Friday, May 7, 2010

ADM: come and make action for the homeless!!

Lets take back the streets!!!!

The Bucket boyz and crew invite you all to come to this!!!! AND music will be on site aight!!! bring your instruments.

english below::::

We gaan actie voeren voor de Daklozen! Doe mee, veel hulp is nodig.

Hieronder een persbericht, (en in de bijlage een flyer).


Massale slaapactie voor het stadhuis!
Het Daklozen Actie Kollectief organiseert woensdag 12 mei nachtopvang op
straat.
 
In Amsterdam overstijgt de vraag naar laagdrempelige daklozen-nacht opvang
het aanbod. Elke nacht blijven veel mensen voor hun slaapplek tot parken,
portieken en de straat veroordeeld.
De gemeente Amsterdam stelt echter dat Amsterdam genoeg slaapplekken tot
haar beschikking heeft. Dit is verre van waar.
 
'Buiten slapen in de zomer is toch geen slechte optie?' zou men kunnen
denken. Dit is in Amsterdam echter verboden, en sinds de politie een
zogenaamd 'opjaagbeleid' voert, zijn op straat slapende daklozen een
gewilde prooi voor het geven van hoge boetes die op geen enkele wijze door
daklozen betaald kunnen worden. Daklozen komen zo vroeg of laat in de
gevangenis terecht om onbetaalde boetes uit te zitten. Door zo' n
opsluiting valt vaak het proces naar het verkrijgen van een baan en een
huis in duigen, ze kunnen weer van voor af aan beginnen.
 
Het DAK vindt dit een zeer onrechtvaardige situatie. Door dit systeem
worden daklozen juist ontmoedigd om iets aan hun situatie te doen. Daarom
zeggen wij: geef daklozen de menswaardige behandeling waarop ze recht
hebben!
Om de gemeente en de stadsdelen te confronteren met het feit dat ze
verzaken in het doordacht analyseren van de situatie omtrent dak en
thuislozen organiseren we op 12 mei a.s een nachtopvang  voor het
stadhuis. Dak- en thuislozen, hulpverleners en sympathisanten zullen deze
nacht buiten slapen.
 
Doe mee!  Meer info: mail: daklozenactiekollectief@gmail.com
 
Woensdag 12 mei 2010
Verzamelen: 17.00u voor het stadhuis (Waterloopplein, aan de Amstelzijde)
Neem slaapzakken, dozen en matjes mee!
Geen alcohol, drugs, geweld en discriminatie

We' re gonna make an action for the homeless! Please join, lots of people
needed!

Below a presstory:

The Homeless Action Collective (D.A.K.) organises a sleepover on the
street.

In Amsterdam the need for easy access overnight sleeping places surpasses
their availability.  Each night many people have nowhere to sleep but
parks, doorways and the street.

The Amsterdam Council states rather that Amsterdam has enough sleeping
places available.  This is not at all true.

Some could think 'sleeping outside in the summer isn't that bad is
it?'  Rather, this is forbidden in Amsterdam, and since the police carry
out a so-called 'chase away' policy, homeless who sleep on the street
are popular prey to give large fines that they cannot pay in any way.
Homeless people end up sooner or later in jail to sit out the unpaid fines.
 Such imprisonment often disrupts the process to find a job and a house,
which they need to start over again.

The DAK finds this an unjust situation.  Through this system homeless are
discouraged to do something to change their situation.  We say: give
homeless people the humane treatment that they have a right to!

In order to confront the council and city with the fact that they neglect
their duty to properly analyse the situation about homeless people we have
organised a sleepover on 12 May 2010 in front of the Stadhuis (City Hall).
Homeless, helpers and sympathisers shall sleep outside for the night.

Join us!

Hope to see you there!! 12 may from 17.00 till 9.00! (or pass by)No comments: