Monday, February 10, 2014

Spoed is zelden goed.

English translation:

The police is threatening squatted buildings in Amsterdam and surroundings with speed-evictions, which means eviction without previous notice nor decision by a judge. One of the tools to reverse this trend is to start a court-case against speed eviction.

On October 1st, 2010 , the new law 138A on " Squatting and Vacancy ' was included in the Penal Code. Although this law defines squatting as a crime, squatters still have the right to domestic peace. This means that the police is not allowed to evict squatted buildings without notice and without a court sentence. Thus speed eviction constitute a violation to this right, violation that is allowed only in situations of emergency. This state of ”emergency” could be applied when the property was still in use at the time it was squatted, in case of dangerous situation or when there is disturbance of public order. Only in these cases the police can decide to evict the squat immediately.

The police is now playing with the loopholes of the law, and squatted building are being illegally evicted. Last week this has happened twice in the Amsterdam region: at the Stammerhove 13, Diemen (https://www.indymedia.nl/node/20957) and at the
Ellermanstraat 31, Duivendrecht (https://www.indymedia.nl/node/21054). There are signs that other buildings will be threatened with speed-eviction in the near future.

It is not the first time that the Public Prosecutor and the police use these tactics. In the spring of 2012 the police evicted other squats in the same illegitimate way. In first place the building on the Swammerdamstraat 12, in Amsterdam, was evicted; then the Zeeburgerdijk and the Simon Stevinstraat (see: http://ksuoost.squat.net/2012/05/18/spoedontruimingen-in-amsterdam-oost/). In this last case the squatters offered peaceful resistance, but the officers used violence against the group and many people were arrested (see: https://www.indymedia.nl/node/4699.). As this provoked a large scandal in the public opinion and embaressment for the chief of the police, since then the police had been following prescribed laws and procedures.

Soon a court case to stop speed-evictions will be started. The verdict will have nationwide effect. An email address was opend for questions, critiques or support: denial@puscii.nl . We already have know of other speed-eviction cases from other parts of the country, but we are still looking for more examples, so please share any useful information.

The case is take care of by the following lawyers:
Rahul Uppal - Amsterdam, Westerpark advocaten.
Marcel Schuckingkool - Den Haag, VRVA
Willem Jebbink - Amsterdam, Jebbink & Soeteman advocaten

Greetings,
The Amsterdam KSUs.

Krakers in Amsterdam en omgeving worden geteisterd door politie die door gebruik te maken van 'spoedontruimingen' onaangekondige razzia's houdt.

Op 1 oktober 2010 is de wet 'kraken en leegstand' in het wetboek van strafrecht opgenomen.
Ondanks dat deze wet het meer dan voorheen strafbaar maakt om te kraken, hebben krakers wel huisvrede. Deze huisvrede zorgt ervoor dat politie niet zonder toetsing door een rechter een gekraakt pandje binnen kan stappen om de krakers te arresteren. Hier is één uitzondering op, de spoedontruiming. In het geval het pand nog in gebruik was, er een gevaarlijke situatie of verstoring van de openbare orde is, kan politie zelf beslissen dat ze wegens urgentie direct gaan ontruimen.

OM en politie spelen art138 (huisvredebreuk) en 138A (leegstandswet) tegen elkaar uit. Via deze loophole kunnen OM en politie nieuw gekraakte panden na een week of wat ontruimen, zonder tussenkomst van een rechter. Afgelopen weken was het alweer twee keer raak in de regio Amsterdam, en ook in de nabije toekomst zijn er aanwijzingen dat er panden met spoedontruiming worden bedreigd. Het kortgeding is een van de middelen die gepland staat om dit tij te keren.
.
OM en politie proberen dit niet voor het eerst. In het voorjaar van 2012 ontruimde de politie op dezelfde illegitieme manier. Eerst viel in Amsterdam de swammerdamstraat 12 ten prooi, toen het zeeburgerpad en vervolgens werd alles op de Simon Stevinstraat ingezet. Toen krakers vreedzaam verzet boden wisten de agenten ter plekke niet beter dan er met een waas voor hun ogen op los te meppen. Dat bracht zelfs de chef van de Amsterdamse politie en burgermeester van de Laan in verlegenheid. Met gevolg dat de politie zich sindsdien wel aan de gestelde wetten en procedures hield.

Er wordt een kortgeding aangespannen om deze onterechte spoedontruimingen te stoppen. Een uitspraak in dit kortgeding zal landelijk effect hebben. Daarom is er een mailadres (denial@puscii.nl) aangemaakt voor vragen, kritiek of steun. We hebben al een aantal gevallen van spoedontruimingen uit andere delen van het land ontvangen maar zijn nog opzoek naar meer voorbeelden. Dus laat het vooral weten als je er meer weet.

Strijdbare groet,
de Amsterdamse KSU's

De rechtzaak zal gevoerd worden door de advocaten:

Rahul Uppal
Amsterdam, westerpark advocaten.

Marcel Schukkingkool
Denhaag, VRVA

Willem Jebbink
Amsterdam, Jebbink & Soeteman advocaten

No comments: