Tuesday, December 29, 2015

NIEUWSBRIEF NEDERLAND BEKENT KLEUR Wilders in 2016 voor de rechter

NIEUWSBRIEF NEDERLAND BEKENT KLEUR

Inhoud:
- Wilders 18 maart 2016 voor de rechter.
- Terugblik 2015: Grote Vluchtelingen Welkom demonstratie.
- Terugblik 2015: Stop racisme en geweld bij politieoptreden.
- Steun Nederland Bekent Kleur met een gift!


Wilders 18 maart 2016 voor de rechter.

Op vrijdag 18 maart 2016 is de eerste openbare zitting in de
strafzaak tegen PVV-leider Wilders. Daarin wordt de stand van zaken
in het vooronderzoek besproken. De inhoudelijke behandeling is naar
verwachting later in 2016. Prof. Goran Sluiter van advocatenkantoor
Prakken d´Oliveira volgt voor stichting Nederland Bekent Kleur en het
Landelijk Beraad Marokkanen de zaak. Wilders wordt vervolgd vanwege
zijn omstreden ''minder, minder'' uitspraken in 2014. Meer dan 6.000
mensen deden toen aangifte. Wilders staat terecht voor het aanzetten
tot discriminatie en haat. Zie onze speciale website over de
strafzaak: http://www.watwilwilders.nl


Terugblik 2015: Grote Vluchtelingen Welkom demonstratie.

Zo'n tweeduizend mensen demonstreerden in september 2015 op de Dam in
Amsterdam voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid. Nederland Bekent
Kleur nam met een vijftigtal organisaties waaronder FNV,
Vluchtelingenwerk, Greenpeace, Emcemo en het Syrische Comité het
initiatief voor de demonstratie "Vluchtelingen Welkom". Ook in zeven
andere Europese hoofdsteden gingen mensen die dag de straat op. Zie
het filmpje (3 min.) over de actie in Amsterdam met delen uit de
toespraken van FNV, SP, GL en van vluchtelingen:
http://youtu.be/yoy0LFsQrSE


Terugblik 2015: Stop racisme en geweld bij politieoptreden.

Vijftig bekende Nederlanders en activisten deden in juli 2015 een
oproep in De Volkskrant. De Haagse politietop en landelijke overheid
moeten racisme en geweld bij politie erkennen. Ze reageerden daarmee
op de dood van de Arubaanse arrestant Mitch Henriquez. Nederland
Bekent Kleur was een van de initiatiefnemers van de oproep die werd
ondertekend door Jörgen Raymann, Typhoon, Marc de Hond, Sylvana
Simons, Denise Jannah, Hadewych Minis, Anousha Nzume, Sunny Bergman,
Dionne Abdoelhafiezkhan e.a. In oktober besloot burgemeester Van
Aartsen dat de politie actiever gaat optreden tegen discriminatie
binnen het korps en dat de Haagse politie quota gaat invoeren om meer
allochtone agenten in dienst te krijgen. Zie de oproep in De
Volkskrant: http://tinyurl.com/oproepdenhaag


Steun Nederland Bekent Kleur met een gift!

De Stichting Nederland Bekent Kleur richt zich sinds 1992 tegen
iedere vorm van racisme, islamofobie, antisemitisme en discriminatie.
De stichting is geheel onafhankelijk van de overheid. Voor onze
activiteiten in 2016 kunnen we daarom uw donatie goed gebruiken!
Giften zijn welkom op giro 5058 (NL65INGB0000005058).

Stichting Nederland Bekent Kleur
http://www.facebook.com/NederlandBekentKleur

Petitie mailing list
http://nederlandbekentkleur.nl/cgi-bin/mailman/listinfo/petitie

No comments: