Tuesday, November 19, 2013

[Doorbraak Info] Wo 27 nov, Leiden: waarschuwingsprotest tegen inzetten dwangarbeiders

27 november, Leiden: waarschuwingsprotest tegen gemeenten en bazen die
dwangarbeiders inzetten

Op woensdag 27 november organiseert Doorbraak in Leiden voor de deur van het
lokale dwangarbeidcentrum DZB een protestmanifestatie. Die avond wordt in dat
centrum de winnaar bekend gemaakt van de Eureka-prijs. Het protest is bedoeld
als waarschuwing aan de directie om aan de prijswinnende baas geen
dwangarbeiders ter beschikking te stellen. Alle geleverde arbeiders dienen
vanaf dag 1 loon en een contract te krijgen. Weliswaar heeft wethouder
Jan-Jaap de Haan dat onlangs, na druk van onderop, min of meer beloofd, maar
wat diens toezeggingen waard zijn, bleek deze zomer. Hij moest toen toegeven
dat een flink aantal bijstandsgerechtigden in zijn centrum veel langer werd
gedwongen om gratis te werken dan hij met de gemeenteraad had afgesproken. Hij
beloofde beterschap, maar sindsdien heeft Doorbraak alweer enkele werklozen
gesproken die langer moeten dwangarbeiden. We zullen tijdens de
prijsuitreiking buiten lawaai maken, zodat de ambtenaren en bazen binnen weten
dat we hen op de vingers blijven kijken. Kom ook meedoen!

Protest tegen dwangarbeid
Woensdag 27 november
18:30 uur – 20:00 uur
Plein voor de DZB
Le Pooleweg 11, Leiden

Of kom naar NS-station Leiden Lammenschans gezamenlijk vertrek 18:10 uur, 10
minuten lopen, zie kaartje onderaan de aankondiging op de website:
http://www.doorbraak.eu/27-november-leiden-waarschuwingsprotest-tegen-gemeenten-en-bazen-die-dwangarbeiders-inzetten/

Het evenement op Facebook:
https://www.facebook.com/events/618726881518130/
(nodig ook je vrienden uit)

Doorbraak wil met het protest een waarschuwing afgeven aan alle aanwezige
gemeente-ambtenaren en bazen, en al hun collega's in het land: wie
dwangarbeiders inzet, zal problemen krijgen! We gaan jullie
"reïntegratiecentra" onbeheersbaar maken en jullie bedrijven imagoschade
toebrengen. Want we laten jullie ons recht niet afpakken, ons recht op
regulier werk met fatsoenlijke lonen, contracten en arbeidsrechten.

De gemeenten en bedrijven moeten zich niet vergissen: onze beweging tegen
dwangarbeid groeit snel, net als de werkloosheid. Meer en meer werklozen gaan
zich verzetten tegen dwangarbeid, er worden comité's opgericht, vakbonden gaan
zich ermee bemoeien en er komen kritische rapporten uit. Steeds meer mensen
worden gedwongen om te werken voor hun uitkering, als "tegenprestatie" of "om
te leren werken". En nu lijkt het hek helemaal van de dam met de beslissing
van de regering om alle werklozen in principe te verplichten tot een
"tegenprestatie".

T-shirts

Doorbraak wilde ook meedingen naar de Eureka-prijs, en diende een plan in.
Maar we werden in een vroeg stadium geweerd. Ons plan was om in het centrum
propagandamateriaal te gaan maken tegen dwangarbeid. Ondanks de afwijzing zijn
we toch aan de slag gegaan met het maken van dat materiaal. Tijdens het
waarschuwingsprotest willen we de eerste serie t-shirts demonstreren.

Doorbraak houdt de gemeente en de bazen in Leiden al ruim twee jaar goed in de
gaten. We hebben contact met enkele medewerkers van het centrum en met veel
dwangarbeiders, die ons precies doorgeven wat er binnen gebeurt. Dat bevalt de
gemeente en de directie van het centrum helemaal niet, en daarom probeert men
ons tevergeefs met alle mogelijke middelen bij de dwangarbeiders weg te
houden: van dreiging met fysiek geweld tot gebiedsverboden. Maar we laten ons
natuurlijk niet intimideren.

Aftrap

We weten precies welke bedrijven en instellingen in de Leidse regio misbruik
maken van de gratis arbeid van werklozen. Tot nu toe hebben we één keer de
naam van zo'n bedrijf bekend gemaakt (Sensabeads). Dat zag zich meteen
genoodzaakt om afstand van de DZB te nemen. Met onze acties en publicaties
hebben we sowieso al aardig wat succesjes behaald, maar we zijn er nog lang
niet natuurlijk. Met de protestwaarschuwing geven we de aftrap voor de verdere
intensivering van ons verzet.

Doorbraak

(De aankondiging op onze website bevat een hele reeks links voor wie meer wil
weten over de achtergronden:
http://www.doorbraak.eu/27-november-leiden-waarschuwingsprotest-tegen-gemeenten-en-bazen-die-dwangarbeiders-inzetten/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu


No comments: