Saturday, January 19, 2013

Ontruiming van Camelot en Patreon vanmorgen tegengehouden

Vandaag was het eventjes spannend in Zaandam. Een gezin woont daar aan de Oostzijde 268 in een woning van woningbouwcorporatie Parteon op basis van een antikraakcontract bij Camelot. De woning moest zonder opgave van reden vanmorgen om 10.00 uur ontruimd zijn. De bewoners, vrienden en enkele leden van de bond precaire woonvormen (bpw) hebben de ontruiming echter verhinderd. Waardoor de Camelot medewerkers met onverrichte zaken weer moesten vertrekken.


lees meer achtergrond informatie: https://www.indymedia.nl/node/12420

bond precaire woonvormen:
http://bondprecairewoonvormen.nl/

No comments: