Saturday, January 12, 2013

Kerk bezet voor opvang vluchtelingen.

Den Haag – Krakers hebben de leegstaande kerk aan de Sportlaan in
gebruik genomen en vandaag overgedragen aan de vluchtelingen van de
Koekamp. De kerk moet gaan dienen als tijdelijke opvang voor de groep
uitgeprocedeerde vluchtelingen die drie maanden lang actie voerden in
het tentenkamp op de Koekamp in Den Haag.

Al 4 jaar lang stond de kerk aan de Sportlaan leeg. Het bestuur van de
kerk wil het gebouw verkopen zodat het gesloopt kan worden en er
appartementen kunnen worden gebouwd. De buurt is hier fel op tegen, en
voerde afgelopen februari nog actie tegen de sloop van de kerk en de
geplande nieuwbouwappartementen. Ook de VVD en het CDA zeggen voor
behoud van de kerk te zijn.

Er is contact gezocht met het Bisdom Rotterdam (de eigenaar van de
kerk) en er is aangegeven de kerk alleen te gebruiken als opvang voor
de actievoerende vluchtelingen die eerst door de IND en daarna door de
gemeente Den Haag op straat zijn gezet. Ze zijn uitgeprocedeerd en de
regering heeft ze als 'illegaal' bestempeld. Ze zouden terug moeten,
en volgens verantwoordelijk staatssecretaris Fred Teeven ook terug
kunnen naar hun geboorteland. Maar de landen waar ze vandaan komen
zijn niet veilig, en terugkeren is dan ook geen mogelijkheid. Zij
vallen tussen wal en schip. De Vluchtelingen protesteerden vanuit het
tentenkamp op de Koekamp voor een menswaardig bestaan, deze actie
wordt nu voortgezet vanuit deze kerk en vanuit het nieuw aangemelde
tentenkamp. Vele internationale organisaties hebben het Nederlandse
vluchtelingenbeleid al bekritiseerd, maar de Nederlandse regering
lijkt hier niet gevoelig voor en is voornemens illegaliteit strafbaar
te stellen. Dit bied geen oplossing voor de problemen, we zullen
doorgaan met actievoeren totdat er een goede oplossing komt.

Onderdak is een recht! Geen mens is illegaal!

No comments: