Friday, August 9, 2013

[Doorbraak Info] Links niet altijd vies van arbeidsdwang

Links niet altijd vies van arbeidsdwang

Het valt op hoe relatief weinig interesse socialistische organisaties tonen in
de opbloeiende werklozenstrijd tegen dwangarbeid. Meer gevestigde,
sociaal-democratische partijen en bonden tonen nu weliswaar mondjesmaat
solidariteit, maar ze zijn geen van allen principieel gekant tegen
dwangarbeid, laat staan tegen het meer algemene dwingen van mensen tot
loonslavernij. Iedereen de werkvloer op, hebben linksen bijna altijd gezegd,
want daar zou de macht liggen. Macht om de scherpe kantjes van het kapitalisme
af te vijlen volgens de sociaal-democraten, macht om de productiemiddelen over
te nemen en revolutie te maken volgens revolutionair links. Door de
geschiedenis heen hebben mensen aan de onderkant van de samenleving echter
steeds laten zien niet veel op te hebben met dat ophemelen van loonarbeid door
organisaties die zeggen voor hen op te komen en namens hen te spreken. Lees
verder: http://www.doorbraak.eu/links-niet-altijd-vies-van-arbeidsdwang/


---------
Wat schrijft rechts?

Normaliter worden in deze rubriek alleen bladen, en ook wel eens websites, van
rechts besproken. Dit keer maak ik een uitzondering, onder het motto "Wat
teelt rechts?", gewoon omdat ik het leuk vind. Wat is er aan de hand? In 2011
werd Patrick de Bruin, bekend van het organiseren van extreem-rechtse
concerten en bijeenkomsten, gearresteerd. Het bleek dat hij maar liefst 1.276
hennepplanten met liefde verzorgde, en dat niet enkel voor eigen gebruik. De
Bruin moest zich voor de rechtbank verantwoorden en onlangs volgde de
uitspraak. Hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier jaar
gekregen met een proeftijd van twee jaar. Ook kreeg De Bruin een werkstraf van
240 uur aan zijn broek. Als hij zijn werkstraf niet of slecht uitvoert, dan
moet hij in principe alsnog 120 dagen de bak in. Het leuke is trouwens dat De
Bruin ook regelmatig actief is voor de Nederlandse Volksunie (NVU), de partij
die regelmatig demonstreert tegen drugsdealers en de doodstraf voor hen eist.
Onder het motto "boter bij de vis" vraag ik me af of de NVU De Bruin al
uitgestoten heeft of, beter, dat men hem eigenhandig voor het vuurpeloton
gesleept heeft. Ik ben benieuwd… Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/wat-schrijft-rechts-21/


-------------
SP-rapport laat zien dat dwangarbeid oprukt

Wat er staat in het recente SP-onderzoek "De bijstandsgerechtigde aan het
woord", was voor een deel allang bekend. Werklozenbelangenorganisaties maken
al jaren duidelijk en ook andere onderzoeken tonen steeds opnieuw aan hoe
beroerd de positie van werklozen is. Maar het SP-rapport, dat is gebaseerd op
een van april tot juli gehouden enquête onder zeventienhonderd
bijstandsgerechtigden, bevat ook nieuwe bevindingen. Het toch wel schokkende
rapport geeft waarschijnlijk een vrij getrouw beeld van de ervaringen van
honderdduizenden bijstandsgerechtigden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/sp-rapport-laat-zien-dat-dwangarbeid-oprukt/


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: