Friday, February 12, 2016

[Persbericht] No Border in actie tegen vergadering Frontex in Amsterdam: 'Frontex kills for the EU'


Persbericht - No Border Netwerk

No Border in actie tegen vergadering Frontex in Amsterdam: 'Frontex kills
for the EU'
- Frontex bijeenkomst geblokkeerd met spandoeken

Amsterdam, 11 februari 2016 - Vanochtend zijn No Border-activisten op
diverse plaatsen in actie gekomen tegen de vergadering van het Management
Board van Frontex op het Marineterrein in Amsterdam. Met spandoeken rondom
het Marineterrein wordt voor een keer de bewegingsvrijheid van Europese
beleidsmakers ingeperkt. De activisten verzetten zich tegen fort Europa en
de rol van Frontex hierin. Zij staan voor het afschaffen van grenzen en
staten, en voor het creeƫren van een wereld waarin mensen niet gedwongen
worden op de vlucht te slaan.

Frontex is, als het orgaan dat de Europese buitengrenzen beheert, een
belangrijke speler in het Europees grensbeleid en hiermee direct
verantwoordelijk voor de doden die zich opstapelen aan de rand van Fort
Europa. Al ver voor de huidige 'vluchtelingencrisis' werden migranten de
dood in gejaagd door het Europees migratiebeleid. Velen stierven aan de
grens, anderen pleegden uit wanhoop zelfmoord, en weer anderen wachtten
hun uitzetting af in speciale vluchtelingengevangenissen. Deportaties en
detentiecentra  zijn geen incidentele uitwassen van het beleid: ze zijn de
constante keerzijde ervan.

De huidige vluchtelingentragedie wordt aangegrepen om het proces van het
steeds verhogen van de muren van Fort Europa te versnellen. De plannen om
Frontex om te vormen tot een European Border and Coast Guard betekenen
meer grensbewaking en meer EU-brede gezamenlijke deportatievluchten. De
Europese leiders proberen dit te verkopen als een daad van humaniteit in
de strijd tegen de doden op zee, waarvoor zij de verantwoordelijkheid bij
smokkelaars leggen. Het is echter overduidelijk dat het niet de
smokkelaars, maar juist de Europese grensbewaking is die  mensen tot
steeds gevaarlijker routes dwingt.

Met de huidige vluchtelingencrisis, die net zoals de klimaatcrisis en de
financiele crisis in werkelijkheid een consequentie van het kapitalisme
is, stijgt de wanhoop aan de grens van Fort Europa. Intussen ontstaat er
ook binnen Europa onrust doordat sociale zekerheden in hoog tempo worden
afgebroken. De wanhoop van de migranten en de vrees voor het verdwijnen
van de sociale zekerheid worden door politici handig tegen elkaar
uitgespeeld zodat zij hun neoliberale agenda kunnen doorvoeren.

Het No Border Netwerk verzet zich tegen het grensgeweld dat in naam van
'onze' vrijheid wordt gepleegd. Het verzet zich tegen het idee dat 'onze'
sociale zekerheid wordt bedreigd door anderen op de vlucht voor oorlog of
armoede. Het is het kapitalistisch systeem dat deze oorlogen, armoede en
aanval op sociale verworvenheden veroorzaakt.

Voor een wereld zonder grenzen, voor grenzeloze solidariteit!

-----

Voor meer informatie: perstelefoon ter plekke (06 596 40 858)

No comments: