Wednesday, May 15, 2013

[Doorbraak Info] Eerste succes hongerstakende vluchtelingen

De huichelaars van de Partij van de Arbeid

Hoewel ik in mijn leven al het een en ander heb meegemaakt op het gebied van
politieke huichelarij, slaag ik er nog steeds in af en toe verbijsterd te
zijn. Op de toepasselijke 5 mei (Bevrijdingsdag) publiceerde de Partij van de
Arbeid een persbericht op haar site, onder de titel "Laat het een ander
smaken". De PvdA ging namelijk op zaterdag 11 mei de straat op om voedsel in
te zamelen voor de armen, dat verdeeld moest worden door de voedselbanken en
het Leger des Heils. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14663


----------------
Eerste succes in honger- en dorststaking vluchtelingen

"Ik word óf vrijgelaten, óf ik verlaat het detentiecentrum Rotterdam in een
lijkkist", verklaarde de dorststaker Sayam Udin Nessar een paar dagen geleden.
Via een hongerstaking is hij samen met andere opgesloten vluchtelingen in
actie gekomen tegen vrijheidsberoving door de Nederlandse staat die hun
moedige verzet met man en macht probeert te breken. Maar gelukkig heeft de
rechter gisteren bepaald dat Nessar moet worden vrijgelaten omdat zijn
detentie onrechtmatig is. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14659


----------------
Cartoon van Ka over flexwerk: http://www.doorbraak.eu/?p=14654


------------------
19 mei, Appelscha: workshop over anarchisme en prefiguratieve politiek

Elk jaar vinden in Appelscha de anarchistische Pinksterlanddagen plaats. In
2012 hield Doorbraak daar een workshop over toenemende bestaansonzekerheid en
precariteit. In 2011 stelden we het thema bouwen aan lokale groepen aan de
orde. En in 2010 bespraken we Geert Wilders en de PVV. Dit jaar houdt
Doorbraak-activist Mathijs van de Sande een workshop over anarchisme en
prefiguratieve politiek. Workshop "Anarchisme en prefiguratieve politiek".
Zondag 19 mei, 12:30 tot 13:45 uur. Pinksterlanddagen. Vrijdag 17 t/m maandag
20 mei. Kampeerterrein "Tot vrijheidsbezinning". Aekingaweg 1-a, Appelscha.
Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14638


------------------
Dwangarbeiders vertellen hun verhalen

Doorbraak strijdt al geruime tijd tegen dwangarbeid: het regime waarbij mensen
met een bijstandsuitkering worden gedwongen om onbetaald en zonder rechten te
werken. Weigeren ze, dan hangt hen een strafkorting boven het hoofd die op kan
lopen tot wel honderd procent. Flink wat dwangarbeiders deelden hun ervaringen
met ons. Een overzicht. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14542


------------------
Honger- en dorststakers voeren een gevecht op leven en dood

Dankzij de solidariteitstour van het No Border Netwerk afgelopen zondag hebben
activisten contact kunnen maken met opgesloten vluchtelingen die in
hongerstaking bleken te zijn gegaan. Vanuit het detentiecentrum in Rotterdam
heeft honger- en dorststaker Simon laten weten dat behalve hijzelf tenminste
vijf andere mensen van zijn afdeling weigeren om te eten en te drinken, en op
andere gevangenisafdelingen vermoedelijk nog meer. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14617


--------------
Directe actie als aanvulling op organizing?

Doorbraak heeft in Leiden bij de strijd tegen dwangarbeid voor werklozen een
aantal succesjes behaald, maar het werkelijk organiseren van werklozen en
anderen komt nog onvoldoende van de grond. In het kader van het verder
doorontwikkelen van het Leidse organizing-experiment snuffelt Doorbraak daarom
wat rond in kringen van directe actievoerders in binnen- en buitenland. Welke
methoden hanteert men en werpen die resultaat af? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14536


----------------
Wat schrijft rechts?

In de publicaties van Hitler-wannabees, rechts-populistisch gespuis en
christenzeloten komt hun ware aard naar boven. Haat tegen Joden, niet-westerse
migranten en afvalligen voert de boventoon. Daarbij geven de publicaties een
aardig kijkje in het verknipte leven van deze snuiters: krankjorume ideeën
zijn aan de orde van de dag. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14461


--------------------
Grote hongerstakingsactie zet Teeven verder onder druk

Tentenkampen van vluchtelingen, door vluchtelingen in gebruik genomen kerken
in Den Haag en Amsterdam, ophef en woede over overheidsrepressie tegen de
vluchteling Aleksandr Dolmatov, die daardoor geen andere uitweg meer zag dan
zelfmoord, protest binnen en buiten de PvdA tegen het asielbeleid en tegen de
dreigende strafbaarstelling van mensen zonder papieren, voortdurende acties en
demonstraties, en nu ook nog massale hongerstakingen van vluchtelingen in
gevangenissen op Schiphol en in Rotterdam. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14601


----------------
Doorbraak-columniste op zoek naar vrijheid

In maart verscheen "Een ster in de spiegel" van Doorbraak-columniste Lili
Irani. Het boek gaat over haar leven in Iran, haar komst naar Nederland en
haar leven hier. Onderwerpen als moslimfundamentalisme, vrouwenonderdrukking
en het migratiebeheersingsbeleid komen aan bod, maar ook thema's als liefde en
familie zijn in het boek vertegenwoordigd. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14455


--------------------
Ook werklozen met een WW-uitkering worden aan de dwangarbeid gezet

In de op stoom komende campagne tegen dwangarbeid voor werklozen en het aan de
kaak stellen van misstanden in dat kader hebben we tot nu toe vooral gekeken
naar de positie van bijstandsgerechtigden en onze pijlen gericht op de
gemeenten. Daardoor is in mijn ogen de dwangarbeid die WW-ers soms moeten
verrichten een beetje onderbelicht gebleven. Want WW-ers hebben te maken met
de dwangarbeiderswet PAWA. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14589


-----------------
Praatjesmaker: Zorgslaven

"Vroeger, als een collega ziek werd op een zorgafdeling, werd er een vaste
collega gebeld. Maar omdat de werkdruk nu zo hoog is, zijn de vaste collega's
helemaal uitgeput. Die krijgen ze niet meer. Nu worden wij ingezet, de
onbekende gezichten op de afdeling." Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14440


------------------
1 Mei 2013: toen en nu, her en der

Het is alweer 3 mei, en we kunnen terugkijken op een 1 mei die zowel in
Nederland als in tal van andere landen een aantal opvallende zaken laat zien.
Tegelijk is er de berichtgeving van gevestigde media, die ook volgens een vrij
voorstelbaar stramien verloopt, dat beurtelings irritatie opwekt en op mijn
lachspieren werkt. Maar eerst nog maar eens: hoezo, 1 mei? Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14550


-------------------
Ook tweede viering Dag van de Arbeid in Leiden zeer geslaagd

Vandaag werd op het plein voor het Leidse dwangarbeidcentrum DZB opnieuw de
Dag van de Arbeid gevierd. Gisteren gaf de directie van het centrum plots een
vrije dag. Dat was een poging om een uitbreiding van de contacten te voorkomen
tussen dwangarbeiders en actievoerders die samen die dag zouden vieren. Deels
slaagde de opzet van de directie, want de meeste dwangarbeiders vertrokken
gisteren per direct naar huis toen ze hoorden dat ze vrij kregen.
Begrijpelijk, want ze willen geen seconde langer dan nodig op die vervelende
plek en in die repressieve sfeer rondhangen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/?p=14520


------------------
Doorbraak op 1 mei in Den Haag: "Ze zijn bang van ons!"

Vandaag deden pakweg 150 mensen mee aan De Lange Mars in Den Haag, voor een
gegarandeerd basisinkomen voor iedereen en tegen honger en armoede in
Nederland. Meerdere Doorbraak-activisten liepen mee, twee hielden er een
praatje. Hieronder hun teksten. Lees verder: http://www.doorbraak.eu/?p=14507


--
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu

No comments: