

"Dit is hoe een land ontstond." Zo heet de ietwat ironische documentaire die
Doorbraak-lid Harko Wubs vorig jaar gemaakt heeft, en die op 16 maart in de
Leidse Vrijplaats vertoond wordt. Aansluitend verzorgt hij een optreden met
zijn folkband "Het Brandt". Documentaire + band. Zaterdag 16 maart, 20:30 uur.
Vrijplaats Leiden. Middelstegracht 36, Leiden. Entree 3 euro. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12923


-----------------------
Plakactie tegen Nijmeegse uitzendbureaus

Doorbraak ontving vanochtend een anoniem persbericht met foto's van een
plakactie tegen kantoren van de uitzendbureaus Adecco en Start in Nijmegen. De
actie sluit inhoudelijk prima aan bij de Doorbraak-campagne "Waar zit het?" en
is mogelijk geïnspireerd door het artikel "Uitzendbureaus: mechanismen van
uitbuiting en discriminatie" dat eind vorige week verscheen in de nieuwe
Doorbraak-krant. Hieronder de integrale tekst van het persbericht. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12905


---------------------------
22 maart, Leiden: presentatie van boek "Een ster in de spiegel"

Binnenkort verschijnt bij uitgeverij Amrit "Een ster in de spiegel", het
indrukwekkende levensverhaal van Doorbraak-columniste Lili Irani. Op 22 maart
vindt de eerste presentatie van het boek plaats, waarbij Doorbraak-activist
Harry Westerink een gesprek met Irani voert over de inhoud en de achtergronden
van het boek. Ter plekke kan het ook worden aangeschaft. Boekpresentatie.
Vrijdag 22 maart, vanaf 20.30 uur. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12898


-------------------------------
Het lab der onmenselijkheid

Griekenland dient als proeftuin voor de afschaffing van het asielrecht in
Europa. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12883


-------------------------------
Ook FNV Zwartboek Werken in de Bijstand staat vol met misstanden

In 2012 startte de FNV met een enquête onder bijstandsgerechtigden die in het
kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB) verplicht worden tot het verrichten
van werkzaamheden. Op basis daarvan verscheen onlangs het Zwartboek Werken in
de Bijstand. De daarin opgenomen kritiek spitst zich toe op langdurig werken
beneden het minimumloon, de afwezigheid van perspectief en de verdringing van
reguliere banen. Ook wordt door respondenten geklaagd over de slechte
arbeidsomstandigheden en intimidatie door leidinggevenden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12868


---------------------------------
Boze precaire huurders roepen woningbouwcorporatie op het matje

Gisteren hebben leden van de Bond Precaire Woonvormen (BPW) en anderen actie
gevoerd tegen woningbouwcorporatie Parteon, omdat er nog steeds geen oplossing
is gekomen voor de dreigende huisuitzetting van een vrouw en haar dochtertje
in Zaandam. Hoewel de huurders door toedoen van Parteon precair moeten wonen,
weigert de corporatie zijn verantwoordelijkheid te nemen. Maar wie dakloosheid
zaait, zal een storm van woede oogsten. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12857


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: