Thursday, March 10, 2016

[Persbericht] AAGU blokkeert hoofdingang Ministerie van Veiligheid en Justitie

AAGU blokkeert hoofdingang Ministerie van Veiligheid en Justitie
- actie tegen gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist

Vanaf 6 uur vanochtend blokkeren activisten van de Anarchistische
Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) de hoofdingang van het Ministerie van
Veiligheid en Justitie in Den Haag (Turfmarkt 147). De actie is een
protest tegen de voor dit voorjaar gepland staande ingebruikname van een
nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen in Soesterberg. Enkele
activisten hebben zich aan het hek van het ministerie vastgeketend,
anderen staan met spandoeken en delen flyers uit.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de
zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening' (GGV), een gevangenis voor
vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze
wordt op het moment afgebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp
Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het
eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72
gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als 'kindvriendelijk', maar vermeldt liever
niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken
binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door
penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van
kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote
schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woorvoerder van AAGU zegt: "De actie van vandaag richt zich specifiek
op de nieuwe gezinsgevangenis. Die mag niet in gebruik genomen worden, en
daarnaast moet ook het 'gewone' detentiecentrum Kamp Zeist gesloten
worden. We staan hier echter ook om het migratiebeleid in het geheel aan
te klagen. Van de pogingen, met steeds meer militaire middelen, om
vluchtelingen buiten Europa te houden, met talloze doden tot gevolg, tot
het naar ellende deporteren van mensen die afgewezen worden. Of het nu
gaat om het opsluiten van gezinnen of om de steeds grotere bijdrage van
Nederland aan Frontex: het beleid en het systeem dat dat bepaalt en
uitvoert moet volledig op de schop.

Eind januari sprak Defence for Children, dat eerder een voortrekkersrol
vervulde in de campagne 'Geen Kind In De Cel', zich in een expertmeeting
in het Europees Parlement uit tegen de nieuwe gezinsgevangenis. De
organisatie wees er bovendien op dat de nieuwe gevangenis juist meer
opsluiting van kinderen met zich meebrengt, terwijl de regering eerder
bakzeil had moeten halen met het gevangen zetten van kinderen in detentie-
en uitzetcentra. "Een punt van grote zorg is bovendien dat gezinnen met
kinderen die kunnen worden uitgezet sinds de opening van de GGV
structureel in bewaring worden gesteld, ook als zij zich nooit eerder aan
het toezicht hebben onttrokken. Dit leidt tot grote angst en onrust op de
open gezinslocaties waar deze kinderen verblijven en 's morgens door de
Vreemdelingenpolitie worden opgehaald", aldus Defence for Children.

Voor AAGU staat voorop dat mensen die huis en haard achterlaten, op de
vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of
onderdrukking, op een warme ontvangst moeten kunnen rekenen. Ieder mens
moet het recht hebben op vrijheid van beweging en geen mens is illegaal.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en
staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis
staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

----------

Voor meer informatie: perstelefoon ter plekke (06 596 40 858)
zie ook: www.aagu.nlNo comments: