Friday, December 2, 2016

[Persbericht] 5 december: voortzetting rechtszaak tegen activisten wegens 'smaadschrift'

Persbericht - Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU)

5 december: voortzetting rechtszaak tegen activisten wegens 'smaadschrift'
Bouwer gezinsgevangenis voor vluchtelingen De Vries en Verburg blijft de
ogen sluiten voor medewerking aan deportaties.

Op dinsdagochtend 5 april werden in Stolwijk twee personen opgepakt op
beschuldiging van het plakken van posters
(http://aagu.nl/PDF/poster-De-Vries-Verburg.pdf ) tegen de bouw van de
nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist door het lokale
bouwbedrijf De Vries en Verburg. De twee activisten moeten wegens
'smaadschrift' voorkomen voor de politierechter in Den Haag (Prins
Clauslaan 60), op maandag 5 december om 13:30 uur. Een eerdere zitting
werd uitgesteld om een door de activisten opgeroepen getuige, de aangever
van De Vries en Verburg, door de rechter-commissaris te laten horen. De
activisten die moeten voorkomen zullen voorafgaand aan de zitting met de
betreffende posters voor de rechtbank staan.

De getuige, dhr. V.E.M. Donk, directeur risk & compliance van Burgland
Vastgoed B.V., het moederbedrijf van De Vries en Verburg, is inmiddels
gehoord. Deze beklaagt zich vooral over het gebruik van het woord
'deportaties', een woord dat notabene door de marechaussee zelf wordt
gebruikt als het om 'uitzettingen' gaat. Het gaat in deze zaak dus vooral
over hoe de waarheid wordt benoemd. De overheid, en dus ook bedrijven,
hanteert verhullend taalgebruik. Wij noemen de dingen liever bij de naam.

Volgens het OM randt de tekst op de posters ("Bouwbedrijf De Vries en
Verburg - uw duurzame partner in deportaties - Bouwt vol trots de
gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist") de "eer en/of de goede
naam van Bouwbedrijf De Vries en Verburg B.V." aan. Maar De Vries en
Verburg heeft wel degelijk een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp
Zeist gebouwd, de zogenaamde 'Gesloten Gezinsvoorziening', ook zo'n
eufemisme, waarin gezinnen en alleenstaande minderjarige vluchtelingen in
afwachting van hun deportatie worden vastgehouden.

De Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht (AAGU) heeft sinds de
zomer van 2015 campagne gevoerd tegen De Vries en Verburg. De betreffende
postertekst is vanaf het begin van de campagne gebruikt. AAGU vindt het
onbestaanbaar dat mensen vervolgd worden wegens het verspreiden van
'negatieve uitlatingen' over een bedrijf (aldus het proces verbaal), zeker
wanneer deze op feiten gebaseerd zijn.
Het is niet de eerste keer de laatste jaren dat er repressief opgetreden
wordt tegen mensen of groepen die meningen verkondigen die staat of
bedrijven onwelvallig zijn. Vorig jaar werd activiste Joke Kaviaar
definitief tot twee maanden voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens
een aantal kritische teksten over het migratiebeleid. Ook de massale
arrestatie van anti-Zwarte Piet-activisten in Gouda (november 2014) en
Rotterdam (12 november jl), alsmede die van een demonstratie tegen
repressie in Den Haag (19 november jl) zijn voorbeelden van pogingen van
burgemeesters, politie en justitie om geluiden die ingaan tegen de
heersende rechtse tijdsgeest in de kiem te smoren. De vervolging dit jaar
wegens opruiïng voor een anarchistische muurkrant in Den Haag (OM direct
in beroep na vrijspraak) en een 'Fuck de police'-poster in Brielle passen
ook in deze trend.

De permanente gezinsgevangenis voor vluchtelingen is inmiddels in gebruik
genomen. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook,
veroorzaakt altijd grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken
aangetoond.
AAGU zal zich in blijven zetten tegen de opsluiting van vluchtelingen,
voor vrijheid van beweging en voor het afschaffen van staten en grenzen.
Bedrijven die geld verdienen aan het tegenhouden, opsluiten en/of
deporteren van vluchtelingen zullen daarbij aangesproken blijven worden op
hun besmette werk.

-----

voor meer informatie: 06 303 20 640
Zie ook: http://aagu.nl


No comments: