Thursday, January 24, 2019

[Persbericht] Activiste Joke Kaviaar gearresteerd, Steungroep 13 September roept op tot protest

Persbericht Steungroep 13 September - 24 februari 2019

Activiste Joke Kaviaar gearresteerd, Steungroep 13 September roept op
tot protest

Joke Kaviaar is gearresteerd. Dat is zojuist bekend geworden. Haar
arrestatie was een kwestie van tijd nadat haar eerdere veroordeling na
hoger beroep en cassatie op 8 januari 2019 definitief was geworden. Joke
Kaviaar zal nu een celstraf van twee maanden en twee weken uit gaan
zitten. Daar gaan dan de drie dagen van af die ze al in voorarrest heeft
bezeten, zodat er 71 dagen cel overblijven.

Veroordeling en gevangenisstraf waren uitkomst van een strafvervolging
tegen Joke Kaviaar, schrijfster, activiste, strijdster tegen de
vervolging en onderdrukking van vluchtelingen. Ze is veroordeeld tot
twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens het publiceren van
teksten die Justitie opruiend vindt. Die straf werd onvoorwaardelijk
nadat ze in haar proeftijd aangehouden werd wegens deelname aan een
actie in de gemeenteraadszaal van Zeist tegen de aanleg van een
gevangenis voor vluchtelingenkinderen op Kamp Zeist, waarvoor ze ook nog
twee weken celstraf kreeg. Samen met de twee maanden zijn dat dus twee
en een halve maand. Meer over de strafzaak is te vinden via een
persbericht van 8 januari 2019:
https://13-september.nl/cassatie-strafzaak-tegen-joke-kaviaar-verworpen-gevangenschap-zeer-nabij/

De Steungroep 13 September spreekt zich met klem uit tegen deze hele
gang van zaken en roept mensen op om zich tegen haar vervolging en
arrestatie uit te spreken. Joke Kaviaar wordt vervolgd en is nu
opgesloten omdat ze zich verzet tegen het deporteren van vluchtelingen.
Joke Kaviaar wordt vervolgd en is nu opgesloten omdat ze daarbij scherp
gebruik maakte van het geschreven woord, van die vrijheid van
meningsuiting die heilig is, behalve als het even niet uitkomt. Joke
Kaviaar bestrijdt misdadig overheidsgedrag in woord en daad. Zij
verdient volgens de Steungroep geen veroordeling en gevangenisstraf,
maar bijval en solidariteit.

De Steungroep roept op tot steun en solidariteit. Steun kan zich
bijvoorbeeld uiten in het schrijven van brieven en kaarten zodra bekend
is in welke gevangenis ze zit. Solidariteit kan neerkomen op het verder
verspreiden van de verboden teksten van Joke Kaviaar, en op deelname aan
of het zelf organiseren van protestacties. De Steungroep zal een
lawaaidemonstratie organiseren bij de gevangenis waar ze wordt
vastgehouden en roept mensen op om daaraan deel te nemen. Meer
informatie daarover zal bekend worden gemaakt via de website van de
Steungroep.

Ook bereidt de Steungroep de uitgave van een boekje voor over de
strafzaak tegen Joke Kaviaar, met daarin onder meer de teksten waarvoor
ze is veroordeeld. Dat boekje zal gepresenteerd worden op een reeks
informatieavonden in diverse steden. Ook daarover meer op de website van
de Steungroep. Het motto van deze activiteiten: Vrijheid voor Joke
Kaviaar!

Steungroep 13 September
https://13-september.nl/

--------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie is de
steungroep bereikbaar via mail: steungroep13september@riseup.net.
Telefonisch contact via 06-45070936 (Peter).

No comments: