Thursday, January 24, 2013

Awakening 7 about raw food philosophy from Alchemist Garden

Mission
Alchemist Garden ontwikkelt een omgeving doordrongen van liefdevolle intenties, ontwikkeld en gebouwd met begrip van de natuur en haar elementen. Met een scala aan faciliteiten, die zonder woorden uitnodigen. Alchemist Garden kietelt en prikkelt je; laat je ervaren en ontdekken wat bij je past. Horen, zien, voelen, ruiken en proeven staan centraal. Waarnemen is de weg tot waarde en waarheid. Jouw waarheid. Ontdek en ervaar in de Alchemist Garden wat goed voor jou is. Ontdek dat je eigen lichaam je beste, zo niet je enige gids is. Dat je omgeving er een is, die jezelf creëert.

Alchemist Garden geeft uit overvloed en is een plek voor ontmoeting. Een doorgeefluik van passie van al en iedereen dat haar voedt en bezoekt. Ze biedt ook de mogelijkheid om te geven, want wederkerigheid en diversiteit vormen de basis van een duurzame omgeving.
Description
De Alchemist is een natuurfilosoof. Hij bezit brede, diepe, gedetailleerde energetische kennis, die hij integreert in zijn dagelijkse bestaan. Hij leeft bewust en is vaak een wereldverbeteraar, die aanvoelt dat zijn eigen gezondheid en ontwikkeling daar een voorwaarde voor is. Maar ook zijn passie, zijn transparantie, kortom: zijn vermogen zich te verbinden met zichzelf en zijn omgeving.

Zijn kennis is van jongs af aan gevoed door zijn interesse en nieuwsgierigheid naar de echtheid van het leven. Door vragen stellen, lezen en studie. Door uitproberen, oefening en experimenteren. Altijd vanuit het intuïtieve gevoel, dat alles op een natuurlijke manier met elkaar verbonden is. Altijd met de stille overtuiging dat alles eenvoudig en logisch is. In een pseudo-complexe is het niet altijd de makkelijkste weg, maar tegen de stroom in.

Zit de Alchemist niet in ons allemaal? Is het niet ieders levenswerk om universele vragen te beantwoorden, als: waarom besta ik, wat maakt mij gelukkig, wie ben ik, wat is mijn doel en hoe bereik ik dat? Hebben we op onze weg niet al heel wat puzzelstukjes gevonden? Zijn deze te verbinden, die een beeld vormen van waar het leven voor ons om gaat?

Na al jaren deze weg zelf te bewandelen, heeft Energieregie een model ontwikkeld, dat overzicht biedt en inzicht geeft op het hele plaatje van energie, gezondheid en duurzaamheid. Hieruit is de Alchemist Garden ontstaan, een fysieke plek, waar dagelijks bijzondere producten, diensten en systemen worden ontdekt, getoetst, geselecteerd en ontwikkeld. Een speel- en proeftuin met praktische handvatten voor de levenskunst.

Zoals je jezelf ontmoet en ontdekt in haar omgeving, zo zul je er ook anderen ontmoeten. Anderen die jou een spiegelbeeld geven van jezelf. Een klankbord waarmee je jezelf kunt (af)stemmen. Een collectief om mee samen te werken en te groeien.

Ontmoet en ontdek de Alchemist in jou in Alchemist Garden.
General information
Tea Room, Juice & Smoothy Bar
Raw Food Restaurant
Wholefood Shop
Sustainable Products & Services
Alchemy Toolkits
Self Development Mediation
Library & Bookshop
Films & Lectures
Workshops & Seminars
Green Point (recylcing metal, cork, candle wax, cd's & batteries)
Local Food Buying & Selling
Local Exchange Trading System
Living Lab
2012 Vision & Facilities

Awakening 7 few last shows

Awakening 7 Tantric Wave Of Bliss + others

http://www.archive.org/details/Awakening7TantricWaveOfBliss

Awakening 7 Valentine Day Everyday

here You can also download and embed the show:
http://www.youtube.com/watch?v=miPQLmKtRXQ&feature=related

Awakening i  Polonia   Aktywna
Awakening it's a program on radio patapoe.It's talkactive. It means we talk for more than three hours, mainly about politics,squatting,activism,ecology,tolerance,human and animal rights,punk,spirituality,freedom,love,cultural life in Amsterdam.First we start with the agenda for the squatting scene in Amsterdam( not only),then we have some main subject,sometimes guests.The last ha we do as polish part in this language.The music what we are playing that mainly punk,but this is just as background(package) and in the breaks when we are preparing our self,equipment,material,etc.Patapoe is a pirate, underground,squatters radio. We are playing our program every Tuesday from 4pm till ~ 7.30pm. You can listen us on http://radiopatapoe.nl
If You would like to listen some from our old shows and read description for them go to:
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/search/label/Awakening%20program
if You would like listen,download or embed some of our old issues go to:
http://www.archive.org/search.php?query=Awakening7
to download the last show mainly about ecology and solutions for climate change You can go
http://www.archive.org/details/EcoAwakening7
Invitation to our program Awakening in radio patapoe 88.3fm
To all positive organizations &
To whom it may concern,
If you would like to come to on our show called awakening to talk about, ecology, squatting, local politics, food, animal rights you are more than welcome.
Ps: There are also possibilities to make interviews through phone or skype
Pass this information further. Let the media to be free.

some of our older shows

Awakening 7 Occupy Amsterdam Analysis

http://www.archive.org/details/Awakening7OccupyAnalysis

Awakening 7 reading the DIY ,Tantra,Affinity,Raw Food and the Riots

http://www.archive.org/details/Awakening7ReadingTheDiytantraaffinityrawFoodAndTheRiots

http://www.archive.org/details/AwakeningAboutTheRawFood

Awakening MP3,agenda,mobilization for squatting days in 1 year of squatting ban.
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-mp3agendamobilization-for.html
Awakening MP3,agenda,True Nature,Parmaculture
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-mp3agendatrue.html
Yes Men In Valreep
http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2011/09/awakening-7-about-yes-men-in-valreep.html
radio awakening every tue from 15.30~19.00 in radio patapoe 88.3 fm (links below)

No comments: