Friday, February 27, 2015

[Doorbraak Info] Studentenbezettingen voor meer democratie

Protest tegen verheerlijking van slavernijverleden door reisbureau Jan Doets

Reisbureau Jan Doets blijkt zich met een reclamecampagne schuldig te maken aan
het vergoelijken en zelfs opleuken van het Amerikaanse slavernijverleden. Het
reisbureau tovert de gruwelijke plekken van die geschiedenis in het zuiden van
de VS om tot een soort idyllische en nostalgische oorden waar het voor de
hedendaagse vakantieganger goed toeven zou zijn, omdat daar nog "het bekende
sfeertje" van de zogenaamde goede oude koloniale tijd zou hangen. Dat leidde
tot verontwaardiging bij de anti-racistische activist Astrid Essed, die het
reisbureau met een pittige brief een draai om de oren gaf. Maar daar trekt het
reisbureau zich niets van aan, reden om de druk nog wat op te voeren door meer
protestbrieven te sturen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/protest-tegen-verheerlijking-van-slavernijverleden-door-reisbureau-jan-doets/

--
Column: Werken met toestemming van je uitkeringsinstantie

"Per direct zijn wij op zoek naar een recent afgestudeerde psychologiestudent
die als jongerencoach een steentje bij kan dragen in het project Binn'stad."
Sluitingsdatum is 2 maart 2015. "Voor deze functie heb je toestemming nodig
van de instantie die jouw uitkering verstrekt." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/column-werken-met-toestemming-van-je-uitkeringsinstantie/

--
School er een monster in de "Vader des Vaderlands"?

Net als de première van de film "Michiel de Ruyter", dreigt ook de
bioscoopgang van Willem van Oranje met controverse omgeven te worden. Maar
liefst drie grote filmproducenten, onder wie Roel Reiné, wagen zich aan een
epische verfilming van het leven van de "Vader des Vaderlands". Zij
portretteren Willems jeugd, liefdesleven en vooral zijn glorieuze
vrijheidsstrijd tegen de Spaanse koning. Maar diverse historici brengen een
ander beeld naar voren: "Aan de handen van Willem van Oranje kleefde het bloed
van duizenden onschuldige Nederlanders." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/school-er-een-monster-in-de-vader-des-vaderlands/

--
De koene ridders van de vrije meningsuiting

Ooit, "back in the days", getuigde het alom bewierookte Recht op Vrijheid van
Meningsuiting van een bevrijdend principe: iedereen zou moeten kunnen zeggen
en schrijven wat zij of hij wilde, zonder daarbij de lange arm der wet te
hoeven vrezen. Vrijheid van meningsuiting beschermde ons tegen willekeur,
tegen eigenrichting, en vooral tegen de grillen van de staat, politici,
bureaucraten en andere plucheplakkers. Laatstgenoemden hebben in de regel
immers andere belangen dan het volk, en dus is het wijsheid om je collectief
tegen hun al te ongebreidelde machtswellust te beschermen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/de-koene-ridders-van-de-vrije-meningsuiting/

--
Posteractie tegen Wilders en zijn Best Friends Forever (BFF): doe mee!

Doorbraak heeft weer actieposters tegen Geert Wilders in de aanbieding! Vraag
ze kosteloos aan en plak of hang ze op in aanloop naar de provinciale
verkiezingen van 18 maart aanstaande! Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/posteractie-tegen-wilders-en-zijn-best-friends-forever-bff-doe-mee-2/

--
Bungehuis ontruimd, maar democratisch onderwijs een stapje dichterbij

Vanmiddag werd het Bungehuis ontruimd. Maar liefst anderhalve week hebben vele
tientallen studenten, docenten en sympathisanten de bezetting vol gehouden.
Ondanks dreigementen van het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit van
Amsterdam en burgemeester Eberhard van der Laan, en vooral dankzij de deelname
en steun van veel studenten en docenten, universiteitsraden,
(onderwijs)vakbonden, studieverenigingen, enzovoorts. Gisteren, op de dag voor
de ontruiming, waren Doorbraak-activisten van de partij om solidariteit te
tonen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/bungehuis-ontruimd-democratisch-onderwijs-een-stapje-dichterbij/

--
Turks-Nederlandse partij DENK past niet in de anti-racisme beweging

Onlangs maakten Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu, de twee PvdA-ers die afgelopen
november werden geroyeerd door hun partij, bekend dat ze een nieuwe beweging
gaan beginnen onder de naam DENK. De ideeën daarvan hebben ze kort samengevat
in een manifest. Daaruit blijkt dat DENK zich niet wil beperken tot de
Turks-Nederlandse en islamitische gemeenschappen, maar zich ook wil profileren
als een beweging van alle etnische minderheden. Er wordt ook gelonkt naar de
anti-racisme beweging. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/turks-nederlandse-beweging-denk-past-niet-in-de-anti-racisme-beweging/

--
Ook krachtige toespraken tegen seksisme tijdens aftrap van strijd tegen Zwarte
Piet in 2015

Afgelopen zaterdag werd in Amsterdam het startsein gegeven voor de campagne
tegen Zwarte Piet in 2015. In een volle zaal kwamen diverse sprekers, onder
wie Kno'Ledge Cesare, Gloria Wekker, Zihni Özdil, Danitzah Jacobs en Omar Ba,
aan het woord. De bijeenkomst was georganiseerd door de actiegroep Kick-Out
Zwarte Piet (KOZP), een initiatief van Zwarte Piet Is Racisme en Zwarte Piet
Niet. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/ook-krachtige-toespraken-tegen-seksisme-tijdens-aftrap-van-strijd-tegen-zwarte-piet-in-2015/

--
Overheid zegt gedumpte vrouwen te helpen, maar werkt hen in de praktijk vaak
tegen

In december kraakte actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand om opvang te
kunnen bieden aan vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht die te maken hebben
met huiselijk geweld. De kraakactie was ook bedoeld als een protest tegen de
weigering van de reguliere hulpverleningsinstellingen en de gemeente Amsterdam
om deze mishandelde en gedumpte vrouwen veiligheid en bescherming te geven.
Het in 2014 verschenen onderzoek "Zo zijn we niet getrouwd" gaat dieper in op
de achtergronden van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating,
en het overheidsbeleid op dat gebied. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/overheid-zegt-gedumpte-vrouwen-te-helpen-maar-werkt-hen-in-de-praktijk-vaak-tegen/

--
Agenda

2 maart, Leiden: vertoning van film "The shelter" over noodopvang voor daklozen

In het kader van het "Movies that matter"-project van Amnesty International
wordt op 2 maart in Leiden de film "The shelter" van regisseur Fernand Melgar
vertoond, die gaat over noodopvang voor daklozen in het Zwitserse Lausanne. Na
afloop van de film vindt er een discussie plaats met een aantal deskundigen
die te maken hebben met daklozenopvang en maatschappelijke uitsluiting, onder
wie de strijdbare advocaat Pim Fischer die al jarenlang mensen zonder
verblijfsrecht ondersteunt in hun overlevingsstrijd. Filmvertoning. Maandag 2
maart. Vanaf 20:00 uur. Theater Ins Blau, Haagweg 6, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/2-maart-leiden-vertoning-van-film-the-shelter-over-noodopvang-voor-daklozen/

--
4 maart, Amsterdam: talkshow over feminisme en anti-racisme

Onder het motto "Wie is er bang voor het f-woord" en in het kader van
internationale vrouwendag gaan feministen van drie generaties op 4 maart met
elkaar en met het publiek in gesprek. Centraal staat de vraag welke inzichten
het feminisme kan bieden aan de beweging tegen racisme in Nederland. Een
talkshow met Gloria Wekker, Philomena Essed, Hodan Warsame, Ramona Sno en
Nancy Jouwe, georganiseerd door het Bijlmer Parktheater, Krater Art &
Community en Kosmopolis Utrecht. Talkshow. Woensdag 4 maart. Van 20:00 tot
21:30 uur. Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, Amsterdam Zuidoost.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/4-maart-amsterdam-talkshow-feminisme-en-anti-racisme/

--
20 maart, Amsterdam: hoorzitting over dwangarbeid

Op 20 maart houdt het comité Dwangarbeid Nee, waarin ook Doorbraak meedoet,
een hoorzitting over dwangarbeid voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam. Een
goede gelegenheid voor dwangarbeiders en andere baanlozen om hun zegje te doen
en te vertellen over hun ervaringen en strijd van onderop. Hoorzitting.
Vrijdag 20 maart, vanaf 19:30 uur. Potgieterschool, Potgieterstraat 34 (hoek
Da Costakade), Amsterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/20-maart-amsterdam-hoorzitting-over-dwangarbeid/

--
20 maart, Leiden: première van film over Indonesische arbeidsmigranten zonder
papieren in Nederland

Op 20 maart vertoont de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) in
samenwerking met Doorbraak in de Leidse Vrijplaats de film "Dispereert niet",
gemaakt door Irwan Ahmett, Tita Salina en Rangga Aditiawan. De film geeft een
boeiend en veelzijdig beeld van het leven en de strijd van Indonesische
arbeidsmigranten zonder verblijfsrecht in Nederland, en van hun
zelforganisatie IMWU. Ook Doorbraak-medewerkers zijn geïnterviewd voor de
film, die op 20 maart zijn wereldpremière beleeft. Vooraf aan de vertoning is
er een maaltijd en kan een foto-expositie bekeken worden. Er zijn inleidende
praatjes van IMWU, Doorbraak en de maker van de film, Irwan Ahmett. Na de
filmvertoning licht de filmmaker de documentaire verder toe en beantwoordt hij
vragen van het publiek. Filmvertoning. Vrijdag 20 maart: 17:00 maaltijd en
fototentoonstelling, 19:00 drie korte inleidingen, 19:15 vertoning van de
film. Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/20-maart-leiden-premiere-van-film-indonesische-arbeidsmigranten-zonder-papieren-nederland/

--
Nieuws elders

Waarom zouden we staken aan de universiteit?
http://www.doorbraak.eu/waarom-zouden-we-staken-aan-de-universiteit/

VOC-gevoel in nieuwe fietstunnel
http://www.doorbraak.eu/voc-gevoel-in-nieuwe-fietstunnel/

Pro Patria zegt demonstratie weer af: het failliet van Pro Patria
http://www.doorbraak.eu/pro-patria-zegt-demonstratie-weer-af-het-failliet-van-pro-patria/

Twintig minuten met de UvA-voorzitter maakten duidelijk waarom het probleem zo
geëscaleerd is
http://www.doorbraak.eu/twintig-minuten-met-de-uva-voorzitter-maakten-duidelijk-waarom-het-probleem-zo-geescaleerd-is/

Maagdenhuis bezet – studentenopstand Amsterdam op gang
http://www.doorbraak.eu/maagdenhuis-bezet-studentenopstand-amsterdam-op-gang/

Schipholwerkers steunen studenten Bungehuis
http://www.doorbraak.eu/schipholwerkers-steunen-studenten-bungehuis/

Uit de oude doos: Paul Scheffer en het verlangen naar witte babies
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-paul-scheffer-en-het-verlangen-naar-witte-babies/

Laat extreem-rechts niet lopen in Gouda zaterdag!
http://www.doorbraak.eu/laat-extreem-rechts-niet-lopen-in-gouda-zaterdag/

Marokko houdt 1.200 opgepakte vluchtelingen nog steeds vast
http://www.doorbraak.eu/marokko-houdt-1-200-opgepakte-vluchtelingen-nog-steeds-vast/

'De werkloze' en 'de illegaal'
http://www.doorbraak.eu/de-werkloze-en-de-illegaal/

Leve de bezetters van het Bungehuis – laten we ze helpen hoe we maar kunnen!
http://www.doorbraak.eu/leve-de-bezetters-van-het-bungehuis-laten-we-ze-helpen-hoe-we-maar-kunnen/

De nieuwe tempel
http://www.doorbraak.eu/de-nieuwe-tempel/

--
In English

Column: Actually, we don't have any freedom of speech at all

Last week some of us "were" Charlie. Or maybe we "were" Ahmet. Or wouldn't it
be better if all of us "were" Nigerians right now? In fact, last summer we
"were all Palestinians", and just a few months ago all of us "could not
breathe". This expression of commitment to the victims of violence or
oppression is certainly not new – after all, the Parisian students in May 1968
"were" all "German Jews" – but it would appear that the immensely popular "Je
suis"-slogan is part of a broader development. More than before it seems we
want to identify ourselves with the victims. It is no longer enough to only
show our "solidarity' with others: no, we are the others. We feel their pain
and understand their suffering! Read more:
http://www.doorbraak.eu/column-actually-dont-freedom-speech/

--
Don't confuse solidarity with empathy!

Freedom of speech is an eternal source of discussion. We keep talking about
it. But let's be honest: do we actually have freedom of speech? Read more:
http://www.doorbraak.eu/dont-confuse-solidarity-with-empathy/

--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: