Saturday, March 19, 2016

[Doorbraak Info] Mindfuck van de participatie-ideologie

Nieuwe artikelen

Inspraak in Groningen over de mindfuck van de participatie-ideologie (met video)

Vanmiddag gaf Tanja Willems namens Doorbraak en Dwangarbeid Nee Groningen (DANG) een strijdbare inspraakreactie op een vergadering over het armoedebeleid van de Groningse raadscommissie Werk & Inkomen. Hier haar integrale tekst en onderaan een video-opname. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/inspraak-groningen-mindfuck-participatie-ideologie-video/

--
Na de tweede aanslag in korte tijd in het centrum van Ankara

Na slechts een maand werd de Turkse hoofdstad Ankara zondag opnieuw opgeschrikt door een bomaanslag. Net als de vorige keer was ook deze keer het drukke centrum gekozen als plek voor de aanslag. Het enige verschil was dat nu niet militairen het doelwit waren, maar gewone dagjesmensen, studenten en winkelend publiek. Turkije is beland in een geweldsspiraal die niet meer te stoppen lijkt. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/tweede-aanslag-korte-tijd-centrum-ankara/

--
Agenda

24 maart, Zoetermeer: actiebijeenkomst stop werken zonder loon

Op donderdag 24 maart organiseert de SP een bijeenkomst met en voor Zoetermeerse bijstandsgerechtigden. "Tijdens deze bijeenkomst willen we gezamenlijk kijken (SP, FNV, Doorbraak en mensen uit de bijstand) wat voor acties we kunnen voeren om werken zonder loon te stoppen, en wat voor voorstellen we kunnen doen om ervoor te zorgen dat mensen die werken ook gewoon loon betaald krijgen", aldus de oproep. Het gaat om een vervolg op de zeer strijdbare bijeenkomst van september vorig jaar. Actiebijeenkomst. Donderdag 24 maart. Van 20:00 tot 21:30 uur. SP Zoetermeer, Stadshoudersring 12a, Zoetermeer. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/24-maart-zoetermeer-actiebijeenkomst-stop-werken-zonder-loon/

--
7 april, Utrecht: bijeenkomst over precair wonen met vertoning van film "Alles flex?"

Op 7 april organiseert Kritische Studenten Utrecht/Basta een bijeenkomst over flexiblisering van de woningmarkt, waarbij de positie van huurders verslechtert en die van verhuurders juist wordt versterkt. Flexwerkers blijken steeds meer ook flexhuurders te zijn. Tijdens de bijeenkomst komt onder meer aan de orde wat tegen dit afbraakbeleid ondernomen kan worden. Bijeenkomst. Donderdag 7 april. Van 19:30 tot 22:00 uur. Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/7-april-utrecht-bijeenkomst-precair-wonen-vertoning-film-alles-flex/

--
Nieuws elders

De rol van TAK, de Koerdische organisatie die de bomaanslagen in Ankara opeist
http://www.doorbraak.eu/rol-tak-koerdische-organisatie-bomaanslagen-ankara-opeist/

Het duistere verleden van de commando's in Indiƫ
http://www.doorbraak.eu/duistere-verleden-commandos-indie/

Huiveringwekkend verslagje van een zwarte man die stil toekeek op een bijeenkomst van Donald Trump
http://www.doorbraak.eu/huiveringwekkend-verslagje-zwarte-man-stil-toekeek-op-bijeenkomst-donald-trump/

Aftrap campagne "Geen kind aan de kant"
http://www.doorbraak.eu/aftrap-campagne-geen-kind-aan-kant/

Islamkritiek als excuus voor islamofobe onzin – Een reactie op Martin Sommer
http://www.doorbraak.eu/islamkritiek-als-excuus-islamofobe-onzin-reactie-op-martin-sommer/

Noirauds: Neen! Geen excuses voor blackface en racisme
http://www.doorbraak.eu/noirauds-neen-geen-excuses-blackface-en-racisme/

--
DOORBRAAK

No comments: