Tuesday, November 26, 2013

[Doorbraak Info] Kort geding tegen flyerverbod Leidse burgemeester

Doorbraak is vandaag een kort geding gestart tegen de intimiderende Leidse
burgemeester Henri Lenferink. Die probeert ons demonstratierecht in te perken
door zeer vergaande voorwaarden te stellen aan het protest tegen dwangarbeid
dat we morgenavond bij het dwangarbeidcentrum DZB organiseren in verband met
de uitreiking van de Eureka-prijs. We proberen nu bij de rechter af te dwingen
dat het protest op het plein voor de DZB kan plaatsvinden en dat we vrijelijk
flyers mogen uitdelen.

Het protest is bedoeld als een waarschuwing voor de gemeente, de DZB-directie
en de bazen die de prijsuitreiking bezoeken. We willen via onze flyers de
bazen ervan doordringen dat ze op forse tegenstand mogen rekenen, als blijkt
dat ze de in hun schoot geworpen bijstandsgerechtigden behandelen als
dwangarbeiders door hen niet vanaf de eerste werkdag loon en een
arbeidscontract te geven. In de toelichting op de prijsvraag heeft de
DZB-directie dat hen namelijk op geen enkele wijze verplicht gesteld. Het is
juist steeds meer een gangbare praktijk aan het worden dat
bijstandsgerechtigden eerst een flink aantal maanden gratis moeten werken,
voordat bazen hen eventueel een flexcontract van bijvoorbeeld drie maanden
aanbieden. Een deel van de dwangarbeiders krijgt zelfs niet eens zo'n
flutcontract, ondanks de toezegging daartoe, maar wordt na een paar maanden
dwangarbeid weer de laan uitgestuurd. Zo wordt het minimumloon ontdoken en
worden arbeidsrechten ontmanteld.

Na druk van Doorbraak moest DZB-directeur Bas van Drooge eind oktober met de
billen bloot. Hij moest beloven dat de winnaar van de Eureka-prijsvraag geen
gratis werknemers cadeau zou krijgen. Verder maakte hij bekend dat de
onbetaalde "proeftijd" van werklozen die de DZB aan bedrijven levert, ingekort
gaat worden. Daarmee maakte hij meteen ook duidelijk dat het voor de
DZB-directie blijkbaar 'normaal' is dat bijstandsgerechtigden eerst een tijd
gratis moeten werken, voordat ze eventueel loon en een arbeidscontract
krijgen. Doorbraak vecht die normaliteit al twee jaar aan door strijd van
onderop tegen dwangarbeid.

Het is morgen al weer de vijfde keer dat Doorbraak op het plein voor het
centrum een protest organiseert. Althans dat is de bedoeling. In verband met
de repressieve houding van de burgemeester hebben we deze keer voor het eerst
vooraf melding gemaakt bij de politie. In een gesprek op het bureau kregen we
te horen dat we niet op het plein mochten protesteren, maar hooguit aan de
overkant van de straat op een parkeerterrein van een ander bedrijf (aan wie de
politie nog toestemming moest vragen). Op die locatie zouden we voor de
arriverende bezoekers nauwelijks zichtbaar zijn (zie kaartje onderaan), omdat
er tussen de oprit naar het parkeerdak en het ons toegewezen parkeerterrein
bomen en struiken staan. Daarop hebben we een brief (pdf) gestuurd aan de
burgemeester waarin we aangaven dat we toch op het plein willen. Als gebaar
van goede wil hebben we daarbij aangegeven dat we in laatste instantie ook
akkoord zouden gaan met een manifestatie op de stoep langs het plein als een
klein aantal van ons vrijelijk zou kunnen rondlopen om flyers uit te delen aan
de bezoekers.

Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/vanmiddag-kort-geding-van-doorbraak-tegen-flyerverbod-van-leidse-burgemeester/

Kom ook morgen naar het protest tegen dwangarbeid:
http://www.doorbraak.eu/27-november-leiden-waarschuwingsprotest-tegen-gemeenten-en-bazen-die-dwangarbeiders-inzetten/
Woensdag 27 november
18:30 uur – 20:00 uur
Plein voor de DZB
Le Pooleweg 11, Leiden


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: