Saturday, October 19, 2013

[Doorbraak Info] Luie buiken en dwangarbeiders

Massaal anti-racistisch protest tijdens hoorzitting over Zwarte Piet

In twee afgeladen zalen van het Amsterdamse stadhuis woonden gisteren enkele
honderden mensen de hoorzitting bij over Zwarte Piet. Nadat de kunstenaar en
activist Quinsy Gario in augustus een bezwaarschrift had ingediend tegen de
aanwezigheid van die racistische figuur bij de komende intocht van Sinterklaas
in Amsterdam, volgden nog eens twintig andere bezwaarmakers. Dertien van hen
lichtten tijdens de hoorzitting hun kritiek toe bij de gemeentelijke
bezwaarschriftencommissie. Dat leidde tot een strijdbaar en indrukwekkend
protest. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/massaal-anti-racistisch-protest-tijdens-hoorzitting-zwarte-piet/


-----------------------
Noisejob: Eureka! Geef ondernemers geld, bedrijfsruimte en gratis personeel

Onlangs hield de gemeente Leiden "een ondernemersborrel", "een netwerkevent"
om bazen in de watten te leggen. De bijeenkomst vond plaats in het gebouw van
De Zijl Bedrijven (DZB), waar werklozen op straffe van verlies van hun
bijstandsuitkering dwangarbeid moeten verrichten. Uiteraard waren alleen
ondernemers en andere hotemetoten uitgenodigd om te komen borrelen en
netwerken, dus niet de dwangarbeiders. Werklozen horen immers niet bij de
happy few die hun schaapjes op het droge hebben. Zij hebben geen ervaring met
dit soort recepties voor de bovenmodalen en kunnen enkel ervan dromen wat zich
daar afspeelt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/noisejob-eureka-geef-ondernemers-geld-bedrijfsruimte-gratis-personeel/


-----------------------
Wat schrijft rechts?

Ha! Wederom LPF-taferelen bij de PVV! Ene Paul ter Linden, fractielid van de
Haagse PVV, schreef onlangs een boze brief aan zijn leider Geert Wilders, door
Ter Linden omschreven als "Grote Blonde Leider". Daarin kondigt hij met veel
bombarie zijn vertrek uit de partij aan. Hij verwijt het Wilders dat hij
samenwerkt "met een notoire homohater, racist en antisemiet" als de Belg Filip
Dewinter. Ter Linden, zelf homoseksueel, vindt dat "politieke hypocrisie".
Verder schrijft Ter Linden dat zijn Haagse Gauleiter fractievoorzitter Machiel
de Graaf een "stroman" is van Wilders die "dagelijks bij Geert op schoot zit"
en die "structureel niet reageert op mail, sms of telefoon". Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/schrijft-rechts/


-----------------------
Landbouwkolonie voor "luie buiken" werd afvoerputje van Nederland

Begin negentiende eeuw heerst er grote armoede in Nederland. Er zijn steden
waar de helft van de bevolking niet in staat is om in het eigen onderhoud te
voorzien. Er is armenzorg: diaconieën, parochies en notabelen vullen de
armenkassen en delen soep uit. Maar het is niet voldoende. In 1818 wordt de
Maatschappij van Weldadigheid door twaalf "vooraanstaande" Nederlanders
opgericht. Zij roepen de gegoede burgerij op om elke week geld te doneren.
Daarmee kunnen op nog onontgonnen gronden "landbouwende kolonies" voor
bedelaars worden opgericht. Over die kolonies heeft Wil Schackmann onlangs een
prachtig boek geschreven, "De bedelaarskolonie". Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/landbouwkolonie-luie-buiken-werd-afvoerputje-nederland/


----------------------
"Stop met het Zwarte Piet-racisme op scholen"

"Minister Lodewijk Asscher vreest een tsunami van Oost-Europese
arbeidsmigranten. Maar ik ben bang voor de jaarlijkse vloedgolf van Zwarte
Pieten", aldus Patricia Schor. Ze is geboren en getogen in Brazilië en woont
inmiddels twintig jaar in Nederland. Als ouder van een inmiddels achtjarige
tweeling, een zoon en een dochter, is ze in actie gekomen tegen de racistische
karikatuur met het zwart geschminkte gezicht, de dikke lippen en het
kroeshaar. Een gesprek van twee Doorbraak-leden met een bevlogen anti-raciste.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/stop-zwarte-piet-racisme-scholen/


----------------------
25 oktober, Amsterdam: vakbondscafé over fatsoenlijk werk voor een fatsoenlijk
loon

Het maandelijkse vakbondscafé in Amsterdam gaat deze keer onder meer over
dwangarbeid voor werklozen. Uit de uitnodiging: "De regering heeft het over
een participatiemaatschappij. Daar zouden we naar toe moeten. Als vervanging
van de welvaartsstaat? De regering vindt dat burgers meer activiteiten moeten
gaan verrichten in de maatschappij: een nieuw soort burgerplicht.
Voorzieningen die wegvallen als gevolg van bezuinigingen kunnen dan in stand
gehouden worden, zoals de langdurige zorg. Werkt dat? Waar al langer verzet
tegen en discussie over is, is dat mensen met een bijstandsuitkering en dus
zonder loon verplicht worden tot het verrichten van werk. Het standpunt van de
FNV is dat werk moet lonen. Dat gaat ook in tegen het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens." Vakbondscafé. Vrijdag 25 oktober 20:00 – 22:00 uur
(inloop vanaf 19:30 uur), HTIB, 1e Weteringplantsoen 2-c, Amsterdam. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/25-oktober-amsterdam-vakbondscafe-fatsoenlijk-werk-fatsoenlijk-loon/


---------------------
Nieuws elders:

Woede over razzia's tegen migranten in Hamburg
http://www.doorbraak.eu/woede-razzias-migranten-hamburg/

Rechtsgevoel en rechts gevoel
http://www.doorbraak.eu/rechtsgevoel-rechts-gevoel/

Autochtone fop-intellectuelen
http://www.doorbraak.eu/autochtone-fop-intellectuelen/

Zwarte Piet-traditie dekt aftocht met rammelende redeneringen
http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-traditie-dekt-aftocht-rammelende-redeneringen/

Parijs: scholierenopstand tegen deportaties
http://www.doorbraak.eu/parijs-scholierenopstand-deportaties/

Oud-agenten: Haagse politie gebruikt buitensporig geweld tegen allochtonen
http://www.doorbraak.eu/oud-agenten-haagse-politie-gebruikt-buitensporig-geweld-allochtonen/

Andree van Es, wethouder werk en Inkomen in Amsterdam voor Groen Links wil
voor bepaalde groepen de bijstand afschaffen
http://www.doorbraak.eu/andree-es-wethouder-werk-inkomen-amsterdam-groen-links-wil-bepaalde-groepen-bijstand-afschaffen/

Hoe Zwarte Piet alsnog te werk wordt gezet in medialand
http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-alsnog-werk-wordt-gezet-medialand/

Gemeentelijke Brabantse gezelligheid?
http://www.doorbraak.eu/gemeentelijke-brabantse-gezelligheid/

Makkers, Heerts als glijmiddel
http://www.doorbraak.eu/makkers-heerts-glijmiddel/

The Delicious Pleasures of Racism
http://www.doorbraak.eu/the-delicious-pleasures-racism/

The alien body in contemporary Netherlands: incarceration and force-feeding
of asylum seekers
http://www.doorbraak.eu/the-alien-body-contemporary-netherlands-incarceration-and-force-%E2%80%8Bfeeding-asylum-seekers/

Turkse actievoerders jagen politie weg met in beslag genomen bulldozer
http://www.doorbraak.eu/turkse-actievoerders-jagen-politie-weg-beslag-genomen-bulldozer/

Zwarte Piet en zwart verdriet
http://www.doorbraak.eu/zwarte-piet-zwart-verdriet/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: