Sunday, August 25, 2013

Rochdale kantoorpand in Amsterdam Zuid-Oost gekraakt

Karspeldreef 2 in Amsterdam Zuid-Oost gekraakt


Amsterdam – Een groep krakende ondernemers heeft zaterdag een kantoorpand van de woningcorporatie stichting Rochdale aan de Karspeldreef gelegen binnen het bedrijventerrein Amstel III gekraakt.

24/08/2013 - Persbericht

Creatieven nemen heft in eigen handen
Amsterdam – Een groep krakende ondernemers heeft zaterdag een kantoorpand van de woningcorporatie stichting Rochdale aan de Karspeldreef gelegen binnen het bedrijventerrein Amstel III gekraakt. Hiermee hebben ze het initiatief genomen een invulling te geven aan een pand gelegen in een gebied waar grootschalige leegstand heerst in combinatie met een gebrek aan toekomstperspectief. Rochdale geeft in mei 2011 in een artikel in de Nul20 bijvoorbeeld aan "niet meer op de snelle komst van een nieuwe gebruiker [te rekenen]," waaraan ze toevoegen opzoek te zijn naar een nieuwe functie voor het pand. Echter, herbestemming lijkt te stuiten tegen de wensen van de gemeente Zuid-Oost en een tekort aan investeerders. Door het pand als woon- en werkruimte in te richten en ruimte te bieden voor sociale activiteiten beogen de krakers de invulling van dergelijke leegstand in een stroomversnelling te brengen.

http://www.nul20.nl/issue56/3vdp_1

1 comment:

Anne Brugman said...

I was there when this happened, luckily the police got to their sences quickly and maintained order in the city.