Monday, February 11, 2013

[Doorbraak Info] Zondag open dag Haags Vluchthuis, en ander nieuws...

17 februari, Den Haag: open dag in het Vluchthuis

Op zondag 17 februari organiseren de vluchtelingen in het Haagse Vluchthuis,
de in gebruik genomen Sacramentskerk, een open dag, in samenwerking met
ondersteuners. Aan het boeiende programma van die dag, met onder meer films,
lezingen en interviews, levert ook Doorbraak een bijdrage. Kom ook naar de
open dag en laat zien dat je solidair bent! Open dag Vluchthuis. Zondag 17
februari. Van 10:00 tot 22:00 uur (vrije inloop). Sportlaan 127, Den Haag.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12713


-------------------------
Vluchthuis-vluchteling opgepakt en na protest weer vrijgelaten

Onlangs fietste de vluchteling Ahmed Jawd met een andere vluchteling 's avonds
naar het Haagse Vluchthuis, waar hij samen met zo'n 25 anderen woont. Onderweg
werden ze tegengehouden door de politie. De agenten waren op inbrekersjacht en
vonden de twee verdacht vanwege hun "buitenlandse uiterlijk". Al snel kregen
de dienders door dat ze de verkeerden aangehouden hadden. Maar toch
arresteerden ze Jawd. Inmiddels is hij gelukkig weer vrij. Al eerder kregen
vluchtelingen in Den Haag en in Amsterdam te maken met staatsracisme.
Hieronder een verslag van Jawd en daarna van Monique van der Gaag, een van
zijn ondersteuners. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12725


--------------------------
Tunesië tussen seculiere en sociale revolutie

Tunesië bevindt zich na de moord op een links seculier politicus opeens in een
acute, diepe politieke crisis. Trouw vraagt zich zelfs af of er "een seculiere
revolutie" in de lucht hangt. De crisis hangt samen met diepe economische
problemen, grote armoede die mensen doet protesteren tegen de huidige door
islamisten geleide regering – zoals ze in december 2010 en januari 2011 in
opstand kwamen tegen de seculiere dictatuur van Ben Ali. De gang van zaken
laat zien hoezeer de drijvende krachten achter de opstandsgolf die als
Arabische Lente bekend werd, nog steeds tot nieuwe episodes van verzet
aanleiding geven. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12704


-----------------------------
Dwangarbeid, sollicitatietrajecten en verzet in Deventer

Vivian Jansen is een vrouw (50+) uit Deventer die haar hele leven hard heeft
gewerkt in ploegendienst. Ze heeft altijd mannenwerk gedaan in een technisch
beroep. Ze heeft een chronische ziekte, lichte hartproblemen "en door al dat
gezeur heb ik ook nog eens een te hoge bloeddruk", zo zegt ze. Werkgevers
heeft ze daarover nooit verteld, uit angst haar werk te verliezen. Maar een
aantal maanden geleden verbood een arts haar nadrukkelijk om nog in ploegen te
gaan werken. Vivian heeft de laatste jaren, in totaal anderhalf jaar, een
dwangarbeidtraject gedaan via Sallcon Werktalent. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12686


----------------------------
Liever coaching dan de zweep erover

De trainings- en adviesmarkt boomt als geen ander. De vergevorderde
samenlevingsbreed gedragen gelatenheid speelt daar een belangrijke rol in.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12677


-----------------------
Precaire huurders in actie tegen huisjesmelker

Mede door kordaat optreden van enkele leden van de Bond Precaire Woonvormen
(BPW), een belangenorganisatie van tijdelijke huurders, is onlangs
ternauwernood voorkomen dat een vrouw en haar dochtertje in de vrieskou op
straat zouden worden gezet door anti-kraakbureau Camelot. Een groeiende groep
woningzoekenden ziet zich gedwongen om akkoord te gaan met precaire
anti-kraakcontracten. Maar door zich te verenigen en elkaar onderling te
steunen kunnen bewoners een vuist maken richting huisjesmelkers. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12665


----------------------------
Joke Kaviaar: Een kroning zonder taart is een koning niets waard!

We kunnen ons de komende maanden weer verheugen in Oranje-gekte. De media
zullen geen kans onbenut laten om ons eraan te helpen herinneren dat we feest
moeten vieren en onze huizen vol moeten hangen met oranje parafernalia.
Hoezee! Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12658


--------------------------
Stop de afbraak van de thuiszorg

De afgelopen jaren stond de huishoudelijke verzorging als onderdeel van de
thuiszorg al zwaar onder druk. Met de nieuwe bezuinigingsplannen wordt het
budget voor huishoudelijke zorg tot ongeveer een kwart gereduceerd. Daarmee
dreigt deze vorm van thuiszorg vrijwel geheel te verdwijnen en daarmee ook de
banen van tienduizenden, misschien zelfs honderdduizend thuiszorgmedewerkers.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12622


---------------------------
Wet basistarieven huishoudelijke zorg blijkt lege dop

Volgens een recente rechterlijke uitspraak mogen gemeenten lage tarieven
hanteren voor huishoudelijke verzorging in de thuiszorg. De uitspraak gaat
regelrecht in tegen de initiatiefwet van SP-Tweede Kamerlid Renske Leijten, de
Wet Basistarieven, die beoogt minimumtarieven – gebaseerd op reële kostprijzen
– voor thuiszorg te garanderen. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12618


---------------------------
Gemeenten laten hun stoepje sneeuwvrij maken door dwangarbeiders

Niet alleen het zachtere winterweer van de laatste dagen heeft ertoe geleid
dat de flink opgehoopte en aangekoekte sneeuw op straat is verdwenen. Daar
hebben ook talloze bijstandsgerechtigden voor gezorgd, die onder meer in
Rotterdam, Amsterdam, Den Helder en Emmen gedwongen werden om sneeuw te
ruimen, op straffe van korting of zelfs verlies van hun uitkering. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12606


-----------------------------
Zelfkastijding in zen-toestand

Veel mensen hebben het streven naar verhoging van hun marktwaarde zo enorm
verinnerlijkt dat ze zichzelf met de wonderbaarlijkste methoden willen
verbeteren. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=12591


-----------------------------
De stad is van ons

Op allerlei beleidsterreinen komt de crisispolitiek op ons af, ook lokaal en
verschillend voor verschillende groepen. De neo-liberale politiek betreft niet
alleen bezuinigingen, maar een algehele reorganisatie van de maatschappij,
waaronder uitbreiding van controle en repressie die de burger in het gareel
moeten houden. Deelbelangen dreigen en lijken een gezamenlijke strijd te
belemmeren. De vraag is hoe de verdeeldheid te doorbreken. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=12577


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: