Tuesday, November 8, 2011

Tweede Herkraak.Video


Pand aan de Oostenburgervoorstraat 67 + 69 Amsterdam gekraakt.

Bekijk het filmpje van de actie!


Vandaag 6 november is het pand aan de Oostenburgervoorstraat 67 + 69 gekraakt. Dit gebouw was van 2000 tot en met 2007 ook al gekraakt. Destijds zat er nog 1 huurder in, die na een scala (16 bekend bij de politie) van (ernstige) pesterijen is vertrokken. Na jaren van leegstand en verkrotting is het pand in zwaar verval geraakt. Daarom hebben wij het initiatief genomen om er weer nieuw leven in te blazen. Vanwege de slechte staat van het gebouw zullen wij de komende tijd veel hulp nodig hebben om het weer bewoonbaar te maken, dus iedereen die wil komen helpen en/of kijken is van harte welkom!
Foto:

No comments: