Thursday, March 13, 2014

Bezetting kerkzaal Vrije Universiteit

Persbericht

Studenten bezetten bovenste verdieping van de VU


Actiegroep Titanic heeft vanaf heden de kerkzaal op de bovenste verdieping van de VU bezet. De actiegroep strijdt tegen afbraak van goed onderwijs op de VU en tegen het koekjesfabrieks-beleid dat veel universiteiten tegenwoordig voeren. De bezetters hebben een groot spandoek over de kerkzaal gehangen met een afbeelding van Koekiemonster met daaronder de term ‘Koekjesfabriek’. Beneden delen actievoerders plaatsvervangende diploma’s in naam van Koekiemonster uit, voor het behalen van een Bachelor of Cookies, waarbij ze studenten “feliciteren met het behalen van de gestelde doelen, waarbij je geen vaardigheden hebt ontwikkeld of onderzoek leert doen, maar wel past binnen het financiĆ«le model”. Hiermee proberen de actievoerders aandacht te vragen voor de uitholling in kwaliteit van hun opleidingen door de hang naar efficiĆ«ntie de invoering van prestatie-afspraken.
Aanleiding voor de actie is het reorganisatieplan voor de Faculteit Aard- en Levenswetenschappen aan de Vrije Universiteit dat in februari bekend werd gemaakt. Er verdwijnen bijna 40 banen onder docenten, hoogleraren en laboratoriumpersoneel. De actievoerders keuren het reorganisatieplan af omdat het hun opleidingen te veel schaadt en geen toekomstbestendige oplossing biedt voor de afdelingen van de faculteit.
De actievoerders eisen dat 1) alle zittende studenten die worden getroffen door deze reorganisatie hun opleiding kunnen afmaken zoals de die begonnen zijn, met alle cursussen en afstudeer- en onderzoeksmogelijkheden die daarbij horen, 2) Dat het college van bestuur en de faculteit het reorganisatieplan ontbindt en in overleg met docenten en studenten een alternatief en toekomstbestendig plan vormt, waarbij onderwijs centraal staat en 3) Een verminderde focus op productie-indicatoren in het onderwijs met een vaste financiering voor afdelingen in plaats van een financiering op basis van studentenaantallen.

http://actiegroeptitanic.nl/studenten-bezetten-kerkzaal-vu/
http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/kerkzaal-bezet-door-actiegroep-titanic
http://socialisme.nu/blog/nieuws/40413/koekjesfabriek-de-vrije-universit...

No comments: