Tuesday, March 12, 2013

15 maart: Met z’n allen naar Rochdale, voor steun aan antikraakhuurster.

Vrijdag 15 Maart 13:00 bij hoofdkantoor van Rochdale, Bos en Lommerweg 303 te Amsterdam, verzamelen voor de deur.

Ben jij woningzoekende? Tijdelijke bewoner? Of vind je goede betaalbare huisvesting voor iedereen belangrijk? Mooi! Op 15 maart organiseert de Bond Precaire Woonvormen, Huurdersvereniging Oost en SP Amsterdam Oost een bezoek aan woningbouwcorporatie Rochdale. Rochdale denkt namelijk woningzoekenden rechteloos op straat te kunnen gooien via een antikraakconstructie.


Rochdale heeft het beheer van een woning uitbesteed aan antikraakbureau Alvast Beheer. De corporatie heeft via deze constructie al ruim 6 jaar een huurster aan het Afrikanerplein huur laten betalen onder mom van een bruikleencontract. Zij denken nu zomaar de huur en het contract te kunnen opzeggen en de bewoner op straat te plaatsen.

Ondanks toezeggingen van Rochdale om de woning aan het Afrikanerplein weer in de verhuur te doen willen zij na een periode van ruim 8 jaar onttrekking aan de sociale woningvoorraad, alsnog de woning verkopen. Dit ondanks eerdere toezeggingen aan de BPW, Huurdersvereniging Oost, bewoonster en de gemeente in juni 2012, om de woning na 2 maanden weer terug te doen in de reguliere verhuur.

Wij willen dat Rochdale per direct de samenwerking met Alvast Beheer stopzet. Daarbij willen we dat Rochdale deze woning aan het Afrikanerplein terugdoet in de betaalbare huurvoorraad door huurster na deze lange tijd een echt huurcontract te geven.

Is dit een uitzondering? Nee, het wordt alleen maar erger. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de Leegstandwet bij de 2e kamer, zodat er langer, vaker en geliberaliseerd tijdelijk verhuurd kan worden. De termijn word opgerekt naar respectievelijk 7 en 10 jaar. Huiseigenaren, die hun woning willen verkopen, kunnen ongeacht puntenstelsel, tijdelijk geliberaliseerd verhuren. Ook wordt zo tijdelijke huurders de toegang tot de Huurcommissie ontzegd. Op deze manier komen steeds meer woningzoekenden in een jungle van tijdelijke en precaire woonvormen terecht! Situaties als aan het Afrikanerplein dreigen zo een "normale realiteit" voor velen te worden.

De tijd dat je huur betaalde en dus voorzien was van bescherming tegen o.a extreme huurverhogingen, dakloosheid en privacyschendingen is voorbij. Daarom roepen wij op tot actie! Wij laten ons niet langer wegredeneren op wachtlijsten en chanteren met tijdelijke contracten met slechte rechtsbescherming en intimiderende boetesystemen. Wij zijn volwaardige mensen die niet veroordeeld willen worden tot een precair bestaan. Wonen is namelijk een recht! Overheid en woningbouwcorporaties dienen daar voor te zorgen. Om te beginnen voor deze huurster aan het Afrikanerplein.

Kom allemaal!

Datum: 15 maart. Aanvang: 13:00 Locatie: Hoofdkantoor Rochdale, Bos en Lommerplein 303 Amsterdam, verzamelen voor de deur.

Dit bezoek aan Rochdale is georganiseerd door:
Bond Precaire Woonvormen. Huurdersvereniging Oost. SP Amsterdam Oost

No comments: