Friday, February 7, 2014

[Doorbraak Info] Basisinkomen houdt gemoederen flink bezig

Teken de petitie tegen de samenwoonboete van Klijnsma!

Beleidsmakers zijn voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven beter te laten
concurreren met die van andere landen. Daarom moeten we aan de onderkant
steeds weer genoegen nemen met nog lagere lonen, nog verder geflexibiliseerde
banen en nog minder arbeidsrechten. Een extreem voorbeeld daarvan is het
verdere doorvoeren van de voor bedrijven spotgoedkope dwangarbeid. Het kabinet
Rutte II probeert werklozen ook welbewust steeds verder de armoede in te
drukken. Men probeert het overleven met een uitkering bijna onmogelijk te
maken, zodat werklozen zich gedwongen zien om zelfs de meest rotte
onderbetaalde baantjes aan te nemen die de ‘werkgevers’ tegenwoordig voor ons
creëren. Een van de verarmingsmaatregelen die het kabinet nu neemt is de
nieuwe samenwoonboete. De Bijstandsbond en het comité Dwangarbeid Nee, waarin
Doorbraak meedoet, hebben een petitie opgesteld onder het motto
“Armoedebestrijding? Stop de samenwoonboete!”. Onderteken de petitie en doe
ook mee met de verdere strijd van onderop tegen de asociale Rutte, Asscher en
hun rijkeluisvriendjes. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/teken-de-petitie-tegen-de-samenwoonboete-van-klijnsma/


-----
Mobiliteit als organisatievorm: rebellie van vluchtelingen van de
buitengrenzen tot in de binnensteden van de EU

De berichtgeving over protesten van vluchtelingen in Europa en ten zuiden van
de Middellandse Zee houden al meer dan een jaar aan. Nicosia, Tel Aviv en
Jeruzalem, Melilla, Calais, Amsterdam, Wenen, Berlijn – de lijst met steden
waar vluchtelingen op pleinen een protestkamp hebben opgezet, is lang
geworden. Overal worden, met existentiële vastberadenheid, dezelfde eisen
gesteld: een waardige behandeling, sluiting van de kampen, opheffing van het
arbeidsverbod en het toekennen van dezelfde sociale en politieke rechten als
de plaatselijke bevolking heeft. Er vinden honger- en zelfs dorststakingen
plaats. En daarnaast zijn er ook nog landelijke opstanden in uitzetbajessen in
Italië, Hongarije, Bulgarije en elders. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/mobiliteit-als-organisatievorm-rebellie-van-vluchtelingen-van-de-buitengrenzen-tot-de-binnensteden-van-de-eu/


-----
Rechts dreigt truckersactie van 7 maart te kapen

Een goed woord weet ik er nog niet voor, maar Nederland kent momenteel de
opkomst van een bloedeigen Tea Party: een protestbeweging die authentieke
onvrede over regeringsbeleid doordrenkt met rechtse en uiterst rechtse
thema’s. Een debuut van dit nare verschijnsel dreigt op 7 maart plaats te
vinden, na een voorronde op 21 september op het Malieveld, toen de PVV haar
anti-regeringsprotest hield met openlijke deelname van tientallen neo-nazi’s
en dergelijke. Voor 7 maart roepen diverse initiatieven op om wegen te
blokkeren en het land lam te leggen uit protest tegen het regeringsbeleid. Uit
allerlei toelichtende teksten van sympathisanten blijkt steeds duidelijker dat
het hier om rechts, nationalistisch en xenofoob protest gaat. Radicale,
progressieve, linkse, anti-autoritaire mensen hebben daar niets te zoeken,
tenzij voor een krachtig tegengeluid. Van meelopen achter xenofobe demagogen
kan wat mij betreft echter absoluut geen sprake zijn. Don’t. Just don’t. Lees
verder:
http://www.doorbraak.eu/truckersactie-van-7-maart-georganiseerd-door-nederlandse-tea-party-beweging/


-----
Ouders in actie tegen Zwarte Piet-racisme op school

Elk jaar staan anti-racistische ouders voor een dilemma: houden ze hun
kinderen op 5 december thuis of stellen ze hen bloot aan het Zwarte
Piet-racisme op school? Rani Gupta heeft de verantwoordelijkheid bij de school
van haar kinderen gelegd door de medezeggenschapsraad van die school te
verzoeken om Zwarte Piet voortaan te verbannen uit het Sinterklaasfeest. De
halfslachtige en ontwijkende manier waarop de raad haar verzoek behandelt, is
typerend voor de houding van veel scholen. Dat ondervond eerder ook Patricia
Schor, een andere Zwarte Piet-criticus. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/ouders-actie-tegen-zwarte-piet-racisme-op-school/


-----
De Basis Inkomen Partij wil een mentaliteitsverandering teweegbrengen
(basisinkomen-discussie deel 4)

Hierbij reageer ik op twee artikelen die op de Doorbraak-website verschenen:
“Tien stellingen tegen de eis voor een basisinkomen” van Wildcat en “Hoe
bevrijdend is de eis van een onvoorwaardelijk basisinkomen” van Bart de Baan.
Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/basis-inkomen-partij-wil-een-mentaliteitsverandering-teweeg-brengen-basisinkomen-discussie-deel-4/


-----
Bezwaren goed en wel, maar in die leus zit dynamiet (basisinkomen-discussie
deel 3)

Op de Doorbraak-website komt een buitengewoon interessante gedachtenwisseling
op gang over zin en onzin van het onvoorwaardelijk basisinkomen (van nu af aan
hier als “basisinkomen” aangeduid): een gegarandeerd inkomen voor iedereen,
ongeacht of je betaalde arbeid verricht of niet. Beide geplaatste
discussiebijdragen zien er vooral nadelen in. Ik denk dat er in de leus van
een toereikend en werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen dynamiet zit. Niet
in de formele eis, niet in een beperkte invoering binnen het kapitalisme, maar
wel in het idee en in de leus. De kunst is om het idee en de leus op de juiste
plek en manier tot ontploffing te brengen om een anti-kapitalistische en
anti-autoritaire revolutie en een communistische maatschappij van vrije mensen
dichterbij te brengen. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/bezwaren-goed-en-wel-maar-die-leus-zit-dynamiet-basisinkomen-discussie-deel-3/


-----
11 februari, Den Haag: protest tegen Participatiewet

Binnenkort neemt de Tweede Kamer een besluit over de nieuw in te voeren
Participatiewet. Hoewel PvdA-staatssecretaris Jetta Klijnsma het wetsvoorstel
onder druk van het protest ertegen licht heeft aangepast, maken mensen met een
arbeidsbeperking zich er nog steeds grote zorgen over. Daarom organiseert de
FNV op 11 februari een manifestatie waar WSW-ers en Wajongers actie gaan
voeren tegen de plannen. Manifestatie. Dinsdag 11 februari, van 12:00 tot
14:00 uur, Lange Voorhout, Den Haag. Lees verder:
http://www.doorbraak.eu/11-februari-den-haag-protest-tegen-participatiewet/


-----
Nieuws elders

Feitenroepers: het is niet de islam, domkop!
http://www.doorbraak.eu/feitenroepers-het-niet-de-islam-domkop/

Winst voor gemeenten: werklozen gratis inzetten op stembureaus
http://www.doorbraak.eu/winst-voor-gemeenten-werklozen-gratis-inzeten-op-stembureaus/

Mapping the Limits of Social Movement Organizing: Comité 21 Maart
http://www.doorbraak.eu/mapping-limits-social-movement-organizing-comite-21-maart/

Vier keer bij je vriend overnachten en je bent een zware crimineel
http://www.doorbraak.eu/vier-keer-bij-je-vriend-overnachten-en-je-bent-een-zware-crimineel/

Tweehonderd studenten bezetten bestuursvleugel Vrije Universiteit
http://www.doorbraak.eu/tweehonderd-studenten-bezetten-bestuursvleugel-vrije-universiteit/

De staat hongert mensen uit
http://www.doorbraak.eu/de-staat-hongert-mensen-uit/

Camera’s tegen werklozen
http://www.doorbraak.eu/cameras-tegen-werklozen/

“Gemengd” gehuwd in Nederland…
http://www.doorbraak.eu/gemengd-gehuwd-nederland/

“Doorlopen!”
http://www.doorbraak.eu/doorlopen/

Dwangarbeid in Nederland sterk staaltje psychische terreur
http://www.doorbraak.eu/dwangarbeid-nederland-sterk-staaltje-psychische-terreur/

More evidence that capitalism never solves its crises
http://www.doorbraak.eu/evidence-capitalism-never-solves-crises/

-----
Doorbraak
Email: doorbraak@doorbraak.eu
Website: www.doorbraak.eu
Tel: 06.41.20.61.67
Postbus 901, 7400AX Deventer

Op de hoogte blijven van onze activiteiten?
Meld je aan voor de [Doorbraak info]-nieuwsbrief:
http://www.doorbraak.eu/blog/?page_id=381
Ook voor afmelden.

No comments: