Monday, May 31, 2010

Antifa Demonstration next to Rhythm Against Racism.Video relation/manifest

This is solidarity action(like most of our videos). The solidarity is stronger when it is seen by as many people as possible.So...Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don't loose it. Reclaim the media with us !

... So get inspired.
http://www.youtube.com/user/spiritofsquatters

Rhythm against racism? Dit zijn geen tijden voor feest!

Terwijl wij hier vrij zijn om door Amsterdam te lopen (hopen we), terwijl hier een feestelijke manifestatie wordt gehouden tegen racisme en vreemdelingenhaat, zitten vele mensen in dit land opgesloten omdat ze worden beschouwd als vreemdelingen. Dit is beleid en het bestaan van dit beleid is op zichzelf racisme omdat het strategie is om een apart gezette groep mensen te verwijderen.

goede reis.. voor  wie? STOP DEPORTATIES!
goede reis.. voor wie? STOP DEPORTATIES!

Ze worden genoemd: illegalen, ongewenst, uitgeprocedeerd, gelukzoeker, of zelfs: crimineel!

Al jaren voeren opeenvolgende regeringen en hun ministers en staatssecretarissen een hetze tegen al deze mensen! Stelselmatig worden zij afgeschilderd als gevaarlijk, als terrorist, als verstoorders van de openbare orde en van onze rust en onze veiligheid. Ons versus hen. Het is bij lange na niet alleen Wilders die voor deze stemmingmakerij kan tekenen!
Sterker nog: zonder al die jarenlange vervolging, zonder dat jarenlang beleid van opjagen en haatzaaierij door Kosto, door Cohen, door Verdonk, door Donner, door Albayrak, door Hirsch Ballin, en vele anderen, zou er nu geen voedingsbodem zijn ontstaan voor racisten als Wilders en daarmee zijn zij de wegbereiders voor dit racisme. Zij zijn eigenlijk nog erger dan Wilders, want zij verschuilen zich achter de maskers van humaniteit en zijn niet als racisten herkenbaar.

Het huidige beleid en het beleid van de afgelopen decennia IS racistisch! Maatregel na maatregel is en wordt getroffen om alleen die groep mensen die het stempel 'illegaal' heeft gekregen het leven onmogelijk te maken.

Mensen worden gedeporteerd naar landen die voor hen gevaarlijk zijn. Mensen worden voor onbepaalde tijd opgesloten. Razzia's in huizen en op werkplekken. ID controles op huidskleur of kledij die niet naar westerse maatstaven is. Kopgeld voor arrestaties. Uitbreiding van opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie. Ongewenstverklaringen voor kleine strafbare feiten waar wij allemaal hooguit een boete voor krijgen. De lijst is eindeloos.

Het is genoeg geweest. Dit moet ophouden, niet morgen, niet vandaag, maar gisteren!

Er zijn in dit land maar liefst 6 gevangenissen waarin mensen opgesloten zitten omdat zij zijn uitgestoten, uitgekotst, afgewezen, illegaal en ongewenst verklaard. Duizenden mensen zitten vast omdat ze geen papieren hebben. Een veelvoud daarvan zwerft op straat rond zonder medische zorg, zonder enige vorm van hulp, afhankelijk van slecht betaald werk en uitbuiting, van gedwongen prostitutie, van liefdadigheid van humanitaire en kerkelijke instellingen. Zwerven, overleven, en je schuilhouden is het, met hele gezinnen tegelijk ook. Onzichtbaar gemaakte mensen. De angst om opgepakt te worden moeten mensen wel voelen in elke straat, bij elk station, op alle pleinen, tijdens werk, of in volgepropte zolderkamers, is dát iets om te vieren?

NEE! Dit zijn geen tijden voor feest ! Dit zijn tijden voor verzet!

De exploitatie van derde wereld landen en hun inwoners wordt hier in Nederland op kleinere schaal voortgezet en er wordt grof geld aan verdiend. Zonder kapitalisme geen grenzen, geen naties, geen onderscheid tussen mensen die we wel of niet kunnen gebruiken. De politiek van Fort Europa is kolonialisme! Er wordt hoe dan ook winst gemaakt over de ruggen van al die tot levenslang vluchten veroordeelde mensen. Is het niet door slecht betaalde arbeid, dan is het wel door hun opsluiting. Het kan niet anders zijn dan dat deze structuren zullen moeten worden aangevallen en vernietigd. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. We kunnen niet zwijgend, of zingend, of dansend erbij staan te kijken hoe mensen de dood in worden gejaagd ten gunste van onze welvaart.

Wij roepen aan iedereen op het vieren van onze vrijheid die alleen voor ons is te staken en voor de vrijheid van ons allen in verzet te komen. Onze vrijheid is niets waard zolang we dit alles tolereren. Breek de grenzen en de deportatiemachine af! Kom in verzet! Vrijheid voor allen!

JK 30 mei 2010

No comments: