Monday, February 15, 2016

[Doorbraak Info] Referendum en Van Heutsz


Nieuwe artikelen

Oekraïne-referendum: stap uit het rechtse frame (referendum-discussie, deel 3)

Veel linkse activisten worstelen met de vraag hoe zich op moeten stellen tegenover het komende referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne. Met de bedoeling van het verdrag en de neo-liberale inhoud zijn ze het niet eens, maar om mee te doen met het circus van GeenPeil en Baudet, die hele andere bedoelingen hebben met het door hen afgedwongen referendum, zien ze ook niet zitten. Dat is schijndilemma: we moeten het rechtse frame dat wordt gehanteerd onderkennen en daar onze eigen opvattingen tegenover stellen. En daar keihard campagne mee gaan voeren. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/oekraine-referendum-stap-uit-het-rechtse-frame-referendum-discussie-deel-3/

--
Anti-koloniale activist: "Laten we ophouden foute heren te eren!"

Anti-koloniaal verzet is er altijd geweest. Tijdens de koloniale overheersing, vooral door tot slaaf gemaakten en andere gekoloniseerden. Maar ook daarna, tegen de geschiedschrijving erover en de verbeelding ervan. Er bestaat ook in Nederland een strijdtraditie waarbij het verheerlijken van het koloniale gezag wordt aangevallen. Het verzet tegen het Amsterdamse Van Heutsz-monument is daarvan een belangrijk voorbeeld. Een gesprek met de activist Koos Borghouts, nauw betrokken bij dat verzet. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/anti-koloniale-activist-laten-we-ophouden-foute-heren-te-eren/

--
Vluchtelingen in gezinslocaties laten zich niet "activeren" tot terugkeer

Met het aanbieden van activeringsprogramma's probeert de overheid om afgewezen vluchtelingen in gezinslocaties te bewegen tot terugkeer naar hun land van herkomst. Maar het onder staatscontrole "activeren" blijkt een averechts effect te hebben, want veel vluchtelingen volharden daardoor juist in hun strijd om hier te zijn en hier te blijven. Een analyse van een tot mislukken gedoemd proefproject. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/vluchtelingen-in-gezinslocaties-laten-zich-niet-activeren-tot-terugkeer/

--
Een kwalijk verdrag, een kwalijk referendum – waarom ik op 6 april thuis blijf (referendum-discussie, deel 2)

Het zal weinig lezers zijn ontgaan: we mogen naar de stembus in een referendum om ons over een EU-verdrag met Oekraïne uit te spreken. Mehmet Kirmaci legde gisteren in een uitvoerig, doordacht en beslist lezenswaardig artikel uit waarom een linkse nee-stem in dit referendum van 6 april verstandig is. Ik ben het met veel van zijn analyse eens, maar in de oproep voor een linkse nee-stem in het referendum kan ik mij niet vinden. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/een-kwalijk-verdrag-een-kwalijk-referendum-waarom-ik-op-6-april-thuis-blijf/

--
Bookchin: een leven lang strijden voor een basisdemocratische revolutie

Hoeveel mensen ken jij die meer dan zeventig jaar hebben gestreden tegen uitbuiting en onderdrukking? De in 2006 overleden Amerikaanse revolutionair Murray Bookchin was zo'n persoon. In de biografie "Ecology or Catastrophe: The Life of Murray Bookchin" beschrijft voormalig levenspartner Janet Biehl aan de hand van zijn inspirerende levensloop de ontwikkeling van zijn vele vernieuwende linkse ideeën. Sinds de wereldwijde pleinprotesten en het democratisch experiment in Rojava staat zijn voorstel om de staat en de markt te vervangen door een confederatie van direct democratische buurtvergaderingen weer volop in de aandacht. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/een-leven-lang-strijden-voor-een-basisdemocratische-revolutie/

--
Een linkse tegenstem tegen het associatieverdrag met Oekraïne: nee tegen EU-expansie, liberalisering en privatisering (referendum-discussie, deel 1)

Op 6 april vindt het tweede referendum in de Nederlandse geschiedenis plaats. Mensen met de Nederlandse nationaliteit kunnen zich dan uitspreken voor of tegen het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. In 2005 vond het eerste referendum plaats, toen over de Europese grondwet. Die werd door een ruime meerderheid weggestemd. Het referendum is een initiatief van GeenPeil, gelieerd aan de rechts-populistische en naar eigen zeggen "tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsende" website GeenStijl. Maar enkel dat gegeven moet links er niet van weerhouden om op zijn minst een inhoudelijk standpunt in te nemen en de mogelijkheden van een nee-campagne te verkennen. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/een-linkse-tegenstem-tegen-het-associatieverdrag-met-oekraine-nee-tegen-eu-expansie-liberalisering-en-privatisering/

--
Links en intersectionaliteit, deel 3: "Ik ben vrouw én mens"

Dit is het derde van een vijftal uit het Engels vertaalde artikelen over de linkse beweging en intersectionaliteit. De laatste jaren zien we dat begrip "intersectionaliteit" steeds vaker opduiken in teksten en analyses afkomstig van universiteiten en allerlei sociale bewegingen. Centraal bij intersectionaliteit staat, volgens Hodan Warsame en Ramona Sno (zie kader), "dat verschillende vormen van onderdrukking niet van elkaar los kunnen worden gezien en op elkaar inwerken". Lees meer: http://www.doorbraak.eu/links-en-intersectionaliteit-deel-3-ik-ben-vrouw-en-mens/

--
Agenda

16 februari, Arnhem: bijeenkomst over democratisch zelfbestuur

Op 16 februari organiseren de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) en het Koerdisch Centrum Arnhem samen een bijeenkomst in Arnhem over het thema democratisch zelfbestuur. Dat thema staat centraal binnen de Koerdische vrijheidsstrijd en bij anarchistische organisaties. Bijeenkomst. Dinsdag 16 februari. Vanaf 19:30 uur. Coehoorn Centraal (CC2), Bergstraat 33, Arnhem. Lees meer: http://www.doorbraak.eu/16-februari-arnhem-bijeenkomst-over-democratisch-zelfbestuur/

--
Nieuws elders

Honderden executies door Nederlandse soldaten op Sumatra
http://www.doorbraak.eu/honderden-executies-door-nederlandse-soldaten-op-sumatra/

Hoe #BlackLivesMatter en #Fightfor15 ondanks verschillen naar elkaar toe groeien
http://www.doorbraak.eu/hoe-blacklivesmatter-en-fightfor15-ondanks-verschillen-naar-elkaar-toe-groeien/

Over de noodzaak van een militant anti-fascisme
http://www.doorbraak.eu/over-de-noodzaak-van-een-militant-anti-fascisme/

Swarte Pyt demonstraties in Grou zaterdag
http://www.doorbraak.eu/swarte-pyt-demonstraties-in-grou-zaterdag/

Uit de oude doos: racistische boeken van Nederlandse new age-"ziener" Jozef Rulof gewoon in de bibliotheek
http://www.doorbraak.eu/uit-de-oude-doos-racistische-boeken-van-nederlandse-new-age-ziener-jozef-rulof-gewoon-in-de-bibliotheek/

"Nederland verkoopt de Koerden uit om vluchtelingen tegen te houden"
http://www.doorbraak.eu/nederland-verkoopt-de-koerden-uit-om-vluchtelingen-tegen-te-houden/

Spandoeken: Frontex moordt voor de EU
http://www.doorbraak.eu/spandoeken-frontex-moordt-voor-de-eu/

Oorverdovend zwijgen bij Belgisch links over Turkse repressie tegen Koerden
http://www.doorbraak.eu/oorverdovend-zwijgen-bij-belgisch-links-over-turkse-repressie-tegen-koerden/

Wat heeft de PvdA te zoeken op een "vluchtelingen welkom"-manifestatie?
http://www.doorbraak.eu/wat-heeft-de-pvda-te-zoeken-op-een-vluchtelingen-welkom-manifestatie/

Pegida's haat duidelijk niet welkom in Amsterdam
http://www.doorbraak.eu/pegidas-haat-duidelijk-niet-welkom-in-amsterdam/

No comments: