Tuesday, September 15, 2015

Fwd: [Persbericht] Lawaaidemonstratie tegen bouw gezinsgevangenis bij De Vries en Verburg in Stolwijk


Persbericht – Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

Lawaaidemonstratie tegen bouw gezinsgevangenis bij De Vries en Verburg in
Stolwijk
- protest tegen nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op Kamp Zeist

Utrecht, 15 september 2015 – Op donderdag 17 september, vanaf 14 uur,
zullen activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht
(AAGU) een lawaaidemonstratie houden bij het bouwbedrijf De Vries en
Verburg in Stolwijk ('t Vaartland 8). Recent is bekend geworden dat dit
bedrijf de nieuwe gevangenis voor vluchtelingengezinnen op het terrein van
detentiecentrum Kamp Zeist zal gaan bouwen. AAGU pleit voor het afschaffen
van grenzen en voor vrijheid van beweging voor iedereen.

Op het terrein van Kamp Zeist is sinds oktober vorig jaar een
gezinsgevangenis, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', in gebruik.
Een truc van de overheid om toch vluchtelingenkinderen te kunnen blijven
opsluiten in afwachting van deportatie. Er werd hoog opgegeven over de
vermeende kindvriendelijkheid van de gevangenis, maar opsluiting is nooit
kind- of mensvriendelijk. Daarnaast dragen het aankijken tegen
penitentiaire hekken, stroomdraad en vijf meter hoge muren ook niet bij
aan een 'vrij' gevoel.
Eind dit jaar wil Justitie een nieuwe permanente gezinsgevangenis,
eveneens binnen de hoge muren van Kamp Zeist, in gebruik nemen. Voor de
bouw is recent een vergunning afgegeven door de gemeente Zeist, waaruit
blijkt dat het Stolwijkse bouwbedrijf De Vries en Verburg de uitvoering op
zich gaat nemen. Opmerkelijk, want het bedrijf schermt voortdurend met
maatschappelijke betrokkenheid en christelijk geïnspireerde inzet voor de
medemens.

Terwijl de vluchtelingentragedie aan de grenzen van Europa steeds
ernstigere vormen aanneemt, kiest de EU in de eerste plaats voor het
verder opvoeren van de grensbewaking, met steeds meer inzet van militaire
middelen. De Nederlandse regering zet in Europees verband zelfs in op het
volledig afsluiten van de buitengrenzen van de EU.

Fort Europa en Frontex zijn niet alleen zichtbaar en actief aan de
buitengrenzen, waar mensen hun leven riskeren op zoek naar een beter
bestaan. De muren en hekken van Fort Europa staan ook in de bossen van de
gemeenten Zeist en Soest. De muren en hekken van Fort Europa worden
gebouwd en in stand gehouden door bedrijven als De Vries en Verburg.
Meewerken aan een beleid van uitsluiting en opsluiting van migranten,
gestoeld op de vrije markt economie van het kapitalisme dat bepaalt wat
een mens wel of niet waard is, betekent altijd vuile handen.
Een woordvoerder van AAGU zegt: "Het opsluiten en deporteren van
vluchtelingen moet een halt toegeroepen worden. Wij zullen niet toekijken
hoe er een nieuwe gevangenis, nota bene speciaal voor het opsluiten van
vluchtelingengezinnen, gebouwd en in gebruik genomen gaat worden.
Bedrijven die menen geld te moeten verdienen aan het meewerken aan de
schandalige praktijken van de staat kunnen rekenen op acties."

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen
te worden. Er is helemaal niets vriendelijks aan welke gevangenis dan ook.
Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld,
honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warm welkom
kunnen rekenen.
Het is het rijke Westen, gedreven door egoisme en hebzucht, dat voor een
belangrijk deel verantwoordelijk is voor het veroorzaken van de redenen
waarom mensen op de vlucht slaan. De activisten zullen zich blijven
inzetten voor open grenzen, het afschaffen van staten en een einde aan het
kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld dat
mensen tot vluchten dwingt.

-------------------------

Voor meer info: perstelefoon AAGU (06 596 40 858)

Meer informatie over de nieuwe gezinsgevangenis en over Kamp Zeist is te
vinden op www.aagu.nl
Video met beelden van de huidige tijdelijke gezinsgevangenis:
https://www.youtube.com/watch?v=0Ui1w0vde80


No comments: