Saturday, February 1, 2014

[Doorbraak Info] Allerdaags seksisme

Zoë Smit: Een baas die vrouwen wild maakt

Seksisme is discriminatie op grond van het geslacht. Dat is althans wat het
woordenboek Van Dale als omschrijving geeft. Ik zou die omschrijving nog iets
verder willen toelichten. Seksisme houdt in dat iemand anders wordt behandeld
op basis van zijn of haar geslacht. Het betekent dat er verschillend wordt
geoordeeld over mannen en over vrouwen. En het betekent dat mannen en vrouwen
een verschillende positie toegeschreven krijgen, alleen omdat zij mannen of
vrouwen zijn. En dat is precies waarmee ik op mijn werk bij de bakkerij vaak
geconfronteerd wordt. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/zoe-smit-een-baas-die-vrouwen-wild-maakt/


-----
Hoongelach van dwangarbeiders om loze praatjes van Herstelling-manager

Gisteravond discussieerden zo’n tachtig mensen in een overvolle zaal in
Amsterdam over werken voor je uitkering, oftewel dwangarbeid, en over de
algemene “tegenprestatie” die staatssecretaris Jetta Klijnsma wil invoeren. Er
was een forum met Jeroen Sprenger, voorzitter van stichting Herstelling, een
controversieel reïntegratieproject in Amsterdam Zuidoost, Gijsbert Vonk,
hoogleraar in Groningen, en Ruud Kuin, vicevoorzitter van de FNV. Het debat
stond onder leiding van buurtbewoner Malene Duijst en werd georganiseerd door
stichting Wereldse Wijk, de Bijstandsbond en het actiecomité Dwangarbeid Nee.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/hoongelach-van-dwangarbeiders-om-loze-praatjes-van-herstelling-manager/


-----
Tien stellingen tegen de eis voor een basisinkomen (basisinkomen-discussie
deel 2)

De eis van diverse linkse activisten voor een gegarandeerd minimuminkomen (ook
wel basisinkomen genoemd) is volgens sommigen niet met goede argumenten te
weerleggen. Wildcat ageert echter al drie decennia lang tegen het basisinkomen
en gezien de recente aandacht ervoor hebben ze hun gedachten erover nog eens
kort samengevat. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/tien-stellingen-tegen-de-eis-voor-een-basisinkomen/


-----
Waarom dwangarbeid ingevoerd wordt

Wie verplicht wordt om voor een bijstandsuitkering te werken, krijgt geen
salaris. De “klantmanager” wijst in sommige gevallen aan waar je wat moet gaan
doen. Je hebt geen keus, je kunt niet weigeren. In de nieuwe plannen van
staatssecretaris Jetta Klijnsma die per 1 juli 2014 dreigen in te gaan, kun je
ongeacht je persoonlijke omstandigheden standaard drie maanden worden
uitgesloten van een uitkering. Met andere woorden: “je doet wat wij zeggen,
anders kun je verrekken”. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/waarom-dwangarbeid-ingevoerd-wordt/


-----
Column: Laten we ons bezig houden met onze vrijheden, niet die van fascisten

Deze column is twee weken geleden geschreven door een van de Franse
werklozen-activisten die bijna twee jaar terug in Nederland op twee
bijeenkomsten spraken. Ze is ook actief in de anti-fascistische beweging in
Parijs, en schrijft hier over de discussie die in Frankrijk losbrak na het
verbieden door de staat van enkele shows van de antisemitische cabaretier
Dieudonné. Yves Coleman en Eric Krebbers hebben haar column vertaald als
verdere bijdrage aan het debat dat daarover plaatsvindt op deze site. Lees
erder:
http://www.doorbraak.eu/column-laten-ons-bezig-houden-met-onze-vrijheden-niet-die-van-fascisten/


-----
Schapen in wolfskleren

Femke Halsema en ondergetekende hebben in ieder geval één ding met elkaar
gemeen: beiden hebben we ons recentelijk drie volle uren kapot verveeld. Of
dat mag ik toch hopen althans, want anders moet ik naast haar politieke
oordeelsvermogen ook nog eens aan Halsema’s goede smaak gaan twijfelen. “The
wolf of Wallstreet” is namelijk een stomvervelende, oeverloos saaie film.
Inderdaad, zoals Halsema in haar recensie voor De Correspondent eerlijk
toegaf, is de film “bij vlagen hilarisch”, maar “lekker” zou ik hem toch niet
noemen. Na anderhalf uur grappen, grollen, drugs en ongebreidelde seks begint
de kijker zich bovendien af te vragen of het nog ergens naartoe gaat met dat
verhaal. Maar tevergeefs. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/schapen-wolfskleren/


-----
Van welvaartsstaat naar strafstaat

De artikelen van Jonathan Witteman in De Volkskrant van 24 december 2013
hebben veel stof doen opwaaien. De journalist interviewde tientallen
bijstandsgerechtigden die te werk waren of zijn gesteld in projecten van de
gemeente Amsterdam aan de Laarderhoogtweg. In de artikelen kwamen de
misstanden die daar heersen en de zinloosheid van de trajecten uitgebreid aan
de orde. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/van-welvaartsstaat-naar-strafstaat/


-----
2 februari, Den Haag: Doorbraak-workshop over strijd tegen dwangarbeid

Tijdens het 2.Dh5-festival, dat van 31 januari tot en met 2 februari in Den
Haag plaatsvindt, houden de Doorbraak-activisten Jeroen Breekveldt, Mariët van
Bommel en Harry Westerink een workshop over de strijd tegen dwangarbeid voor
bijstandsgerechtigden. Aan de hand van een powerpointpresentatie geven ze een
indruk van de kansen, uitdagingen, successen en problemen van die strijd.
Workshop. Zondag 2 februari, Van 15:30 tot 17:00 uur, Buurthuis Samsam, Van
Mierisstraat 226, Den Haag. Lees verder
http://www.doorbraak.eu/2-februari-den-haag-doorbraak-workshop-strijd-tegen-dwangarbeid/


-----
Nieuws elders:

Sympathie voor Thierry Baudet
http://www.doorbraak.eu/sym%C2%ADpathie-voor-thierry-baudet/


Tegenprestatie?
http://www.doorbraak.eu/tegenprestatie/

Baudet, Europa, democratie, deel 1
http://www.doorbraak.eu/baudet-europa-democratie-deel-1/

Baudet, Europa, democratie, deel 2+3
http://www.doorbraak.eu/baudet-europa-democratie-deel-23/


-----
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67

No comments: