Tuesday, November 1, 2011

Persberichten over ontruiming golf vaandag

Deze dinsdag 1 november worden weer een groot aantal kraakpanden in
Amsterdam ontruimd. De krakers zijn woedend over de ontruimingen. Door het
ontruimingsbeleid van burgemeester Van de Laan worden panden leeg
opgeleverd aan speculanten. Door dit cadeau van Van der Laan kunnen de
speculanten de panden weer teruggooien in een eindeloze carrousel van
leegstand, antikraak en speculatie.

Heb je nieuws over de ontruiming? Bel indymedia dispatch: 06-84937423


Als bijlage bij dit persbericht wordt een lijstje meegestuurd met enkele
van de meest in het oog springende panden op de ontruimingslijst. Hierbij
in het kort de verhalen aangaande de geschiedenis en toekomst
verwachtingen van deze te ontruimen panden.

Maar de ontruimingen van de kraakpanden staan niet op zichzelf. Er worden
meer cadeautjes gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Sinds 1 oktober
2011 zijn de zogenaamde Donner-punten van kracht die een huurverhoging van
€125 euro inhouden bovenop de puntentelling van iedere huurwoning. Dit om
huurprijzen meer 'marktconform' te krijgen. Particuliere huisjesmelkers en
woningcorporaties vragen schaamteloos de maximaal redelijke huurprijs
inclusief de Donner-punten. Woningzoekenden en doorverhuizers worden
hierdoor geconfronteerd met een veel duurdere en daarom nog veel minder
toegankelijke Amsterdamse woningmarkt. In plaats van dat Van der Laan en
Wethouder Wonen Ossel op hoge poten verhaal gaan halen bij de landelijke
politiek of in ieder geval de corporaties een draai om de oren geven
zwijgen ze.

Als dit het idee is van Van de Laan en zijn neo-liberale pvda, vvd en
groenlinks kliek over een sociale stad dan moet de burgemeester maar
gewoon weer vastgoedadvocaat worden. Of beter nog, terug donderen naar Den
Haag en niet meer terugkomen. Dan kan hij daar samen met Jop Cohen
kwijnend op de maat van het doodzieke hart van de sociaal-democratie de
internationale gaan zingen in een bejaardentehuis.

De krakers ondertussen zullen dwars door het geweld van ontruimingen,
huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en
speculatie. Voor een stad van iedereen!

-------------------------------------------------------------------------------------------------
voor meer informatie bel de krakerspersgroep: 06-45395133
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hier een kleine greep uit de panden op de lijst:

Uiterwaardenstraat 285 / 291
Dit pand is afgelopen zaterdag door de krakers vrijwillig verlaten. Dit nadat de krakers samen met de huurders , verenigd in een bewonerscommissie, hebben gewonnen. Dit gedeeltelijk gekraakte bejaardenhuis was eigendom van speculant Frieschriedt BV. De plannen van deze speculant werden door bewonersverzet gedwarsboomd waarna Frieschiedt BV het pand doorverkocht aan corporatie Stadgenoot, deze corporatie heeft aangekondigd de woningen terug te brengen in de sociale huur. Dit was voor de krakers aanleiding de woningen te verlaten. Afgelopen zaterdag hebben de krakers de sleutels van de woningen symbolisch overhandigd aan de bewonerscommissie. Met taart en muziek vierden zij samen hun winst.
https://www.indymedia.nl/node/201

Verder gaat het om de kraakpanden in de Linnaeusstraat, de Vrolikstraat, de Derde Oosterparkstraat en de Swammerdamstraat.

Linnaeusstraat (70 I, II, III en 72 II)
In de Linnaeusstraat werd twee jaar geleden gekraakt nadat de woningen jaren leeg hadden gestaan terwijl de eigenaar op de woningen speculeerde. Behalve de woningnood van de woongroep die de huizen betrok, was het doel van de kraak om de woningen terug in de sociale-huursector te krijgen. De krakers wonnen na de kraak de rechtszaak tegen de eigenaar omdat de rechter bevond dat de huizen waarschijnlijk leeg zouden blijven na ontruiming. Alle pogingen van de woongroep om tot een huur- of andere overeenkomst te komen, wees de eigenaar van de hand. Van plannen met het pand is bovendien nog altijd geen sprake. De gemeente ontruimt hier dus voor leegstand.
Vrolikstraat
http://linnaeus.puscii.nl/

Swammerdamstraat (Koetshuis)
Krakers bezetten afgelopen zomer het oude koetshuis in de Swammerdamstraat uit protest tegen de manier waarop een groepje vastgoedspeculanten sinds 2004 met het monumentwaardige pand omspringt. Het koetshuis is sinds 2004 doorverkocht tussen verschillende vastgoed holdings voor steeds hogere bedragen (van 560.000 in 2004 tot 874.000 in 2008) zonder dat er onderwijl iets gebeurde met het gebouw. Verschillende holdings vroegen bouw- en sloopvergunningen aan, zonder daadwerkelijk aan de slag te gaan. De huidige eigenaar vroeg in 2009 twee keer een bouwvergunning aan voor exact hetzelfde bizarre nieuwbouwplan dat dus twee keer werd afgewezen door de Welstandscommissie. Sindsdien laat de eigenaar niets meer van zich horen. Begin dit jaar werd een professionele wietplantage ontmanteld in het pand. Na de kraak riep de woongroep de deelraad op om afgegeven bouw- en sloopvergunningen terug te trekken, het gebouw formele bescherming te bieden zodat het monumentstatus kan verkrijgen en ervoor te zorgen dat het pand weer in structureel, betaalbaar woongebruik wordt genomen, door de krakers dan wel andere woningzoekenden. Door de ontruiming van het koetshuis wordt deze hele procedure ondermijnd en krijgen de schimmige vastgoedspeculanten alle mogelijkheid het pand te verminken, te laten verkrotten, of nog langer op te speculeren.
http://sw12.squat.net/
http://www.speculanten.nl/node/203

Eind 2009 vroegen een aantal huurders van de Vrolikstraat 268-296, kraakgroep Oost om enkele lege woningen in hun blok te komen bezetten. De eigenaren hadden een splitsingsvergunning aangevraagd om de huurwoningen in de toekomst te kunnen verkopen. Vervolgens overtraden de eigenaren de overlegwet, gaven de huurders geen inzicht in opgevraagde funderingsrapporten en weigerden de tot dan toe vrijwillige Gedragscode Splitsen te ondertekenen die huurdersrechten regelt. Daarnaast zetten de eigenaren vervelende antikrakers in het pand en werd huurders beloofd dat zij bij vertrek stadsurgentie konden krijgen, wat niet waar te maken bleek. Dankzij de kraak werd er voldoende media- en politieke aandacht gevestigd op de situatie, zodat de eigenaren overgingen tot meer normale onderhandelingen met de bewonerscommissie, en tevens de gedragscode ondertekenden. Inmiddels bijna twee jaar verder wordt echter nog steeds geen eerlijk spel gespeeld. Kort geleden nog vroegen de eigenaren een pijldatum aan om met renovatie te beginnen waarbij het voor de benodigde 70% instemming van de huurders de leegstaande woningen als ja-stemmers meetelde. Helaas honoreerde wethouder Thijs Reuten deze gang van zaken echter. Kortom, de strijd in de Vrolikstraat is nog niet gestreden, en door ontruiming wordt de positie van de huurders ten opzichte van hun wetovertredende huiseigenaar enkel verzwakt.
https://www.indymedia.nl/nl/2009/11/63516.shtml

Derde Oosterparkstraat ('t Blijvertje)
Ook in de Derde Oosterparkstraat werd gekraakt na verzoek van de bewonerscommissie daar, vier jaar geleden. Dit gebeurde nadat woningbouwcorporatie Ymere de sloop van de 60 sociale huurwoningen met bijzondere 19e eeuwse gevels had aangekondigd. De inspraakprocedure was op z'n zachts gezegd ambivalent verlopen, en bewoners kwamen in opstand. Na de kraak werden er samen met architecten alternatieve plannen opgesteld om de originele panden te behouden, maar die werden door Ymere direct van tafel geveegd. Ondertussen startten de krakers cultureel buurtcentrum 't Blijvertje, waar veel buurtbewoners van genoten. Ymere beloofde samen met het stadsdeel om een legale locatie te vinden voor 't Blijvertje, maar kwam deze belofte, net als vele andere, niet na. Nu dat ontruiming van de Derde Oosterparkstraat op handen is, betekent dit dat Ymere vrij baan krijgt om de historische gevels te slopen en de sociale huur te vervangen door koopwoningen en huur in de vrije sector.
http://slimblijven.nl/

Het is duidelijk dat de antikraakwet een flinke steun in de rug is voor wetovertredende huiseigenaren, speculerende vastgoedkartels en megalomane woningbouwcorporaties. De dupe zijn niet alleen de krakers die actie voeren tegen deze entiteiten, maar vooral ook de huurders die slachtoffer worden van de genoemde praktijken, en tevens iedere Amsterdammer die hecht aan historische stadsbouw. De overheidsorganen zouden aan de kant moeten staan van de groepen burgers die zich verzetten tegen speculatie, het schenden van huurrechten en de ondermijning van betaalbare huurvoorzieningen in de stad. Echter, met de antikraakwet in de hand worden zij verder in het nauw gedreven in een poging dergelijk doeltreffend activisme de stad uit te bannen.

Tijdlijn:

07:20 Politie aanwezig op de Linnaeusstraat en bereid zich voor
07:30 Politie is binnen in de Linnaeusstraat, binnengekomen via 72
07:50 Politie lijkt nog bezig te zijn op 72.
08:00 Politie is binnen op Linnaeusstraat 70
08:40 Politie is nog bezig op de Linnaeusstraat 70 en heeft veel moeite met de krakers te verwijderen.
08:50 Politie maakt zich klaar om naar het volgende pand te gaan en de krakers in het pand door een paar bratra eenheden te verwijderen.
09:00 ME is opgesplitst en zijn nu onderweg naar de Vrolikstraat
09:20 Politie is binnen in de Vrolikstraat
09:34 Grote wolken komen uit de linnaeusstraat, gaat er heftig aan toe.
09:50 Politie gestopt op Linnaeusstraat met zagen, krakers zitten nog vast, politie weet geen raad. Vrolikstraat 290hs is opengezaagd.
10:00 Politie gaat door met 'zagen' op de Linnaeusstraat, veel 'rook' uit het raam.
10:15 Brand en Traangas dienst (BraTra) lijkt het te hebben opgegeven voor de Linnaeusstraat, krakers zitten nog binnen.
10:30 Tot nu toe nog geen enkel pand ontruimd, politie nu bezig met Vrolikstraat.
10:40 Politie is weer bezig met het proberen los te krijgen van de krakers op de Linnaeustraat, ze lijken er veel moeite mee te hebben.
11:00 Deel van Lineausstraat leeg getrokken, maar niet geheel. Politie Bezig op de Swammerdamstraat
11:20 Linnaeusstraat nog altijd niet ontruimd, politie lijkt niet veel verder te komen met het loskrijgen van de krakers.
11:20 Ontruiming door BraTra bij Swammerdamstraat vastgelopen, er is nu een Arrestatie Team naar binnen gestuurd. Politie die buiten staat heeft een mooi kleurtje erbij gekregen.
11:30 BraTra nogaltijd bezig bij de Lineausstraat, nu met een betonboor. Een BraTra en een ME bus aanwezig daar.
11:35 Vrolikstraat nogaltijd vastgeketend en niet ontruimd!
12:00 Zowel Vrolikstraat, Swammerdamstraat en Linnaeusstraat nog altijd niet ontruimd. Politie lijkt krakers niet los te krijgen.
12:15 Sumatrastraat, 3 busjes aangekomen, 2 weer verder gegaan en een aantal stillen. Politie beld bij de buren aan om via de tuin naar binnen te gaan.
12:16 BraTra nog niet begonnen op Swammerdamstraat, politie arresteerd mensen op straat voor geen idee en de vastgeketenden binnen worden getrapt door de politie/ME
12:20 Directe oproep van de groep op de Swammerdamstraat om naar het pand te komen wegens mishandeling van de lockers binnen! Alle steun nodig.
12:25 Er worden mensen gearresteerd wegens niet tonen van ID-kaart bij Swammerdamstraat
12:30 Na meer dan 5 uur heeft de BraTra nog altijd de krakers niet los, in de Linnaeusstraat zijn ze met 8+ man bezig en hebben ze nog altijd niet meer dan een flinke hap uit het olievat weten te halen. Laten weer nieuw gereedschap aankomen, slijpschijven op.
12:38 Groep van 20 mensen was naar de swammerdamstraat gekomen, ME heeft de straat leeg geveegd, de meeste politie/ME lijkt nu op de swammerdamstraat te zijn.
12:50 Op de Linnaeusstraat is een kraker losgemaakt uit de Lock-On, BraTra gaat verder met de volgende.
13:02 Swammerdamstraat nog afgesloten, politie ook nog druk bij de Vrolikstraat met het verwijderen van krakers.
13:15 Linnaeusstraat 70-72 is ontruimd. Eerste arrestant vrijgelaten, tweede kraker is ook vrij.
13:17 Politie maakt groepsfoto bij de Lock-On
13:20 Sumatrastraat, politie staat nog te wachten, BraTra is al wel binnen maar wacht nog op materiaal
13:30 Sumatrastraat afgesloten, BraTra komt aan in de Vrolikstraat, samen met mensen van 'Ruitenheer'.
13:50 Swammerdamstraat is nu daadwerkelijk ontruimt, na meer dan 4 uur.
14:05 Politie circus onderweg naar de 3e Oosterparkstraat('t Blijvertje)
14:10 Politie aangekomen in de 3e oosterparkstraat
14:13 De politie vordert de krakers om weg te gaan bij de 3e Oosterparkstraat
14:18 2 waterkanonnen aanwezig bij 3e Oosterparkstraat, uit het pand word een rode vloeistof gespoten en er worden rookbommen gegooit, waterkanon spuwt water terug.
14:30 Politie gaat nu naar binnen bij het pand op de 3e Oosterparkstraat (Na het nodige breekwerk)
14:35 Eigenaar Swammerdamstraat 12 gespot bij Vrolikstraat ontruiming
14:37 BraTra nog altijd bezig bij de Vrolikstraat, buren zijn gemixt over het gebeuren (voor en tegen)
14:46 Vrolikstraat word afgezet met geblindeerde hekken, mensen mogen niet meer toekijken.
14:50 Grote hoeveelheid rook bij de 3e Oosterparkstraat
15:15 Zover bekend zijn er 3 tot nu toe arrestaties gedaan bij de Swammerdamstraat, waarvan 1 voor niet tonen van ID.
15:25 Alles in de 3e oosterparkstraat is ontruimt, behalve het 't Blijvertje.
15:40 Zowel Sumatrastraat, Vrolikstraat als 't Blijvertje zijn nog niet ontruimt. De Ambulance in de Vrolikstraat is afgelost.
15:50 2 Krakers uit de Lock-On zijn uit het pand verwijderd op de Vrolikstraat
16:19 De 2 bezetters van de Vrolikstraat 278 zijn op vrije voeten
16:20 Momenteel is de BraTra bezig met het verweideren van de bezetters uit Vrolikstraat 290
16:20 De 2 bezetters van de Swammerdamstraat hebben zich na mishandeling door de ME losgelaten en zijn ook vrij.
16:40 Vrolikstraat 290 is ontruimt, en de bezetters zijn al vrij.
16:50 Het ontruimingscircus is momenteel bij de Sumatrastraat.
16:55 De spullen om te slijpen worden nu het pand naar binnen gebracht.
17:15 Bij de Sumatrastraat staan momenteel alleen nog maar 2 BraTra bussen en geen ME.

2e Persbericht Ontruimingsgolf 01-11-11

Vandaag dinsdag 1 november 16.30 is de poltie na 10 uur nog altijd bezig
een aantal kraakpanden in Amsterdam Oost met veel machtsvertoon te
ontruimen. De krakers geven met hun succesvolle verzet een duidelijke
boodschap af: er worden geen sleutels overgedragen voor leegstand, antikraak
en speculatie! Dit in tegenstelling tot de burgemeester die zich, als voormalig
vastgoedadvocaat voor onder meer de in opspraak geraakte directeuren van
woningcorporaties Rochdale en de Key, aan de zijde van de vastgoedsector schaart.

update:
Linnaeusstraat na 6 uur ontruimen ontruimd. geen arrestanten.
Vrolikstraat na 9 uur ontruimen nog niet geheel ontruimd, geen arrestanten.
Swammerdamstraat, 3 arrestanten, 2 arrestanten alweer vrijgelaten.
Derde Oosterparkstraat (Blijvertje) ontruimd, geen arrestanten.
Sumatrastraat nog niet ontruimd.

Maar de ontruimingen van de kraakpanden staan niet op zichzelf. Er worden
meer cadeautjes gegeven aan huisjesmelkers en speculanten. Sinds 1 oktober
2011 zijn de zogenaamde Donner-punten van kracht die een huurverhoging van
€125 euro inhouden bovenop de puntentelling van iedere huurwoning. Dit om
huurprijzen meer 'marktconform' te krijgen. Particuliere huisjesmelkers en
woningcorporaties vragen schaamteloos de maximaal redelijke huurprijs
inclusief de Donner-punten. Woningzoekenden en doorverhuizers worden
hierdoor geconfronteerd met een veel duurdere en daarom nog veel minder
toegankelijke Amsterdamse woningmarkt. In plaats van dat Van der Laan en
Wethouder Wonen Ossel op hoge poten verhaal gaan halen bij de landelijke
politiek of in ieder geval de corporaties een draai om de oren geven
zwijgen ze.

Als dit het idee is van Van de Laan en zijn neo-liberale pvda, vvd en
groenlinks kliek over een sociale stad dan moet de burgemeester maar
gewoon weer vastgoedadvocaat worden. Of beter nog, terug donderen naar Den
Haag en niet meer terugkomen. Dan kan hij daar samen met Jop Cohen
kwijnend op de maat van het doodzieke hart van de sociaal-democratie de
internationale gaan zingen in een bejaardentehuis.

De krakers ondertussen zullen dwars door het geweld van ontruimingen,
huurverhogingen en vertrutting heen blijven knokken tegen woningnood en
speculatie. Voor een stad van iedereen!

No comments: