Tuesday, January 8, 2019

(Persbericht) Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer nabij

Beste mensen,

Graag aandacht voor onderstaand persbericht

Amsterdam, 8 januari 2019


Cassatie in strafzaak tegen Joke Kaviaar verworpen, gevangenschap zeer
nabij

Op 8 januari 2019 heeft de Hoge Raad de cassatie in de strafzaak tegen
Joke Kaviaar verworpen. Daarmee is een laatste obstakel dat het gevangen
zetten van Joke nog in de weg stond, terzijde geschoven. Te vrezen valt
dat haar aanhouding en opsluiting nu op zeer korte termijn zullen plaats
vinden, waarna haar gevangenisstraf van in totaal twee en een halve
maand een aanvang neemt.

Dit is de ontknoping van een strafzaak die al sinds 2011 speelt. In dat
jaar werd ze aangehouden en dagenlang in isolement vastgehouden wegens
het publiceren van vier artikelen op haar website. Daarin kritiseerde ze
in scherpe bewoordingen de onderdrukking van vluchtelingen, en riep ze
op tot verzet. 'Opruiing', vond het Openbaar Ministerie, en in januari
2013 veroordeelde een rechtbank in Haarlem haar daarom tot een
gevangenisstraf. In mei 2014 volgde hoger beroep: de veroordeling werd
voor twee van de vier artikelen gehandhaafd, de gevangenisstraf
gehalveerd tot twee maanden en van onvoorwaardelijk in voorwaardelijk
omgezet. Daartegen ingestelde cassatie werd in 2015 verworpen.

In 2015 werd Joke tot twee weken celstraf veroordeeld wegens deelname
aan een verstoringsactie tijdens een vergadering van de gemeenteraad in
Zeist. Die richtte zich tegen de bouw van een gevangenis voor (gezinnen
met) kinderen op het terrein van Kamp Zeist, het al bestaande
detentiecentrum waar vluchtelingen opgesloten worden voorafgaand aan hun
deportatie. Die had plaatsgevonden tijdens haar proeftijd van de
opruiingszaak, zodat de voorwaardelijke straf alsnog in werking trad.
Bij de twee weken kwamen dus nu de twee maanden gevangenis opgelegd in
de opruiingszaak. Hoger beroep bevestigde de veroordeling, waarna ook
hier cassatie volgde. Het is deze cassatie die dus vandaag is verworpen.
Zowel de celstraf van twee weken als de gevangenisstraf van twee maanden
zijn nu onherroepelijk. Binnenkort zit Joke Kaviaar hoogstwaarschijnlijk
dan ook in de cel. Opgesloten omdat ze zich verzette tegen onrecht,
gevangengezet omdat ze zich uitsprak tegen dat onrecht.

Die strijd gaat hoe dan ook door door. Joke Kaviaar zegt in een eigen
verklaring dan ook: "Denkt de Neederlandse staat nu werkelijk door mij
op te sluiten me van gedachten te doen veranderen? Lachwekkend!" Ze
voegt er aan toe: "Ik ben nog lang niet klaar. Die staat met zijn
grenzen is niets anders waard dan het omver werpen ervan. Het is tijd om
verzet te mobiliseren. En snel ook. Omwille van de vrijheid om te leven,
niet alleen te overleven." Ook de cel zal haar niet doen zwijgen: "ik
zal de tijd die jullie me af willen nemen tegen jullie gebruiken. Tijd
om na te denken over vervolgstappen, nieuwe plannen. In de aanval. In
woord en daad." Zie voor de verklaring van Joke Kaviaar:
https://jokekaviaar.nl/Grenzen-gevangenissen-rijp-voor-de-sloop.html

De Steungroep 13 September, gevormd om solidariteit met Joke in deze
zaak te organiseren, blijft protesteren. Deze aanval op een
vrijheidsstrijdster is een aanval op iedereen die haar of zijn nek
uitsteekt tegen onrecht. De steungroep roept daarom op tot haar
onmiddellijke vrijlating en vraagt mensen om die oproep in woord en daad
te ondersteunen. Rechtstreekse steunbetuigingen aan Joke zijn eveneens
zeer welkom. Binnenkort zal meer bekend worden gemaakt over de vorm die
zowel deze steun als de strijd om haar zaak onder de aandacht te houden,
kan aannemen. Wat de Steungroep betreft is het motto:

Vrijheid voor Joke Kaviaar!

Steungroep 13 September

https://13-september.nl/
https://jokekaviaar.nl/

No comments: