Monday, April 13, 2009

Buurtbrief Commelinstraat

Buurtbrief  Kraakgroep Oost, departement Dapperbuurt - 13.04.2009 20:10

Dat de woningen al anderhalf jaar leegstonden kun je hier in de buurtbrief lezen die we zondag hebben uigedeeld en het oorspronkelijke persbericht dat we uiteindelijk na de ontruiming niet meer hebben verzonden.

Buurtericht Amsterdam, april 2009

Beste Dapperbuurtbewoners,

Vandaag hebben we de woningen aan de Commelinstraat 47-beletage, 43-I hoog, en 21-I hoog bezet. Deze appartementen zijn na de renovatie van woningen en bedrijfsruimten in deze straat van de eigenaar, woningcorporatie De Key, in september en november 2007 opgeleverd en De Key heeft ervoor gekozen deze sociale huurwoningen te willen verkopen. De panden worden via de website te koop worden aangeboden en er na de oplevering verschillende malen open huis is gehouden. Desondanks zijn er nog steeds geen kopers gevonden. Het resultaat is dat ze nu al zo'n anderhalf jaar leegstaan.

Zoals u vast zelf zult weten is het vinden van betaalbare woonruimte in Amsterdam moeilijk, zeker voor nieuwkomers. Terwijl de hoge prijs die De Key voor de woningen vraagt (gemiddeld E 273.600,- voor 66m2) zou kunnen verklaren waarom de woningen nog niet zijn verkocht, is het voor ons, studenten, werknemers, werklozen, Nederlanders, buitenlanders, wereldburgers, allen zoekende naar een fatsoenlijke en betaalbare woning, legaal om ze nu in gebruik te nemen. We zijn van plan om het rustig te houden en de panden in goede staat te houden.

Door het in gebruik nemen van deze leegstaande appartementen willen we niet alleen onze directe woningnood op te lossen, maar ook om het beleid van de woningcorporaties aan de kaak te stellen, in dit geval De Key met haar ontwikkelingspoot De Principaal

De woningen aan de Commelinstraat maken deel uit van een van de blokken in de Dapperbuurt waarin op grote schaal woningen en bedrijfsruimtes zijn gerenoveerd. Dit is niet overal even soepel verlopen en vele bewoners, gebruikers, alsmede bewoners-comités en de Huurders Vereniging Groot Oost (HVGO) zijn zeer ontevreden over het handelen van De Key. Dit heeft onder andere geleid tot een demonstratieve optocht op vrijdag 6 maart j.l., georganiseerd door HVGO in samenwerking met bewoners, ondernemers en politieke partijen PvdA, Meerbelangen, Groen Links en SP.

Uit de 107 klachten die binnen zijn gekomen noemen we een aantal redenen voor de ontevredenheid over de gang van zaken. Om te beginnen hebben de bewoners van de Commelinstraat uberhaupt nooit een brief gekregen dat het project van start ging. Er is in sommige gevallen langer aan woningen gewerkt dan afgesproken, waardoor mensen niet terug konden keren. In het geval van Commelinstraat 15-19 moesten mensen verhuizen voor de renovatie. De nieuwe renovatie hield alleen een brandmelder in, ventilatie en een nieuwe keukenblokje. De E 5000,- verhuisvergoeding die huurders kregen zijn niet genoeg gebleken voor twee keer verhuizen.

De Key heeft nooit toezeggingen gedaan over de hoogte van de koopprijzen, ze stelt de prijs vast na de oplevering. Er ligt een wereld van verschil tussen de koop- en huurprijzen. Als een huurder aangeeft in een later stadium de woning te willen kopen geldt de prijs volgens de marktwaarde. Een aantal bewoners zijn gemobiliseerd door de verwachting van koop tegen bodemprijzen. Wat zij niet konden verwachten was dat de prijs in een jaar 35% zou stijgen.

De Key – Principaal met uw woning aan de haal

Tijdens een debatavond tussen bewoners, ondernemers, De Key en stadsdeel Oost- Watergraafsmeer op 29 mei 2008 heeft Germaine Princen, portefeuillehouder Wonen het volgende gezegd:
`Het is tot deze actievergadering zo geweest dat er dingen gebeuren die niet zouden moeten gebeuren en dat het stadsdeel daar niets van weet. Het is goed dat deze actievergadering er is en het is erg dat het zo ver heeft moeten komen.'

Met deze bezetting willen we nogmaals de aandacht vestigen op de problemen in de Commelinstraat tussen huurders en De Key. We doen een beroep De Key om de woningen weer te gaan verhuren als sociale huurwoningen.

Tegelijkertijd willen we ook een standpunt innemen tegenover een voortgaand fenomeen in de buurt, maar ook meer in het algemeen in Amsterdam en andere Europese steden. Dit welbekende fenomeen is gentrificatie (in de volksmond `veryupping'), het weloverwogen trachten hele buurten `op te schonen' door de economische en politieke machten.

Het proces van gentrificatie heeft een herkenbaar patroon ontwikkeld: renovaties worden uitgevoerd in een buurt en nieuwe appartementen worden gebouwd, leidend tot prijsverhoging. Minder kapitaalkrachtigen verlaten de buurt en maken plaats voor beter bedeelden; banken voeden deze vicieuze cirkel door steeds hogere hypotheken te verstrekken. Dit fenomeen doet afbraak aan het sociale weefsel en de cohesie van een buurt en kan levendige arbeiderswijken en volkse buurten doen veranderen in levenloze woonwijken. Maar nog belangrijker is dat gentrificatie vooral de minder kapitaalkrachtige bevolking treft, degenen die al het hardst worden geraakt door de huidige economische crisis.

Door het bezetten van deze appartementen geven we aan dat we er genoeg van hebben en hopen een halt toe te roepen aan dit schadelijke fenomeen, dat ook in de Dapperbuurt de kop op steekt.

Vandaag staat ook in het teken van het genieten van een vrijheid die we wellicht binnenkort kwijtraken, het verdedigen van een recht dat onder vuur ligt. Meer dan ooit tevoren wil de Nederlandse regering kraken verbieden. Een initiatief-wetsvoorstel zal waarschijnlijk nog voor het zomerreces worden voorgelegd aan en bediscussieerd in de Tweede Kamer. Als de initiatiefwet wordt aangenomen door de Tweede Kamer zal de Eerste Kamer er over moeten stemmen. In het ergste geval, als beide akkoord gaan, zal kraken in Nederland vanaf Januari 2010 verboden zijn.

Omdat vrijheid die we niet gebruiken een vrijheid is die we verliezen en om de bovengenoemde redenen bezetten we deze drie appartementen op de Commelinstraat.

Kraakgroep Amsterdam Oost ( ksuoost@squat.net)

Meer informatie op: www.kraakpetitie.nl & www.witboekkraken.nl

E-Mail: bart@hypocrisy.org

No comments: