Sunday, September 30, 2012

[Doorbraak Info] “Regie over het eigen leven” via dwangarbeid?

21 oktober, Nijmegen: documentaire over het socialistische experiment in Fatsa

In 1979-1980 wisten revolutionairen in het Turkse stadje Fatsa een vrije,
socialistische samenleving te creëren. Dit in weerwil van de repressie door
het leger, de terreur van fascistische knokploegen en de uitbuiting door
grootgrondbezitters. Hoe de inwoners van Fatsa dit voor elkaar kregen kun je
zien in de documentaire "De waarheid van Fatsa, datgene wat vergeten moest
worden" ("Fatsa Gercegi, unutturulanlar"). Helaas hield dit socialistische
experiment niet lang stand. Revolutionair links beschikt over een grote
traditie en erfenis die ons ook vandaag kan inspireren en inzichten kan
opleveren. Fatsa maakt daar onderdeel van uit. Mehmet Kirmaci, schrijver van
het artikel "Fatsa 1979-1980: een in de kiem gesmoorde revolutie", geeft een
inleiding bij de filmvertoning. Zondag 21 oktober van 16.00 tot 18.00 uur,
inloop vanaf 15.30 uur. De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, Nijmegen. De
film is Nederlands ondertiteld. De toegang is gratis. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11288


-----------------------------
Vluchtelingen van Haags tentenkamp weerstaan staatsrepressie

Vandaag heeft de rechter het intimiderende en stompzinnig bureaucratische
optreden van de gemeente Den Haag tegen de vluchtelingen van het actiekamp
Recht op bestaan enigszins teruggefloten. Op 19 september waren de
vluchtelingen met veel pijn en moeite in de buurt van station Den Haag
Centraal uit protest tegen het keiharde migratiebeleid een tentenkamp
begonnen, dat tot nu toe in weer en wind overeind is gebleven. Het is van
groot belang dat de solidariteit met de actievoerders zich de komende tijd
uitbreidt. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=11297


---------------------------------
Quebec: protest tegen collegegeldverhoging en repressieve wet succesvol

De strijd tegen het bezuinigingsbeleid zal de komende dagen en weken tal van
nieuwe episoden kennen, soms dramatisch, soms bijna routineus. In diverse
Zuid-Europese landen staan bijvoorbeeld weer algemene stakingen op stapel.
Vandaag vindt er zo'n staking plaats in Griekenland. Grote demonstraties in
Spanje en Portugal vonden plaats op 15 september. Het bezuinigingsbeleid is
vergelijkbaar, al is de sloop in Griekenland intussen al veel verder gevorderd
dan in andere landen. Het protest en verzet heeft ook vergelijkbare trekken –
maar ook opvallende verschillen. Intussen is er elders een overwinning geboekt
in de strijd tegen bezuinigingen: in Quebec hielpen studenten en
sympathisanten een collegegeldverhoging te torpederen, en meer. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=11295


---------------------------------
"Regie over het eigen leven" via dwangarbeid?

Afgelopen donderdag besprak de Leidse gemeenteraadscommissie Werk en Financiën
een discussienota van de SP en de PvdA over reïntegratie. Wie had gehoopt op
een verbetering van de situatie van de dwangarbeiders, die kwam na
aanschouwing van het enigszins surrealistische toneelstuk bedrogen uit.
http://www.doorbraak.eu/?p=11280


--------------
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: