Monday, October 15, 2012

#Globalnoise Amsterdam part 4:Interview

GLOBALNOISE-dag: openingsspeech op het Beursplein, Amsterdam, 13 oktober 2012 rond 14:15 uur

Door Ronald Jan Heijn

"Dezelfde zaterdag, een jaar geleden stonden we hier ook. Dat zal ik niet snel vergeten! Het was een bijzondere sfeer. Jong en Oud vertelden hun verhaal. Er was een enorme betrokkenheid met het welzijn voor de mensheid en planeet. Een groot gevoel van urgentie en natuurlijk de gemeenschappelijke woede over de financiële wereld.

Nu – 1 jaar later – zouden we allemaal nog steeds precies dezelfde toespraak kunnen houden! Natuurlijk, er is veel gaande – vooral ook ondergronds – maar er is door de leiders weinig fundamenteels gedaan voor een betere wereld. Het is meer van hetzelfde. We hebben nog niet echt van de crisis geleerd. Zeer teleurstellend, maar toch ook begrijpelijk.

Begrijpelijk, omdat men niet beseft dat de crisis te maken heeft met een einde van een tijdperk. Was het alleen maar financieel. Hoewel we de bankiers wel dankbaar mogen zijn dat zij er zo'n puinhoop van gemaakt hebben, want daardoor zijn onze ogen geopend! Maar het gaat veel verder, het is de manier van denken over de hele linie die nu tekort schiet.

Dus op dit moment zijn we getuige van een clash tussen 2 zienswijzen. De ene zwaar verouderd en de ander in opkomst. De verouderde zienswijze – - die van de machtsbolwerken – zijn 'alleen' nog maar vorm: er zit geen energie meer achter en daarom werkt het niet meer. De oplossingen van vandaag zijn morgen weer achterhaald. De ander is vooral nieuwe energie maar heeft nog niet echt vorm.

Vooral wij als demonstranten en grote delen van de bevolking belichamen de waarden en normen van deze nieuwe energie. Het moet echt heel anders. Occupy is dan ook nooit weggeweest.

Dit, in tegenstelling tot wat de traditionele media wil doen geloven, namelijk dat het niet zoveel voorstelt – en dat is logisch want zij kijken nog met de ogen van het oude tijdperk. Occupy is vitaal en actief.

Occupy is vooral een bewustwordingsbeweging, het eerste zeer krachtige mondiale geluid van de nieuwe tijdgeest. Het zegt tegen de maatschappij, 'wordt wakker!, kijk eens naar het onrecht in de wereld en de onrechtvaardige verdeling van welvaart, kijk eens naar de schuldslavernij, kijk eens naar die op groei-beluste euro en dollarverslindende casino-economie, die 40% van de wereldbevolking én de planeet aan de rand van de afgrond heeft gebracht'.

Occupy heeft mensen vooral bewust gemaakt met de eenvoudige maar doeltreffende slogan van 'de 99 procent'. Heel belangrijk, want mensen moeten eerst bewust worden van wat er speelt, om te kunnen weten wat er moet veranderen.

Daarom, het is het einde van een oude manier van denken, die ons tegelijkertijd ook heel veel gebracht heeft, o.a. de individualisering. Een essentiële fase voor ons als mensheid, maar die nu problemen geeft. Want als er individuen ontstaan, ontstaat er daardoor ook eigen belang, macht en hebzucht.

Het is het denken van dit ego, onze persoonlijkheid, dat zich ontwikkeld heeft en nu de grote boosdoener is. Het is nu tijd dat we verder gaan in ontwikkeling, we blijven steken in een fase. We moeten doorgroeien naar onze zielskwaliteiten. Daarin is bijvoorbeeld het algemeen belang en ethiek een vanzelfsprekend uitgangspunt, net als vrede en vergeving.

Maar voor onze beperkte persoonlijkheid niet, die denkt namelijk in afgescheidenheid: ik en de ander. Het individu kent daardoor wedijver en jaloezie, en heeft daarmee een zeer vijandige wereld geschapen. Het kan niet tegen zijn verlies en doet alles uit lijfsbehoud. Wedijver, afgescheidenheid en commercialisering, dát is het grote vergif in de wereld en heeft de wereld ontzield.

Daarom, aan het einde van een tijdperk is het crisis over de hele linie. Een spandoek op Wall Street verwoordde dat heel mooi: 'The system isn't broken, it was built this way'. Het systeem deugt gewoon niet en diezelfde manier van denken zal dus nooit de oplossing van het probleem geven.

De wereld heeft daarom een diep spiritueel en bewustzijnsprobleem: we weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we heengaan. Logisch, want dat weet de persoonlijkheid niet.

Het is een existentiële crisis: we weten niet wat de zin van het leven is. Terwijl dat alles bepalend is! Is dat rijk worden en materie verzamelen? Of is dat bijvoorbeeld lessen leren, zelfverwezenlijking en en begrip en openheid naar elkaar? Mocht het inderdaad een geestelijke doel zijn, dan gaan we de wereld heel anders inrichten en is de economie dienstbaar aan het geheel in plaats van allesbepalend zoals nu.


We gaan echt een nieuwe tijd tegemoet. Laten we ons dáár op verheugen. De waarheid zal ons bevrijden en dan zullen we ontdekken dat de werkelijkheid veel ruimer is. We zijn veel meer dan ons lichaam, we zijn bewustzijn. Is dat zweverig? Welnee, het omgekeerde is waar. Het is juist de Nuchtere Nederlander die de grote zwever is, want die ontkent het grootste deel van de werkelijkheid!

We zijn allen verbonden met elkaar. We zijn allemaal bewustzijn. We zijn niet 7 miljard mensen, maar één mensheid. Als we daar werkelijk bewust van worden, gaan we het anders inrichten en alles samen delen. Want de bronnen van de aarde zijn van iedereen.

Maar voorlopig is men nog niet zo ver.

Want – zoals altijd bij het afsluiten van een tijdperk – is de illusie, de leugen zo groot en zo verweven met het dagelijks leven, dat het moeilijk te bevatten is.

GlobalNOISE is daarom een zeer toepasselijk initiatief. Net als bij Oud&Nieuw met het vuurwerk, gaan we de oude tijdgeest verdrijven. Het oude – omdat het toch niet meer beklijfd – wordt los getrild door een overdaad aan geluid.

We gaan zoveel lawaai maken, dat we stil worden in ons hoofd, waardoor we extra goed ons hart weer kunnen voelen. GlobalNOISE is de hartenkreet van ons allemaal! Heel veel succes vanmiddag!"

No comments: