Friday, February 13, 2015

[Doorbraak Info] Wees solidair met de Grieken tegen de wurgconstructies van de EU


Fotoverslag van de demonstratie van Wij Zijn Hier

Afgelopen zaterdag vond er in Amsterdam een strijdbare en sfeervolle
demonstratie plaats voor menswaardige opvang voor vluchtelingen zonder
verblijfsrecht. De actie was georganiseerd door de Wij Zijn Hier-vluchtelingen
en werd ondersteund door een groot aantal organisaties, waaronder ook
Doorbraak. Een kort verslag met mooie foto's van Jan Kees Helms. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/foto-verslag-van-de-demonstratie-van-wij-zijn-hier/

--
Gemeente Leiden disciplineert baanlozen "redelijk effectief"

"Het Leidse reïntegratiebeleid lijkt redelijk effectief, maar de investering
is fors en inzicht in de resultaten ontbreekt", aldus de Leidse
Rekenkamercommissie in haar rapport "Reïntegratie in Leiden met het oog op de
Participatiewet" van 8 januari. "Lijkt redelijk effectief", schrijven de
rekenambtenaren, want ze hebben geen cijfers om mee te rekenen: de gemeente
houdt opvallend genoeg niet eens bij hoeveel mensen een betaalde baan gevonden
zouden hebben door haar beleid. Maar waarom zou men ook, als het
reïntegratiebeleid er eerst en vooral voor is bedoeld om te disciplineren en
af te schrikken. En daarin is men vermoedelijk "redelijk effectief". Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/leidse-gemeente-disciplineert-baanlozen-redelijk-effectief/

--
Wat zien die Nederlandse mediamensen toch in Ayn Rand?

Rechtse liberalen en libertariërs zien haar als heldin. In linkse kringen
wordt ze zowat als het ergste kwaad beschouwd. Als 'moeder van het
neo-liberalisme' was de Amerikaanse schrijfster Ayn Rand vooral in Amerika
beroemd, maar de laatste jaren hebben haar boeken en denkbeelden ook steeds
meer bijval gekregen in Europa. Maar wat halen lezers uit haar boeken? Wat
staat er eigenlijk in? Is ze wel echt voor wie ze wordt uitgemaakt? Hier een
naïeve recensie van haar boek "The Fountainhead", in het Nederlands vertaald
als "De eeuwige bron". Los van enige context en analyse van haar andere boeken
en artikelen. Wel als poging om te begrijpen waar haar populariteit, ook in
Nederland, nu precies vandaan komt. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/wat-zien-die-nederlandse-media-mensen-toch-ayn-rand/

--
Staking olie-industrie VS: arbeidersstrijd en milieuactie tegelijk

Leerzame gebeurtenissen in de Verenigde Staten. Leerzaam voor mensen die
"arbeiders" maar een achterhaald begrip vinden. Leerzaam voor mensen die
denken dat stakingen niet meer van deze tijd zijn. Enkele duizenden arbeiders
in olieraffinaderijen zijn afgelopen zondag op negen bedrijfslocaties
verspreid over de staten Washington, Texas, Kentucky en Californië in staking
gegaan. De vakbond United Steelworkers heeft de staking uitgeroepen. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/staking-olie-industrie-vs-arbeidersstrijd-en-milieuactie-tegelijk/

--
Agenda

15 februari, Amsterdam: manifestatie voor solidariteit met de Griekse bevolking

"Op zondag 15 februari wordt in heel Griekenland en in andere Europese landen
gedemonstreerd", aldus de oproep van initiatiefnemer Reïnform. "De aanleiding
is de onderhandelingen van de Eurogroep met de Griekse regering. De
demonstraties hebben als doel het signaal af te geven aan de Europese leiders
dat de Griekse bevolking ook aanwezig is bij de onderhandelingen. Ons verzoek
is het einde van de bezuinigingen en het opzeggen van de wurgakkoorden met de
Troijka. Dit verzoek moet de minimumbasis vormen voor de nieuwe afspraken."
Manifestatie. Zondag 15 februari. Om 14:00 uur. Op De Dam, Amsterdam. Lees
meer:
http://www.doorbraak.eu/15-februari-amsterdam-manifestatie-voor-solidariteit-met-de-griekse-bevolking/

--
15 februari, Den Haag: demonstratie voor behoud financiering slavernijherdenking

Afgelopen week werd duidelijk dat de financiering voor de Nationale Herdenking
Slavernijverleden op de lange termijn op de tocht staat. NINSEE organiseert de
herdenking ieder jaar op 1 juli. Voorzitter Franc Weerwind "kondigde aan dat
de nationale herdenking in het jaar 2015 veiliggesteld is, maar het
voortbestaan van de nationale herdenking voor de jaren erna is onzeker door de
terugtrekking van steun van de rijksoverheid". Actiegroep Zwarte Piet Kenniet
vindt dit onacceptabel en organiseert daarom komende zondag een demonstratie
in Den Haag. Demonstratie. Zondag 15 februari. Om 13:00 uur. Voor het
Mauritshuis, Plein 29, Den Haag. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/15-februari-den-haag-demonstratie-voor-behoud-financiering-slavernijherdenking/

--
21 februari, Amsterdam: kick-off van de strijd tegen Zwarte Piet in 2015

Op 21 februari vindt de officiële aftrap plaats van de strijd tegen Zwarte
Piet in 2015. Deze kick-off is georganiseerd door Kick Out Zwarte Piet, een
initiatief van Zwarte Piet Is Racisme en Zwarte Piet Niet. De bijeenkomst is
bedoeld om met elkaar te bespreken hoe we de strijd tegen Zwarte Piet en tegen
institutioneel racisme dit jaar gaan voortzetten. Kick-off.
Zaterdag 21 februari. Van 15:00 tot 18:00 uur (inloop vanaf 14:30 uur). Boom
Chicago, Rozengracht 117, Amsterdam. Steunbijdrage: 5 euro. Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/21-februari-amsterdam-kick-off-van-de-strijd-tegen-zwarte-piet-2015/

--
27 februari, Groningen: bijeenkomst over individuele straf en collectief
verzet in de bijstand

Op vrijdag 27 februari organiseren Gijsbert Vonk en actiecomité DwangArbeidNEE
Groningen (DANG), waar ook Doorbraak aan deelneemt, een bijeenkomst over het
organiseren van verzet tegen het strafregime in de bijstand. In "Het nieuwe
spook der werkloosheid" verwoordt Vonk wrang poëtisch: "Ons in de Grondwet
verankerde recht op een bestaansminimum dreigt te verworden tot een knoet om
mensen mee te disciplineren. De bijstand: zij die daar binnentreden, kunnen
maar beter alle hoop laten varen." Maar sancties opleggen bij het weigeren van
dwangarbeid is een directe aantasting van het recht op een bestaansminimum.
Uitkeringen korten of volledig inhouden is een grove disciplineringsvorm, met
enorme gevolgen voor bijstandsgerechtigden. Bijeenkomst. Vrijdag 27 februari.
Van 15:00 tot 18:00 uur. Oude Kijk in 't Jatstraat 28, Harmoniegebouw, Onder
de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014, Groningen. Met live stream (link komt
later!). Lees meer:
http://www.doorbraak.eu/27-februari-groningen-bijeenkomst-individuele-straf-en-collectief-verzet-de-bijstand/

--
Nieuws elders

Stel jezelf de vraag: heeft mijn werk eigenlijk wel zin?
http://www.doorbraak.eu/stel-jezelf-de-vraag-heeft-mijn-werk-eigenlijk-wel-zin/

Het opgeblazen verhaal van de VVD
http://www.doorbraak.eu/het-opgeblazen-verhaal-van-de-vvd/

Nieuwe conservatieve partij DENK wil provincie Groningen ontruimen
http://www.doorbraak.eu/nieuwe-conservatieve-partij-denk-wil-provincie-groningen-ontruimen/

Atheïst vermoordt drie moslims. Waar blijft de verontwaardiging?
http://www.doorbraak.eu/atheist-vermoordt-drie-moslims-waar-blijft-de-verontwaardiging/

Reactie Bijstandsbond op vertrek SP-raadslid Maureen van der Pligt
http://www.doorbraak.eu/reactie-bijstandsbond-op-vertrek-sp-raadslid-maureen-van-der-pligt/

Maureen van der Pligt geen raadslid meer wegens SP-dwangarbeidbeleid
http://www.doorbraak.eu/maureen-van-der-pligt-geen-raadslid-meer-wegens-sp-dwangarbeidbeleid/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: